Semantic MDR EE

birlikte işlerlik standartlarını kolaylıkla kullanın


Semantic MDR EE, internet tarayıcılarından kolaylıkla kullanılabilen bir üstveri (metadata) yönetim ve veri modelleme aracıdır. Hedeflenen veri modelleri, Semantic MDR EE ile, ekiplerin ortak çalışmasıyla; yaygın standart veri modelleri kullanılarak veya sıfırdan yaratılarak geliştirilebilir.

Tablo tabanlı kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde, tasarım dışındaki uygulama seviyesi detaylarını soyutlayarak kullanıcıların sadece tanımlanacak olan veri modeline yoğunlaşmasını sağlar.

Semantic MDR, ISO/IEC 11179 (2nd edition) standardına tam uyumlu olarak geliştirilmiştir ve iki ayrı versiyonu bulunmaktadır. Açık kaynaklı Open Source Edition versiyonu GitHub sayfasından erişilebilirken, Enterprise Edition versiyonu bir ürün olarak sunulmaktadır.

Semantic MDR'ın geliştirilmesine SALUS Projesi ile başlanmıştır ve Open Source Edition versiyonu ortaya çıkmıştır. Daha sonra, C2-SENSE Projesi kapsamındaki ar-ge faaliyetleri ile Semantic MDR'ın Enterprise Edition versiyonu geliştirilmiş ve pazara sunulmuştur.

İçerik geliştiricilerin, geliştirdikleri veri modellerini onaya sunabileceği ve içerik yöneticilerinin bu veri modellerini onaylayabileceği veya reddedebileceği, aynı zamanda sürüm ve sahiplik kontrolünün de otomatik olarak yapıldığı bir iş birliği altyapısı sunar.

Semantic MDR EE kullanıcıların var olan veri modellerini kolayca arayıp bulabilmelerine, yaratacakları veri modellerinde bu buldukları veri modellerini esas alabilmelerine olanak sağlar. Bu sayede tekrar kullanımı artırarak veri modeli kirliliğinin/fazlalığının engellenmesini sağlar.Semantic MDR EE'nin size neler sağladığına bir göz atın:


Semantic MDR EE'nin asıl amacı standartların geliştirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırmaktır.

  • Veri modellerinin bir ekip olarak rol tabanlı bir süreç ile tanımlanması ve yönetilmesi
  • Kullanıcıların veri modeli deposunda kolayca arama yapmalarını sağlayan arayüzler sunarak tekrar kullanımın artırılması
  • Belirlenen ihtiyaçlara göre var olan standartların uygulanması/uyarlanması
  • Kod listelerinin tanımlanması ve veri modelindeki kodlu elemanlara atanması
  • Geliştirilmiş olan standartlar için uygulayıcıların uygunlunluk testlerinin kolayca gerçekleştirilmesi

Sadece tasarım aşamasında değil, uygulama aşamasının başlangıcında da kullanılabilecek yapıların otomatik olarak üretilmesini sağlayan Semantic MDR EE dışa aktarım araçları sunmaktadır. Ayrıca var olan standartların veri modellerinin kullanılabilmesi için içe aktarım araçları da içermektedir. Genişletilebilir alt yapısı sayesinde herhangi bir standardın veri modeli içeri aktarılabilmektedir.

Bunlara ek olarak sunulan gelişmiş bildiri mekanizması sayesinde, ilgili durumlarda (örneğin veri modeli yaratılması, değiştirilmesi, onaylanması gibi) ilgili kullanıcılara bildiriler Semantic MDR EE iş birliği altyapısı tarafından sunulmaktadır.

ISO/IEC 11179 Üstveri Kayıt Deposu standardı tabanlı olan Semantic MDR EE veri modelleme altyapısı, kullanıcıların bilgi modellerini objeler, objelerin özellikleri ve objeler arasındaki ilişkiler olarak tanımlamasını sağlar. Bu tanımlanan veri modelleri kullanıcıların rollerine uygun olarak tarayıcı tabanlı tablolarda sunulmaktadır.

Ayrıca, UN/CEFACT Esas Parçalar Teknik Spesifikasyonu (Core Component Technical Specification CCTS) tarafından önerilen kullanıcı tabanlı yönetim süreci tam uyumlu olarak Semantic MDR EE'de uygulanmıştır. Bu sayede içerik yöneticiler veri modeli onay sürecinde tam yetkiye sahip olmakta ve içerik geliştiricilerin yapacağı her türlü değişikliğin paralel veya sıralı onaya sunulması desteklenmektedir. Sunulan bu esnek veri modelleme altyapısı, OASIS Genericode spesifikasyonuna tam uyumlu Kod Referans Sunucusu ile birlikte kullanıcıların kod listeleri geliştirmesini (ve aralarındaki eşleştirmeleri yapabilmesini) ve bu kod listelerini veri modellerindeki kodlu elemanlara atamalarını sağlamaktadır.

Semantic MDR EE'yi kimler kullanıyor?


Standart Geliştirici Kurumlar, kendi spesifikasyonlarını tanımlamak ve sürdürmek için

Birlikte işlerlik projeleri yürüten/yöneten özel kurumlar veya kamu kurumları, ortak veri modellerini geliştirmek için

Standartları kolayca ve daha verimli olarak kullanmak isteyen şirketler, kendi ortak veri modellerini kurumsal varlık olark tanımlayabilmeleri içinSemantic MDR EE'nin yetenekleri: