İhtiyaçlarınız için özelleştirilmiş büyük veri alt yapıları, tahmin ve çözüme yönelik modelleme uygulamaları geliştiriyoruz.Bilgi Birikimimiz

Hadoop, Dremel, NoSQL veritabanları; Casandra, Hbase, MongoDB, CouchDB, anahtar-değer depoları; Redis, Memcached, karmaşık olay işleme, veri bütünleştirme; Hive, Kafka, Kestrel, Flume, RabbitMQ, çizge veritabanları; Neo4j, FlockDB, nesne serileştirme formatları; JSON, Avro, Thrift, Yaml, Protocol Buffers, metin dizinleme; Lucene, SOLR, Elasticsearch, veri madenciliği; Mahout, Weka, analitik programlama; R, vb.Büyük Veri teknolojilerinin size neler sağlayacağını
görmek ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800