eSağlıkKaydım

hastalarınızı kendi sağlıklarının yönetimine dahil edin

özel hastaneler, devlet hastaneleri ve klinikler için


eSağlıkKaydım temel olarak Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (SağlıkNet) gibi diğer klinik bilgi sistemlerine entegre bir kişisel sağlık kaydı sistemidir (PHR). Hastaların kişisel sağlık geçmişlerine erişmesini ve bunları yönetmesini sağlayan bir bulut servisidir.eSağlıkKaydım'ın size neler sağladığına bir göz atın:


Hastaların web üzerinden güvenli bir şekilde tıbbi kayıtlarına (örn. laboratuvar sonuçları, teşhisler, reçeteler vb.) erişmesini sağlar.

Hastaların günlük yaşam bilgilerini (egzersizler, diyet bilgisi), tıbbi bilgilerini (kullanılan ilaçlar, semptomlar vb.), evde yaptıkları fizyolojik ölçümlerini (kan basıncı, kan şekeri vb.) kaydetmesini sağlayarak, bu verilerin kaybolmasını engeller.

Kablosuz tıbbi cihazlarla olan entegrasyonu sayesinde fizyolojik ölçümlerin bu cihazlardan otomatik olarak alınmasını sağlar.

Hastaların hatırlatmalar ekleyerek ilaçlarını zamanında almalarını ve ölçümlerini zamanında yapmalarını sağlar.

Hastaların kendi tedavi süreçlerine aktif olarak dahil olmasını sağlar.

Gerekli karar destek sistemleriyle, belirli kronik hastalıkların hastalar ve doktorlar tarafından uzaktan yönetilmesini sağlar.

Veri erişimini kolaylaştırarak ve hasta özetini grafiksel analizlerle ve takvimlerle sunarak, hem hastaların hem de doktorların zamandan tasarruf etmesini sağlar.

Daha kolay hasta özeti erişimi sağlayarak, doktorların daha doğru tanı ve tedavi yönetimi belirlemesini sağlar.