TestBATN – birlikte işlerlik standardları için uygunluk testleri servisi


TestBATN ile yazılım geliştiren firmaların kendi ürünlerinin otomatik olarak web üzerinden belirli bir standarda veya teknik spesifikasyona (şartnameye) uyumluluğunu veya başka sistemlerle birlikte işlerliğini test eden bir bulut servisi sunuyoruz. Bu kapsamda farklı alanlarda bir çok ulusal ve uluslararası standart için test hizmetleri sunabilmekteyiz.

Yazılımınızın belirli bir standarda uygunluğunu mu test etmek istiyorsunuz?


Uyumluluk Testi konusunda daha önce yaptığımız işleri görmek ister misiniz?


Global eBusiness Interoperability Testbed (GITB) Phase III

2014-2015 — Projenin en son safhası olarak bu fazda GITB belirtimleri ve referans test altyapısı geliştirilecektir. SRDC bu safhaya iki test uzmanı ile katılmıştır ve temel test altyapısı belirtimlerinin ve referans test altyapısının geliştirilmesinden sorumludur. Bu süreçte aynı zamanda kendi test altyapımız olan TestBATN da sürekli olarak güncellenerek GITB uyumlu hale getirilecektir.

GITB Phase II

2010-2011 — SRDC projenin ikinci safhasında da yer alarak altyapı tasarımının gerçekleştirilmesinde rol almıştır.

GITB Phase I

2009-2010 — GITB projesi CEN Workshop Agreement (CWA) olarak CEN destekli yürütülen ve global bir birlikte işlerlik test altyapısı geliştirmek üzere yola çıkmış bir projedir. SRDC projenin ilk safhasından itibaren projenin ortaklarından biri olarak yer almıştır. Prof. Dr. Asuman Doğaç ilk safhada proje koordinatörü rolünü üstlenmiştir. Bu safhada, test altyapısı için fizibilite ve gereksinim analizi çalışmaları yapılmıştır.

ETSI Special Task Force – 370

SRDC ETSI STF-370 "Standardisation of new methodology and framework for Automated Interoperability Testing of Distributed Systems" projesine danışman olarak katkıda bulunmuş ve eİş alanında otomatik uygunluk testleri konusundaki tecrübesi ile danışmanlık yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı SağlıkNet Uygunluk Testleri Servisleri

2008-2009 — T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan kontrat dahilinde, ülkemizdeki hastane bilgi sistemlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (SağlıkNet) teknik belirtimlerine uygunluğunu test edebilmek amacıyla test senaryo kümeleri oluşturulmuş ve yazılım firmalarına test servisi olarak sunulmuştur.

SağlıkNet Birlikte İşlerlik Test Maratonları

2008-2009 — T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan test servisleri anlaşması dahilinde biri İzmir'de biri de Ankara'da olmak üzere birlikte işlerlik test maratonları düzenlenmiş ve hastane bilgi sistemi üretici firmaların merkezi USBS sistemi ile birlikte işlerliği test edilmiştir. Bu etkinliklere 70'den fazla firma katılmış ve bir hafta süresince TestBATN platformunu kullanarak gerekli testleri gerçekleştirmiştir.

TestBATN Ürün Geliştirme Safhası

2006-2007 — SRDC uygunluk ve birlikte işlerlik testleri konusunda 2006 yılından itibaren aktif bir şekilde çalışmaktadır. TestBATN platform TÜBITAK 1507-KOBİ ARGE Baslangıç Destek Programı'nda desteklenen bir araştırma projesi kapsamında geliştirilmiştir.


Size sağlayacağımız hizmetleri ve süreci görmek ister misiniz?

Testleri gerçekleşecek standart veya teknik spesifikasyonlarınız ve size özel gereksinimleriniz ile bize ulaşın.

  • Bu doğrultuda beraber bir iş planı oluşturalım
  • Tüm gerekli test senaryolarını geliştirelim (Eğer halihazırda elimizde var olan standartlar ise gereksinimlerinize uygun olarak özelleştirelim)
  • TestBATN üzerinden bulut servisi olarak bu senaryoları ve test hizmetini size sunalım, hemen test etmeye başlayın
  • Eğer isterseniz TestBATN destekli gerçek zamanlı test maratonları ve etkinlikleri düzenleyelim

Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800