SRDC A.Ş. Prof. Asuman Doğaç önderliğinde profesyonel bir mühendis ekibi tarafından ODTÜ Teknokent’te 2007 yılında kuruldu. SRDC, TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin desteğiyle 1991’de kurulan ODTÜ Yazılım Araştırma Geliştirme Merkezi’nin (METU-SRDC) bir spin-off şirketidir. Ekibin büyük bir kısmı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde doktora ve yüksek lisans derecesine sahiptir; henüz derecesi olmayanlar da bu yola ilerlemektedir.

SRDC Ar-Ge çabalarını endüstriye ve kamu kurumlarına transfer etmek için üniversite geçmişinden destek görüyor. Hem yepyeni ürünler ve servisler geliştirmek için, hem de varolan ürünlerin ve servislerin yenilikçi bir yaklaşımla iyileştirilmesi için Ar-Ge aktiviteleri yürütüyoruz. Büyük ölçekli yazılım geliştirme, birlikte çalışabilirlik standartları ve mümkün kılan teknolojiler, anlamsal ağ teknolojileri, eSağlık, eDevlet ve eTicaret alanları için birlikte çalışabilirlik çözümleri, veri analizi, uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik testleri ve mobil uygulama geliştirme konularında engin tecrübeye sahibiz.


Prof. Dr. Asuman Doğaç

Prof. Dr. Asuman Doğaç

Kurucu

asuman@srdc.com.tr

Prof. Dr. Asuman Doğaç, SRDC’nin kurucusu ve genel müdürüdür. Uzun yıllar boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak çalışmış ve ODTÜ Yazılım Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yöneticiliğini yürütmüştür. 2011 yılında ODTÜ’deki öğretim üyeliğinden emekli olan Asuman Doğaç çalışmalarına SRDC şirketinde devam etmektedir.

Uzmanlık alanları arasında İnternet Bilişimi, Anlamsal Ağ (Web), Ajan Teknolojileri, Birlikte İşlerlik, eİş ve eSağlık bulunmaktadır. Hakemli konferans ve dergilerde yayınlanmış 100’den fazla makale ve bildirisi bulunmaktadır. Bu dergilerden bazıları şunlardır: Communications of the ACM, IEEE Internet Computing, IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Information Systems Journal (Elsevier), Journal of Parallel and Distributed Databases ve the ACM Computing Surveys. Prof. Dr. Asuman Doğaç, ulusal ve uluslararası standartlaşma çalışmalarına aktif olarak katkı sunmaktadır; bugüne kadar iki tane OASIS standardının direkt sorumluluğunu alarak geliştirilmesini sağlamıştır. Google Scholar‘a göre h-index değeri 33’tür.

Prof. Dr. Asuman Doğaç, 2004 yılında, IBL (USA) Faculty ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca birçok yerel ödülün de sahibidir. Bunlardan bazıları şunlardır: 1991 Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü, 1994 Hüsamettin Tuğaç Araştırma Ödülü, 1999 ODTÜ Başarı Ödülü, 2000 ODTÜ Tarık Somer Üstün Başarı Ödülü, 2000 Mustafa Parlar Bilim Ödülü, 2001 Tarık Somer Ödülü.

Gökçe Banu Laleci Ertürkmen

Gökçe Banu Laleci Ertürkmen MSc, PhD

Müdür Yardımcısı, Uzman Araştırmacı

gokce@srdc.com.tr

Gökçe ODTÜ-SRDC ekibine 2000 yılında katılmış olup şu an SRDC A.Ş.’de R&D aktivitelerinden sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kendisinin Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorası bulunmaktadır.

Uzmanlık alanları arasında eSağlık, Anlamsal Birlikte İşlerlik, Klinik Karar Destek Sistemleri , Büyük Veri Analizi, Servis Tabanlı Mimariler, Çoklu Ajan altyapıları bulunmaktadır. 287800 numaralı SALUS 7. çerçeve projesinin koordinatörlüğünü yürütmüştür. Aynı zamanda aktif bir şekilde uluslararası eSağlık Standart çalışmalarına katılım sağlamaktadır. 2013-2015 yılları arasında IHE Quality, Research and Public Health (QRPH) alanının teknik eşbaşkanlığını yürütmüştür. Şu an C3-Cloud ve Medolution projelerinde çalışmaktadır.

A Platform for Agent Behavior Design and Multi Agent Orchestration başlıklı master tezini 2003 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını yine aynı bölümde Intelligent Healthcare Monitoring systems based on Semantically Enriched Clinical Guidelines başlıklı tezi ile 2008 Haziran ayında tamamlamıştır. Uluslararası makale ve konferanslarda birçok yayını bulunmaktadır.

Yıldıray Kabak

Yıldıray Kabak MSc, PhD

Proje Yöneticisi, Uzman Araştırmacı

yildiray@srdc.com.tr

Yıldıray SRDC ekibine 2000 yılında katıldı. Web Servis Anlamsallığını ebXML Kayıt Depoları ile Kullanımı başlıklı master tezini 2003 yılında ve UN/CEFACT CCTS tabanlı Elektronik İş Dokümanları Standartlarının Birlikte İşlerliği başlıklı doktora tezini ise 2009 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Araştırma alanları eDevlet, eSağlık, Anlamsal Birlikte İşlerlik, Servis Tabanlı Mimariler ve Büyük Veri Analizi olup, standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. CEN tarafından desteklenen GITB (Global eBusiness Interoperability Test Beds) ve BII (Business Interoperability Interfaces) girişimlerine bizzat uzman olarak katılmaktadır. Birçok büyük ölçekli projede yürütücü ve geliştirici olarak görev almıştır. Şu an Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen C2-SENSE ve NIMBLE projelerinde çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na danışmanlık vermiştir.

Birçok dergi ve konferansta yayını bulunmaktadır.

Tuncay Namlı

Tuncay Namlı MSc, PhD

Proje Yöneticisi, Uzman Araştırmacı

tuncay@srdc.com.tr

Tuncay 2004 yılında ODTÜ’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini sürdürürken, METU-SRDC’de yarı zamanlı yazılım geliştirici olarak işe başladı. SRDC’nin kurucularından biri olup halen şirkette proje yöneticisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorası olup araştırma alanları içerisinde eSağlık Altyapıları, Kişisel Sağlık Sistemleri, Uygunluk ve Birlikte İşlerlik Testleri, Büyük Veri Altyapıları ve Analizi bulunmaktadır. Şirketin TestBATN ve Pickr projelerinin yönetiminde yer almıştır. Şu anda GITB projesinde SRDC adına test altyapı uzmanı olarak, POWER2DM projesinde ise proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Yüksek lisans çalışmasını eSağlık sistemlerinde gizlilik ve güvenlik mekanizmaları üzerine 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. Aynı bölümde, otomatik uygunluk ve birlikte işlerlik testleri alanında yaptığı doktora çalışmasını 2011 yılında tamamlamıştır. Uygunluk ve birlikte işlerlik testleri konusunda GITB ve ETSI-STF-370 projelerinde danışman olarak yer almıştır. Bunun dışında şirketin bir çok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Mustafa Yüksel

Mustafa Yüksel MSc, PhD

Proje Yöneticisi, Uzman Araştırmacı

mustafa@srdc.com.tr

Mustafa SRDC ekibine 2005 yılında, henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’de lisans öğrencisiyken, yarı zamanlı yazılım geliştirici olarak katıldı. Lisans derecesini 2006 yılında alan Mustafa SRDC A.Ş.’nin kurucularından biri olup şu an proje yöneticisi ve uzman araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa’nın araştırma alanları içinde eSağlık (ülkeler arası hasta verisi paylaşımı, ulusal eSağlık altyapıları, Elektronik Sağlık Kaydı, Kişisel Sağlık Kaydı, ilaçların pazar sonrası güvenlik araştırmaları, veri içerik ve paylaşım standartları), eTicaret, Birlikte İşlerlik, Anlamsal Ağ (Web), Birlikte İşlerlik Testleri, Servis Odaklı Mimariler ve Sosyal Medya yer almaktadır. 6. Çerçeve, 7. Çerçeve ve H2020 Programları tarafından desteklenen C3-CloudSALUS, epSOS, PALANTE, iCARDEA, iSURF, SAPHIRE ve RIDE dahil olmak üzere pek çok Avrupa Komisyonu projesinde görev aldı. epSOS’ta ülkeler arası hasta özeti paylaşımı için Türkiye ulusal pilotunun liderliğini yürüttü. epSOS ülkeler arası veri paylaşımı spesifikasyonlarının ilk ve tek açık kaynak gerçekleştirimini yaptı. Projenin ilerleyen zamanlarında bu gerçekleştirim çok uluslu bir açık kaynak projeye evrildi. Yıllarca Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin yürütülmesi için Sağlık Bakanlığına, standartlara uyumlu gerçekleştirim ve test aktiviteleri için de Hastane Bilgi Sistemi geliştiren firmalara danışmanlık hizmeti verdi.

Yüksek lisansını Elektronik Sağlık Kayıtlarının Ülkeler Arası Paylaşımı başlıklı teziyle 2008’de, doktorasını Pazar Sonrası Güvenlik Çalışmalarını Desteklemek için Bir Anlamsal Birlikte Çalışabilirlik Sistemi başlıklı teziyle 2013’te tamamladı. Uluslararası hakemli dergilerde ve akademik konferanslarda yayınlanmış pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Ali Anıl Sınacı

Ali Anıl Sınacı MSc, PhD

Proje Yöneticisi, Uzman Araştırmacı

anil@srdc.com.tr

Anıl SRDC ekibine 2006 yılında, henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans öğrencisiyken yarı zamanlı programcı olarak katıldı. Şu anda SRDC A.Ş. şirketinde proje yöneticisi ve uzman araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliğinde Doktor ünvanına sahip olan Anıl’ın araştırma alanları şu şekildedir: eSağlık ve eİş Altyapıları, Kilinik Araştırma Bilişimi, Veri Birlikte İşlerliği, Anlamsal Ağ (Web), Servis Odaklı Mimariler, Birlikte İşlerlik Standartları, Uygunluk ve Birlikte İşlerlik Testleri. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen birçok Ar-Ge projesinde görev almıştır, bunlardan bazıları Medolution, POWER2DMSALUS, IKS, BIVEE, iSURF ve HAGRID projeleridir.

SALUS projesinde tasarım ve geliştirme lideri olan Anıl, BIVEE’de proje yöneticisi olarak çalışmıştır. SemanticMDR ürününün de tasarım, geliştirme ve proje yönetimini üstlenmiştir. Apache bünyesinde kod yazmakta, aynı zamanda Apache Stanbol‘un proje yönetim komitesinde yer almaktadır. Standartlaşma çalışmalarına da katkı sunmakta olan Anıl, 2013-2015 yılları arasında IHE Quality, Research and Public Health (QRPH) alanındaki teknik ve planlama komitelerinde üye olarak yer almıştır.

Türkiye’deki Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi’nin uygunluk ve birlikte işlerlik testleri üzerine çalıştığı yüksek lisans tezini 2009 yılında tamamlamıştır. Veri Birlikte İşlerliğinin Federe, Anlamsal Üstveri Kütükleri ile Sağlanması başlıklı doktora tezini ise 2014 yılında tamamlamıştır. Uluslararası hakemli dergilerde ve akademik konferanslarda yayınlanmış birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Suat Gönül

Suat Gönül MSc

Uzman Yazılım Mühendisi, Araştırmacı

suat@srdc.com.tr

Suat SRDC ekibine 2008 yılında dahil oldu. Şu an şirkette yazılım mühendisi ve araştırmacı olarak çeşitli projelerde çalışmaktadır.

Suat, Haziran 2010’da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Temmuz 2012’de yine aynı bölüm ve üniversitede tamamladı. Yüksek lisans çalışmaları kapsamında İçerik Yönetim Sistemlerinin Anlamsal Yeteneklerle Zenginleştirilmesi başlığıyla bir tez hazırladı. Şu an hala ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgili olduğu alanlardan bazıları İşbirlikçi Tedarik Zinciri, Operasyonel Performans, Endüstriyel IoT, eSağlık, Anlamsal Ağ, Anlamsal Birlikte İşlerlik, Veri Bilimi, Kullanıcı Deneyimi, İnsan-Bilgisayar Arayüzleridir.

Suat şu anda NIMBLE ve POWER2DM projelerinde çalışmakla birlikte, daha önce FP7 kapsamında tamamlanan IKS, SALUS ve iSURF projelerinde yer almıştır. IKS Projesi’nin lider yazılım mühendisi olmakla birlikte SALUS Projesi’nin teknik dizayn ve geliştirme ekibinde yer almıştır. Apache Software Foundation’da yer almış, Apache Stanbol‘un asıl geliştiricilerinden biri olmuştur. Şu an hala Apache Stanbol Proje Yönetim Komitesi’nde yer almaktadır.

Şenan Postacı

Şenan Postacı MSc

Uzman Yazılım Mühendisi

senan@srdc.com.tr

Şenan SRDC’ye 2008 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenciyken yarı-zamanlı yazılım geliştiricisi olarak katıldı. Şu an şirkette uzman yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır.

Şenan, Haziran 2010’da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini Temmuz 2012’de yine aynı bölüm ve üniversitede tamamladı.Yüksek lisans çalışması kapsamında Hastaların Hastaların Yetkilendirilmesi için Gelişmiş Bir Kişisel Sağlık Kaydı Platformu başlığıyla bir tez hazırladı.

Şenan genel olarak eSağlık (Kişisel Sağlık Kayıtları, Kişisel Sağlık Sistemleri), Mobil Sağlık, Uyumluluk Testi, Büyük Veri & Veri Analizi, Mobil Tasarım & Geliştirme alanlarında çalışmaktadır. FP7 çerçeve programı kapsamına yürütülen BlogForever ve IKS projelerinde aktif olarak yer almıştır. BlogForever projesinin önde gelen yazılım geliştiricilerden biriydi ve CERN ile yakın işbirliği içerisinde görevlerini tamamlamıştır. OSAMI-Commons ve Medolution gibi ITEA projelerinde, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından desteklenen GITB projesinde ve Türk Telekom ortaklığıyla geliştirilen birçok ARGE projesinde de yer almıştır. Şenan ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sunucu mimarisini kurmuş ve iOS uygulamalarını geliştirmiştir.

 

Mert Gençtürk

Mert Gençtürk MSc

Uzman Yazılım Mühendisi

mert@srdc.com.tr

Mert SRDC’ye 2010 yılında, henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans öğrencisiyken yarı zamanlı yazılım geliştiricisi olarak katıldı. Şu an şirkette uzman yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır.

Mert, Haziran 2012’de ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini Haziran 2015’de yine aynı bölüm ve üniversitede tamamladı. Yüksek lisans çalışması kapsamında Ankilozan Spondilit Hastalarının Kişisel Sağlık Sistemi ile Kendi Sağlıklarını Yönetmesi başlığıyla bir tez hazırladı. Şu an hala ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma alanları içerisinde eSağlık (Kişisel Sağlık Kayıtları, Kişisel Sağlık Sistemleri), Mobil Sağlık, Güvenlik, Acil Durum Yönetimi, Anlamsal Ağ, Anlamsal Birlikte İşlerlik ve Android/iOS platformlarında mobil uygulama geliştirimi bulunmaktadır. Mert, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen PALANTE projesinde ve Türk Telekom ortaklığıyla geliştirilen Araştırma&Geliştirme projelerinde çalışmış; eSağlıkKaydım Web uygulaması, Diyetick iOS uygulaması ve Meteoroloji Android uygulamasının geliştirilmesinde aktif olarak rol almıştır.  Şu an Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen C2-SENSE projesinde çalışmaktadır.

Ozan Köse

Ozan Köse BSc

Yazılım Mühendisi

ozan@srdc.com.tr

Ozan SRDC ekibine Temmuz 2016’da Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra katıldı. Şu an şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmakta ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen POWER2DM projesinde görev almaktadır. Meteoroloji Android uygulamasının geliştirilmesinde de aktif olarak rol almıştır

Bünyamin Sarıgül

Bünyamin Sarıgül BSc

Yazılım Mühendisi

bunyamin@srdc.com.tr

Bünyamin SRDC ekibine Temmuz 2016’da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra katıldı. Şu an şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmakta ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen C3-Cloud projesinde görev almaktadır.

Mert Başkaya

Mert Başkaya

Yazılım Mühendisi

baskaya@srdc.com.tr

Mert SRDC ekibine 2015 yılında yarı zamanlı yazılım geliştirici olarak katıldı. Şu an şirkette yazılım mühendisi olarak  Büyük Veri Altyapıları ve Analizi ve e-Sağlık alanlarında çalışmaktadır.

Ezelsu Şimşek

Ezelsu Şimşek

Yazılım Mühendisi

ezelsu@srdc.com.tr

Ezelsu SRDC ekibine 2016 yılında yarı zamanlı yazılım geliştirici olarak katıldı. Şu an şirkette yazılım mühendisi olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen C2-SENSE projesi kapsamında acil durum yönetimi alanında uygunluk ve birlikte işlerlik test mekanizmalarının geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.