Bilim ve yenilikler ışığında daha sağlıklı bir yaşam.


Mobil Sağlık Uygulamaları

Hastane olarak hastalarınızla daha yakın iletişim halinde olabilmek için mobil eSağlık uygulamalarınıza mı ihtiyacınız var? Ya da birey olarak kendi sağlığınızın bir numaralı takipçisi olmak, laboratuvar sonuçlarınıza, eski teşhislerinize kolaylıkla erişmek, kilo ve sağlıklı yaşam aktivitelerinizi takip etmek ister misiniz? SRDC olarak sizlere kişisel sağlık ölçümlerinizi kablosuz medikal cihazlardan alabilen, kişisel sağlık kayıtlarınızı mobil arayüzler aracılığıyla takip etmenize yardım eden ve aynı zamanda özellikle kronik hastalıkların hasta-doktor ortaklığında birlikte yönetimini destekleyen mobil eSağlık uygulamaları sunabiliriz.

Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Uzaktan Sağlık Takibi

Kronik hastalıkların takibi için akıllı karar destek mekanizmalarına ve hastaları da sağlıklarının takibinde yetkilendirebilecek çözümlere mi ihtiyacınız var? SRDC olarak hastaların son durumu hakkında bilgileri elektronik sağlık kayıt sistemlerinden ve kablosuz medikal cihazlardan alarak ve klinik yol haritalarını otomatize ederek kronik hastalıkların uzun süreli takibini gerçekleştirebilen çözümler sunuyoruz. Bu çözümler hem hastalara hem doktorlara karar destek mekanizmaları sunabilmekte ve hastanın son durumu hakkındaki kritik durumları hastalara, hasta yakınlarına ve gerektiği durumlarda doktorlara bildirebilmektedir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Arasında Birlikte İşlerlik

Birbirinden farklı sağlık bilgi sistemlerinin entegrasyonu konusunda desteğe mi ihtiyacınız var? SRDC size uluslarası eSağlık standartlarına ve IHE entegrasyon profillerine uyumlu bir şekilde birlikte işlerlik çözümleri geliştirmekte çözüm ortaklığı sunabilir. Klinik araştırmalarınız için elektronik sağlık kayıtlarına mı erişmek istiyorsunuz? SRDC size klinik araştırmalarınızı kolaylıkla eSağlık kayıtlarına erişerek yürütebilmenizi sağlayabilecek anlamsal birlikte işlerlik ve kod sistemleri eşleme çözümleri sunabilir.

eSağlık Standartları Hakkında Danışmanlık

Ekibimizin eSağlık Standartları ve Sağlık Kod Sistemleri konularında uzun yıllardır süregelen çalışmaları sonucu geniş tecrübesi bulunmaktadır.

Aşağıda listelenen standartlar ve sağlık kodlama sistemleri konusunda eğitim, danışmanlık ve birlikte işlerlik test servislerine ihtiyacınız varsa, SRDC ekibi çözüm ortağınız olarak size hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.

  • HL7 Mesajlaşma Mimarisi
  • HL7 Klinik Doküman Mimarisi (CDA)
  • DICOM
  • Integrating Healthcare Enterprise (IHE) Birlikte işlerlik profilleri
  • ISO/IEC 11073 – Sağlık Bilişimi – Medikal Cihaz İletişim Standardı
  • Continua Health Alliance Spesifikasyonları
  • CDISC Standartları
  • Sağlık Kodlama Sistemleri (SNOMED CT, LOINC, ICD9, ICD10, RxNorm, ATC, MedDRA)

Standart tabanlı ve pratik eSağlık uygulamaları geliştiriyoruz.


eSağlıkKaydım

eSağlıkKaydım temel olarak Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (SağlıkNet) gibi diğer klinik bilgi sistemlerine entegre bir kişisel sağlık kaydı sistemidir (PHR). Hastaların kişisel sağlık geçmişlerine erişmesini ve bunları yönetmesini sağlayan bir bulut servisidir.

eSağlıkKaydım standart tabanlı bir kişisel sağlık sistemidir. Bu sayede diğer klinik bilgi sistemleriyle kolaylıkla entegre olabilmektedir. eSağlıkKaydım’ı kullanarak, hastalarınızın sağlık verilerine kolaylıkla erişmesini sağlayabilirsiniz.

eSağlıkKaydım hali hazırda diyabet, hipertansiyon ve migren için kronik hastalık yönetim ve takip sistemleri; diyet ve hamilelik takibi için de günlük yaşam servisleri sağlamaktadır. Diğer kronik hastalıklar için gerekli modüller hızlı bir şekilde eSağlıkKaydım sistemine eklenebilmektedir.

Bu modüller, hastalarınızın tedavi süreçlerine dahil olmasını sağlamakta ve tedavi planlarına göre gerekli periyodik aktiviteleri (örn. ölçümler, laboratuvar testleri, muayeneler, ilaç planları, egzersiz planları, diyet planları vs.) yapmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, doktorların hastalarının gelişimlerini uzaktan takip edebilmesini ve sağlık durumlarını değerlendirebilmesini de sağlamaktadır.


SALUS

SALUS gerçek zamanlı hasta verisi madenciliği ve analizi ile pazar sonrası güvenlik çalışmaları yapmayı mümkün kılan bir altyapı geliştirdi ve bu altyapıyı geliştirmek için de Elektronik Sağlık Kayıtlarında bulunan değerli verilere erişimin ve bu verilerin analizinin yeni yollarını araştırdı. Koordinatörlüğe ek olarak, sağlık bakımı ve klinik araştırma alanlarını entegre eden ana anlamsal birlikte çalışabilirlik platformunu gerçekleştirdik, ve bu platform üzerinde de zamansal şablon keşfi ve vaka serileri karakterize etme gibi yüksek potansiyele sahip pek çok güvenlik çalışmasını hayata geçirdik.


epSOS

epSOS elektronik hasta özeti ve reçete dokümanlarının Avrupa çapında sınırlar ötesi birlikte çalışabilirliğini başarma yolunda bir mihenk taşıdır. epSOS'a ikinci fazından itibaren dahil olmamıza rağmen epSOS teknik spesifikasyonlarının ilk ve tek açık kaynak gerçekleştirimi; ulusal sağlık bilgi sistemi üzerine Türkiye pilotunun gerçekleştirimi; ve proje seviyesinde test ve doğrulama aktivitelerinin liderliği ile çok büyük başarılara ulaştık.


iCARDEA

iCARDEA hasta güvenliği ve bakımını optimize etmek, sağlık uzmanlarının yükünü hafifletmek ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri vasıtasıyla sağlık harcamalarını azaltmak için Kardiyovasküler İmplant Edilebilir Elektronik Cihazı (kalp pili) olan hastaların uzaktan yarı otomatik takibini mümkün kılan akıllı bir platform geliştirdi. Projeyi koordine etmenin yanısıra, kalp pili, elektronik sağlık kaydı ve kişisel sağlık kaydı ile entegre; bağlam bilinçli ve bilgisayar tarafından işlenebilen klinik yönerge modelleri üzerine iCARDEA adaptif bakım planlayıcısının gerçekleştirimini yaptık.


Bugüne kadar eSağlık alanında neler yaptığımıza bir göz atın:eSağlık konusunda bizimle çalışmak ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800