Kronik hastalıkların teşhis, takip ve yönetimini sağlayan akıllı karar destek platformları.

Sağlık uzmanlarının kronik hastalıkların erken teşhisini yapabilmelerini ve kanıta dayalı tıp kılavuzlarının önerileri doğrultusunda uygun tedavi planlarıyla semptom ve bulguları kontrol altına alabilmelerini sağlayan çözümler geliştiriyoruz.


Tarama ve Risk Değerlendirme

 • Hastaya özel risk sınıflandırması yapılmasını sağlayan akıllı karar destek servisleri
 • Kişiye özel önleyici eylemlerin belirlenmesini mümkün kılan karar destek servisleri
 • Hastalıkların erken teşhisinin sağlanması

Hastalık İzlem Süreci

 • Kanıta dayalı tıp kılavuzlarının otomasyonu
 • Teşhisi takiben, periyodik izlemlerin kanıta dayalı tıp kılavuzlarının önerileri doğrultusunda yürütülmesini sağlayan klinik süreç sihirbazı
 • Hastaya özel tedavi planı önerileri sunan klinik karar destek servisleri
  • Kişiye özel klinik hedefler
  • Kişiye özel tetkik istekleri, ek teşhis önerileri
  • Kişiye özel ilaç tedavisi önerileri
  • Kişiye özel kontrol muayenelerinin ayarlanması, sevk önerileri
  • Yaşam tarzı önerileri
 • Multi-disipliner tedavi ekipleri arasında koordinasyon sağlanması ve ortak çalışma ortamı sağlanması

Hastalara Öz Yönetim Desteği

 • Kişiye özel tedavi planlarına erişim sağlanması (ilaç, yaşam tarzı önerileri, aktivite ve ölçüm takipleri)
 • Tedavi planına uyum konusunda hatırlatmalar
 • Tedavi planının kolay uygulanmasını destekleyen eğitici materyaller sağlanması

Klinik Denetim ve Performans Yönetimi

 • Hastalık tabanlı klinik göstergelerin son durumu (örneğin Kan Şekeri hedefini yakalayan hasta oranları)
 • Hasta popülasyon takibi (Yaklaşan/geciken izlemler, gerçekleşen izlem ve tarama sayıları)

Kronik hastalıkların yönetimi için geliştirdiğimiz uygulamalara bir göz atın:


http://hyp.saglik.gov.tr

Gelişmiş toplumlardakine benzer biçimde ülkemizde de kronik hastalıklar en sık ölüm ve engellilik nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklar ülkemizin sağlık kaynaklarının önemli bir kısmını tüketmektedir. Artan yaşlı nüfus oranı ile kronik hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı ölüm ve engellilik / iş göremezlik oranları da artmaktadır. Sağlık sistemine olumsuz etkileri de sürekli artmakta ve sosyo-ekonomik gelişmeyi tehdit etmektedir. Türksat, INNOVA, SRDC ortaklığıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu ile kronik hastalıkların erken teşhisi, tedavisinde ve süreç yönetiminde birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha aktif bir rol üstlenmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Sağlanan platform ile birinci basamakta tarama ve tedavi sürecinin kanıta dayalı klinik uygulama yönergeleri doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması ve periyodik izlemlerle hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması ve komplikasyon izlemi ile bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

13.12.2018 tarihinde başlayan projede analiz, tasarım, geliştirme ve test aşamaları tamamlanmış olup, Hastalık Yönetim Platformu diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk, obezite, koroner arter hastalık, inme, kronik böbrek hastalığı ve yaşlı değerlendirme tarama ve izlemlerini mümkün kılacak şekilde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de aile hekimlerinin kullanımına açılmıştır. Önümüzdeki dönem içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği yeni hastalıklar için de tarama ve izlem süreçlerinin otomasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hastalık Yönetimi Platformu ile ilgili basında yer alan haberler:

kronIQ

H2020 C3-Cloud Projesi kapsamında SRDC, Entegre Bakım ve Tedavi Platformunu (KronIQ) geliştirdi. KronIQ, farklı uzmanlıuktaki bakım ekibi üyelerine, birden fazla kronik hastalıktan muzdarip hastalar için kişiselleştirilmiş bakım planları oluşturmak için bir araç sağlar. Ana özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Yerel sağlık servisi sağlayıcılarıyla entegrasyon yoluyla medikal hasta özetinin gözden geçirilmesi
 • Tedavi ve Bakım planı oluşturma ve kullanıcı dostu grafik arayüzlerle düzenleme
 • HL7 Tedavi Planı Modelini Destekleme
 • HL7 FHIR Modeli ve API'si ile tam uyumlu
 • Risk tahmini ve sınıflandırması, polifarmasi yönetimi ve kişiselleştirilmiş hedef ve etkinlik önerileri için çeşitli klinik karar destek servisleriyle entegrasyon
 • Hasta aktivitelerinin ve ölçümlerinin takibi
 • Hastalardan geri bildirim ve anket toplama
 • Tedavi Planı faaliyetleri için takvim sunma
 • Tedavi ekibi arasında iletişim ve koordinasyon
 • Tedavi ekibi üyeleri arasında tedavi planı faaliyetleri hakkında bildirimler
 • Tedavi ekibi ve hastalar arasında mesajlaşma

KronIQ ve diğer C3-Cloud çözümlerinin İngiltere, İspanya ve İsveç'teki 3 Avrupa bölgesinde pilot uygulamaları tamamlanmıştır.

KronIQ hakında daha fazla bilgi için proje broşürlerimize ulaşabilirsiniz:


Daha fazla bilgi almak ister misiniz?


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800