Acil Durum Yönetimi kurumlarının birlikte işlerlik ihtiyaçlarını çözüyoruz.


Acil durum yönetimindeki en önemli sorun ilgili kurumlar arası bilgi paylaşımı eksikliğidir ve bu yüzden verimlik ve harcamalarda etkinlik bu kurumları birbirine bağlama ile sağlanır. Bu birleşimi sağlamak için SRDC olarak standart tabanlı çözümler sunmaktayız. Çözümleriniz kişisel/kurumsal veri mahremiyetine ve güvenliğine önem vermektedir.

RECONSURVE

RECONSURVE, çok kipli akıllı sensörleri kontrol etmek ve işleme sonrası çıktılarını semantik olarak düzenleme ve yönetmeye yönelik bir Semantik Durumsal Farkındalık Destekli Sensör Yönetim Sistemidir. Bu sistem sayesinde aralarında insansız hava araçları (İHA) da bulunan platformlara yerleştirilmiş elektro-optik sensörlerden gelen veriler işlenerek temel öznitelikler belirlenir, daha sonra bu öznitelikler eşleştirilerek objeler tespit edilir ve daha sonra bu objelerin hareket bilgilerinden durumsal farkındalık bilgisi türetilir ve anlamlandırılır. Bu sistem, özellikle küçük tekneler kullanarak gerçekleştirilen yasadışı göçü engellemek, heterojen sistemler arasında birlikte işlerliği sağlamak, otomatik maliyet-etkin ve etkili karar destek vermek gibi deniz gözetim sorunlarını çözmede önemli bir görev üstlenmektedir.

C2-SENSE

Acil durumların, krizlerin ve felaketlerin etkili yönetimi, gerektiğinde müsait, güvenilir ve anlaşılır bilgiye bağlıdır. Bunu başarmak için farklı komuta kontrol sistemleri, sensör sistemleri ve ve diğer acil durum/kriz yönetim sistemleri iş birliği yapmalıdır ve bu ancak birlikte çalışabilirlik ile mümkündür. Ancak, standartlar ve iyi tanımlanmış spesifikasyonlar olmadan bu sistemlerin birlikte çalışabilirliği uğraştırıcı, teknolojik olarak karmaşık, zaman harcayıcı ve pahalı olabilir. Ayrıca, komuta kontrol, sensör ve acil durum yönetim alanında yaygın olarak kullanılan standartlar ve spesifikasyonlar olmasına rağmen, acil bir durum olması halinde bu standartların birlikte kullanımı hakkında tek bir spesifikasyon bulunmamaktadır. Bu alandaki dağılmış standartlar ve spesifikasyonlar çok kritik bir birlikte çalışabilirlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. C2-SENSE, bu sorunları çözmek ve kusursuz bir birlikte çalışabilirlik sağlayabilmek için geliştirilmiş profil tabanlı bir Acil Durum Birlikte Çalışabilirlik Sistemidir.

APPS

APPS projesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz İç Sular Genel Müdürlüğü gibi yasa dışı faaliyetleri önlemeyi, denizde güvenliğin sağlanmasını, ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan kurum ve kuruluşların tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda deniz üzerinde gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetleri önlemek için mevcut gözetleme sistemlerini üç önemli alanda geliştirir:

  • Birlikte işlerlik yığıtının teknik, anlamsal ve organizasyonel seviyelerine değinen profil tabanlı bir tak-çalıştır sensör/sistem altyapısı geliştirerek, mevcut sistemlerin birçok farklı sensör ve sistem ile birlikte çalışmasını sağlayarak daha geniş bir alanın kontrol altında tutulmasını mümkün kılar.
  • Sensör çıktılarının işlenmesi, akıllı gözetim ve karar-destek mekanizmaları ile anlamlandırılması, İHA, kirlilik tespit sensörleri, gemi tespit, takip ve sınıflandırma gibi özellikleriyle deniz resminin zenginleştirilmesi ve akıllı arayüzleri yardımıyla operatörün iş yükünü azaltır ve müdahale süresini kısaltır.
  • Sistemin farklı noktalarından akan kritik bilginin gecikmesiz, hızlı ve kesintisiz bir şekilde iletileceği dayanıklı bir iletişim altyapısı oluşturur.

TeamAware

TeamAware Projesinin temel amacı, farklı sektörlerden ilk müdahale ekipleri için drone monte, giyilebilir ve harici sensör sistemleri de dahil olmak üzere heterojen ve zor birlikte çalışabilir sensör üniteleri ile entegre ve uygun maliyetli bir durumsal farkındalık sistemi geliştirmektir. Böylece TeamAware, son derece standartlaştırılmış artırılmış gerçeklik ve mobil insan makine arayüzleri kullanarak gerçek zamanlı, kaynaşmış, rafine ve yönetilebilir bilgiler aracılığıyla farklı sektörlerden ilk müdahale ekiplerinin kriz yönetimini, esnekliğini ve tepki kabiliyetini geliştirir.

Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik konularında şu ana kadar neler geliştirdiğimize bir göz atın:


Durumsal Farkındalık Ontolojisi

Etkin birlikte işlerlik ancak standartlar sayesinde gerçekleşebilir. Fakat bazı durumlarda tek bir standart yeterli olmayabilir. Bu sebeple acil yönetim durumsal farkındalığını artırmak için aşağıdaki standartları harmonize eden OWL (Web Ontology Language) kullanarak bir ontoloji geliştirdik:

  • Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model (JC3IEDM) of Multilateral Interoperability Programme (MIP)
  • OASIS Emergency Data Exchange Language (EDXL)
  • Open Geospatial Consortium’s (OGC) Sensor Web Enablement (SWE)
  • OASIS Common Alerting Protocol (CAP)

Gemi Bilgisi Toplayıcısı

Hali hazırda Internet’te gemiler hakkında bilgi sağlayan birden fazla Web sitesi bulunmaktadır. Bu bilgiler gemiler tarafından yayımlanan AIS bilgisinden, geçmiş bilgisine ve kargo bilgisine kadar uzanabilir. Ayrıca kaptan, mürettebat, yolcuların listelerinin ve seyahat detaylarının bulunduğu ulusal/uluslararası veri tabanları da bulunmaktadır. Bu bilgileri Web sitelerine ulaşarak çekip Durumsal Farkındalık Ontolojisinde tanımlanan dile ile kaydedebilen Gemi Bilgisi Toplayıcısı sistemini geliştirdik.


Şüpheli Gemi Davranışı Saptayıcısı

Toplanan veriler üzerinde gemilerin hareketlerini analiz edip şüpheli durumlarda kullanıcılara uyarı gönderen sistemimizi geliştirdik. Bu sistem başarılı olarak RECONSURVE projesi pilotunda kullanılmıştır.


Komuta Kontrol Sistemleri için Birlikte İşlerlik Arakatmanı

Günümüzde komuta kontrol sistemleri için en önemli sorun sensörler ve diğer kurumların sistemleri gibi harici sistemlerden bilgi alamayışıdır. Geliştirmiş olduğumuz bu arakatman sayesinde komuta kontrol sistemleri standartlara uyumlu olarak her türlü harici sistemden bilgi alabilmektedir.


Acil Durum Profil Tanımlama ve Uyarlama Aracı

Birlikte işlerlik standartlarını kullanımındaki en önemli sorun belli durumlarda tek bir standardın yetmeyişidir. Diğer bir deyişle, bir çözüm gerçekleştirmek için birden fazla standardın kullanılması gerekmektedir. Geliştirmiş olduğumuz bu araç sayesinde hangi birlikte işlerlik durumunda hangi standartların nasıl kullanılması gerektiğini, grafik olarak kullanıcılara sunarak birlikte işlerlik projelerine hız kazandırmaktayız.


Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik alaında bizimle çalışmak ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800