eDoCreator

elektronik doküman dizayn ve özelleştirme aracı


iSurf eDoCreator: Elektronik Doküman Dizayn ve Özelliştirme Aracı UN/CEFACT Core Components Technical Specification (CCTS) tabanlı doküman şemalarının yaratılmasını, var olan şemaların düzenlenmesini sağlayan bir veri sözlüğüdür. İnternet tabanlı bir uygulama olan eDoCreator, kullanıcıların birlikte çalışmalarına olanak vermektedir.eDoCreator'a yakından bir göz atın:


eDoCreator'ı kimler kullanıyor?


UN/CEFACT CCTS tabanlı elektronik iş dokümanı geliştiren herhangi bir organizasyon yeni doküman tipleri oluşturmak için (örneğin UBL2.1 kapsamında geliştirilen Utility Statement dokümanını geliştirmek için) veya var olan doküman şemalarını düzenlemek için eDoCreator'den faydalanabilir.

Elektronik iş doküman standartlarından yararlanan kullanıcılar eDoCreator'ı bu standartların sağladığı doküman şemalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda uyumlu (conformant) veya uygun (compatible) bir şekilde özelleştirmek için kullanabilir, kendi doküman şeması paketlerini hazırlayabilirler. Bu özellik Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmış ve sonuç olarak UBL-TR: Türk UBL 2.0 eFatura Düzenlemesi ortaya çıkmıştır.eDoCreator nasıl çalışıyor?

eDoCreator başlangıç olarak kullanıcılara UBL 2.0 kapsamında geliştirilmiş tüm doküman modellerini sunar ve bu modellerin ihtiyaca göre bir kısmının ya da tamamının kullanılmasına olanak verir. eDoCreator, yeni doküman modelleri oluşturulması sırasında veya varolan modelleri düzenlenmesi sırasında ortaya çıkacak doküman modellerinin UN/CEFACT CCTS spesifikasyonlarına tamamen uyumlu olmasını sağlar.

eDoCreator modelleme platformunun temel amacı var olan doküman bileşenlerinin mümkün olduğu kadar tekrar kullanılmasını sağlamak ve bu bileşenlerin tespit edilmesi ve paylaşılması için gerekli işlerin kullanıcılar tarafından tekrar tekrar yapılmasını engellemek için servisler sunmaktır. İnternet üzerinden erişilebilen ortak model deposu, doküman bileşenlerinin tekrar kullanılmasını ve kullanıcıların kesintisiz erişebilmesini sağlar.

eDoCreator kullanıcıların doküman modellerine kolayca erişebilmesi için kullanımı kolay bir arayüz sunar. Doküman modeli arama sırasında çeşitli otomatik tamamlama servisleri sayesinde kullanıcılar hem UBL komitesi tarafından hazırlanmış hem de diğer kullanıcılar tarafından oluşturulmuş doküman modellerini rahatlıkla keşfedebilirler.

Model bileşenlerini oluşturan farklı çeşitlerdeki veri modelleri kullanıcılara hiyerarşik bir şekilde gösterilirler. Bu hiyerarşinin üst kısmında en geniş kapsamlı doküman modelleri bulunurken, alt seviyelere doğru indikçe modelleri oluşturan daha küçük bileşenler ve bu bileşenlerin çeşitli özellikleri yer almaktadır. eDoCreator kullanıcılara bu hiyerarşik yapı içerisinde yer alan farklı tip bileşenleri aynı pencere içinde kolayca görüntülemeleri için bütünleşik bir arayüz sunar. Kullanıcılar yeni doküman modelleri oluştururken çeşitli seviyelerde sıfırdan yaratılan bileşenler yaratabildikleri gibi var olan doküman modellerinden sürükle bırak yöntemiyle yeniden kullanabilirler.

UBL'e özgü özellikler

UBL 2.0 kapsamında geliştirilmiş doküman modelleri ve bu modelleri oluşturulan ortak bütünleşik bileşenler (common aggregate components), ortak temel bileşenler (common basic components), nitelendirilmiş ve nitelendirilmemiş veri tipleri (qualified and unqualified data types) gibi bileşenler başlangıç olarak kullanıcılara sunulmaktadır.

eDoCreator modelleme platformu her zaman UBL'e uygun ve uyumlu düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu düzenlemeler sırasında (1) varolan doküman modellerinin belli bir kısmını alma, (2) varolan doküman modellerini genişletme, (3) model bileşenleri üzerindeki kısıtlamaları değiştirme ve (4) yeni bileşenlerin sıfırdan yaratılması gibi yöntemler sunar. UBL Uyumluluk Dizay Kuralları'na (UBL Conformance Design Rules) uymayan bir düzenleme yapıldığında eDoCreator kullanıcıları bu güncellemeyle ilgili uyarır ve yapılan değişikliğin iptal edilmesine olanak verir.

Modelleme platformu üzerinde oluşturulan doküman modelleri ve alt bileşenler UBL İsimlendirme ve Dizayn Kuralları'na (UBL Naming and Design Rules) göre isimlendirilir. Doküman modellerinin dışa aktarımı sırasında, tüm doküman ve gerekli alt bileşenler bu kurallara göre isimlendirilerek XML formatında ifade edilir. Dışa aktarım paketi bunun yanında çizelge modellerini ve kod listeleri gibi bilgilendirici dosyalar da içermektedir.

Dokümantasyon

eDoCreator özet bilgiler içeren sunumu burada bulabilir, çeşitli özelliklerin gösterildiği videoları aşağıdaki bağlantıları kullanarak izleyebilirsiniz: