TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kapsamı; “ Web Uygulamaları, Sağlık uygulama Yazılımları, E-Devlet Çözümleri ve Yazılımları, Mobil uygulama geliştirme, Veri Analizi, İş Zekası Uygulamaları, Anlamsal Ağ ve Birlikteişlerlik yazılım ve geliştirme faaliyetleri ile bu işlere ait eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, kalite ve bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda:

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Hizmet alanımızdaki faaliyetlerde daha iyi rekabet edebilmek ve daha kaliteli, verimli ve hatasız hizmet sağlamak, müşteri şartlarını tam ve doğru anlayarak memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, yasal ve mevzuat şartlarına uymak, daima sorumlu, dürüst, ilkeli, bir anlayışla çağın koşullarına uygun ve teknolojiden yararlanarak kalıcı hizmetler sunarak adı kalite ile özdeşleşen ve sistemini sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak şirketimizin temel politikasıdır. Bu sebeple, kuruluşumuzun amaç, iç ve dış hususlarının, stratejik meselelerinin bilincinde hareket eden, kalite yönetim sistemine yönelik uygulanabilir olan şartların gerçekleştirilmesini taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Firma olarak sahip olduğumuz, tüm bilgi varlıklarını korumayı bilgi güvenliği şartlarını; ulusal ve uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sağlamayı, mevcut ve oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz.