Verilerinize anlam katıyoruz.


Anlamsal Ağ teknolojileriyle şu ana kadar neler yarattığımıza bir göz atın:


Birlikte işlerlikteki aksaklıklar ve eksiklikler günümüz şirketlerinin en büyük problemlerinden birini teşkil etmektedir. KOBİ'lerin ve çok daha büyük işletmelerin farklı katmanlardaki birlikte işlerlik problemlerine (örn. veri, servis ve süreçlerin birlikte işlerliği) ölçeklenebilir ve verimli çözümler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınıza göre derinlemesine bir gereksinim analizi gerçekleştiriyoruz; ve işletmenizdeki verimlilik ve performansı arttırarak giderlerinizi azaltacak özelleşmiş çözümler öneriyoruz.

SRDC ekibi olarak Anlamsal Ağ teknolojileri konusundaki tecrübemiz, bu alanda uzun yıllara yayılmış, birçok ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleriyle desteklenmiş, kapsamlı araştırma faaliyetlerimizden gelmektedir. Anlamsal Ağ teknolojilerinin direkt olarak geliştirilmesinin yanında bu teknolojileri gerçek kullanım senaryoları ile farklı farklı alanlara uygulayarak birlikte işlerlik problemlerine çözümler üretiyoruz.

SALUS

SALUS projesi, en güncel Anlamsal Ağ teknolojilerini kullanarak elektronik sağlık (eSağlık) alanındaki birilikte işlerlik problemlerine çözüm ürettiğimiz çok başarılı projelerden bir tanesidir. SRDC olarak bu projedeki anlamsal birlikte işlerlik altyapısını geliştirdik ve bu sayede birçok farklı hastane bilgi sisteminden ve elektronik hasta sağlık kayıtlarından veri işlenmesini ve analizini mümkün kıldık.


iSURF

iSURF projesinde; iş planlama ve öngörü süreçlerinde kullanılan, farklı standartlara uygun iş dokümanlarının anlamsal mutabakatını sağlayan Anlamsal Birlikte İşlerlik Servis Programı’nı (Semantic Interoperability Service Utility) tasarlayıp geliştirdik.


IKS

IKS projesi, Anlamsal Ağ ve Bağlı Veri dünyasındaki birçok farklı kavramı bir araya getiren önemli projelerden biridir. SRDC ekibi olarak IKS projesinde temel teknolojinin geliştirilmesinde ve entegrasyonunda kilit bir rol oynadık. IKS projesi, ilerleyen süreçte Apache Stanbol'a evrildi ve bu sayede Apache çatısı aldında açık kaynak kodlu olarak geliştirilmeye devam etmektedir. SRDC ekibinden IKS projesindeki arkadaşlarımız da Apache Stanbol topluluğunun bir parçası olarak açık kaynak dünyasına katkıda bulunmaya devam etmektedirler.


SemanticMDR

Ar-Ge projelerinden kazandığımız kapsamlı bilgi birikimi sayesinde kullanıma hazır ürünler sunuyoruz. Bu ürünlerden bir tanesi olan Semantic MDR, kurumların üstveri (metadata) yönetimini kolaylaştırarak veri birlikte işlerliğini sağlamakta ve bu sayede veri analizi için gerekli altyapıyı hazırlamaktadır.


Bilime ve açık kaynaklı işlere önem veriyoruz.Anlamsal Ağ teknolojilerinin size neler sağlayacağını
görmek ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800