Kamu kurumlarına birlikte işlerliklerini arttırmaları için yardımcı oluyoruz.


Kamu sektöründeki servis ve hizmetlerin daha verimli ve etkili verilebilmesi için uluslararası standartlara uygun Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri üretiyoruz. Ürettiğimiz çözümlerdeki en temel ve önemli unsur standartlara uygun olmaları. Akademik çalışmalarımızın kazandırdığı güç sayesinde standartlaşma çalışmalarında çok geniş bir bilgi birikimine sahibiz. SRDC ekibi, 15 seneyi aşkın bir süredir ulusal ve uluslararası standart geliştirme çalışmalarında; geliştirici ve kullanıcı olarak rol almaktadır. Geniş kapsamlı ve karmaşık süreçleri barındıran kamu hizmetlerinde, verimliliği ve etkinliği daha önceden kanıtlanmış standartların kullanımı çok büyük önem arz etmektedir.

eDevlet ile ilgili var olan tüm servislerde çalışmalarımız bulunmakta:

  • G2G (devletler arası)
  • G2C (devlet ve vatandaşlar arasında)
  • G2E (devlet ve çalışanlar arasında)
  • G2B (devlet ve iş dünyası arasında)

Veri Modeli Analizi

Kamu kurumlarına, var olan veya geliştirilecek olan sistemleri için doğru veri modellerini geliştirmeleri ve bu veri modelleri için uygun standartları kullanmaları için yardımcı oluyoruz.

İş Süreci Analizi

Kamu kurumlarına, günlük hayatta kullandıkları iş süreçlerini analiz etmeleri ve yaşadıkları problemleri açığa çıkarıp süreçlerini yeniden yapılandırmaları için hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda, yapılandırılan bu iş süreçleri için gerekli olan standart tabanlı çözümleri de sunmaktayız.

Bugüne kadar eDevlet alanında neler yaptığımıza bir göz atın:


Türkiye Gelir İdaresi eFatura Sistemi

2008 yılında, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ile birlikte Türkiye'nin eFatura veri modelini ve iş süreçlerini geliştirdik. Bu çalışmada UBL 2.0 standardını kullandık ve var olan modelleri Türkiye'nin gereksinimlerine göre uyarladık. Geliştirdiğimiz eFatura sistemi 2009 yılından beri Türkiye'de aktif olarak kullanılmaktadır. Firmalar elektronik faturalarını bu sistem aracılığıyla transfer edebilmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında ise eFatura modellerini UBL standardının 2.1 versiyonuna göre güncelleyerek kullanılabilecek fatura çeşidi sayısını arttırdık.


Türkiye Gelir İdaresi eİrsaliye Sistemi

2017 yılında T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ile birlikte Türkiye'nin eİrsaliye veri modelini ve iş süreçlerini geliştirdik. Bilgi modelini UBL 2.1 standardındaki DespatchAdvice ve ReceiptAdvice şemalarını Türkiye için özelleştirerek gerçekleştirdik.


CEN/WS Business Interoperability Interfaces (BII)

Avrupa Standartlar Komitesi ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen BII girişimi, Avrupa'daki kamu ihalelerinde ortaya çıkan birlikte işlerlik problemlerini çözmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, elektronik tedarik süreçlerinin Avrupa Birliği çapında uyumlu olması için teknik spesifikasyonlar (şartnameler) geliştirilmiştir. BII girişiminin çıktıları; Avrupa çapındaki elektronik işlemlerin, farklı uluslararası aktiviteleri içeren teknik spesifikasyonlara uygun olarak ifade edilebilmesi için basit bir altyapı sunmaktadır. Bu girişimin hedefinde kamu ihaleleri vardır; fakat geliştirilen spesifikasyonlar rahatlıkla özel sektör için de uygulamaya konabilir. SRDC olarak BII girişiminde, Fatura (Invoice), Satınalma Emri (Purchase Order), Satınalma Emri Karşılık Mesajı (Purchase Order Response), Nakliye Tavsiyesi (Despacth Advise), Katalog (Catalogue) ve Kredi Mektubu (Credit Note) gibi ihale sonrası dokümanları için sentaks (syntax) geliştirme yönergelerini hazırlamaktayız. Bu yönergelerde, UBL 2.1 ve UN/CEFACT XML standartlarını kullanmaktayız. Diğer bir deyişle, BII spesifikasyonlarının gerçek uygulayıcıları için detaylı teknik yönergeler sunmaktayız. Geliştirilen BII dokümanları, aynı zamanda, Avrupa çapında kamu ihale süreçleri için birlikte işlerliği sağlamaya çalışan PEPPOL projesinde de kullanılmaktadır.


CEN/TC 434 - Electronic Invoicing (2016)

Bu standart grubunun amacı Avrupa Birliği'nde kullanılacak eFatura modelinin belirlenmesi ve bu modelin dünyada en çok kullanılan UBL 2.1, UN/CEFACT XML ve EDIFACT gibi standartlarda modellenmesidir. SRDC'den Dr. Yıldıray Kabak bu grupta UBL 2.1 ve UN/CEFACT XML standardından sorumlu teknik editörlerdendir.


CEN/TC 440 - Electronic Public Procurement (2016-2017)

CEN/WS Business Interoperability Interfaces çalışmasının devamı niteliğindeki bu standart grubunda Dr. Yıldıray Kabak ihale sonrası süreçler ve ilgili belgelerden sorumludur.


Kamu Harcamalarında Etkinliğin Artırılması

2016-2018 yıllarında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM YTE ile birlikte “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” projesinde çalıştık. Sistemde kullanılacak belge modellerini XBRL 2.1 (eXtensible Business Reporting Language) ve UBL 2.1 standardı ile tanımlayıp, bu belge formatlarını Standard Belge ve Raporlama yapısından yayımladık.


Veri Sözlüğü Sunucusu

Veri Sözlüğü Sunucusu, Semantic MDR yazılımı üzerine geliştirilmiş ve halihazırda birçok veri modelini direkt kullanıma uygun şekilde içeren bir sistemdir. Bu sistemin temel amacı; ortak çalışmaya dayalı, standart tabanlı veri modellerinin geliştirilmesini sağlamaktır. UBL, UN/CEFACT, EDXL, OGC SWE gibi eDevlet çözümlerinde çokça kullanılan standartlar Veri Sözlüğü Sunucusu ile birlikte kullanıma hazır olarak gelmektedir. Kamu kurumları veya kamu kurumlarına iş yapan firmalar kendi veri modellerini ortak çalışma prensibine dayalı şekilde sıfırdan veya var olan standart veri modellerini kullanarak geliştirebilirler.


eDoCreator

Web tabanlı olan eDoCreator yazılımı ile kullanıcılar, herhangi bir UBL 2.1 elektronik dokümanını kendi gereksinimlerine göre özelleştirebilirler. Bunu yaparken de UBL'in özelleştirme kurallarına uygun olarak işlem yaptıklarından emin olurlar ve ortaya her zaman UBL uyumlu bir model çıkarabilirler.


eDevlet konusunda bizimle çalışmak ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800