Amaç

APPS projesi deniz üzerinde gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetleri önlemek için mevcut gözetleme sistemlerini geliştirmeyi amaçlar. Projenin üç temel amacı bulunmaktadır:

  • Birlikte işlerlik yığıtının teknik, anlamsal ve organizasyonel seviyelerine değinen profil tabanlı bir tak-çalıştır sensör/sistem altyapısı geliştirmek. Bu sayede birçok farklı sensör ve sistem ile birlikte çalışarak daha geniş bir alanın kontrol altında tutulmasını mümkün kılacaktır.
  • Sensör çıktılarının işlenmesi, akıllı gözetim ve karar-destek mekanizmaları ile anlamlandırılması, İHA, kirlilik tespit sensörleri, gemi tespit, takip ve sınıflandırma gibi özellikleriyle deniz resminin zenginleştirilmesi ve akıllı arayüzleri yardımıyla operatörün iş yükünü azaltmak ve müdahale süresini kısaltmak.
  • Sistemin farklı noktalarından akan kritik bilginin gecikmesiz, hızlı ve kesintisiz bir şekilde iletileceği dayanıklı bir iletişim altyapısı oluşturmak.

Proje Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz İç Sular Genel Müdürlüğü gibi yasa dışı faaliyetleri önlemeyi, denizde güvenliğin sağlanmasını, doğal hayatın korunmasını amaçlayan kurum ve kuruluşların tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Başarı ile geçilen tüm bu adımlardan sonra nihai sistem son kullanıcıların belirleyeceği bir yerde sergilenecektir.

Motivasyon

Deniz ticareti günümüzde ekonominin ve gelişimin başlıca yapı taşlarından biri olma özelliği taşımaktadır. Deniz ticaretine hizmet eden ve yolcu taşıyan gemi sayısı her geçen gün artmakta, bu gemilerin güvenliğinin sağlanması ve deniz üzerinden gerçekleştirilen göç, kaçakçılık, korsan aktiviteler gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye bulunduğu jeopolitik konumdan ötürü Avrupa ve Asya arasında bir göç yolu olarak kullanılmakta, bu yasa dışı göç trafiğini önlemek için tüm Avrupa iç suları ve açık denizlerini kontrol altında tutan, gemileri tespit ve takip eden bir deniz gözetleme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önceki projemiz olan RECONSURVE projesinde de aynı amaca hizmet eden benzer bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır; bu projede yeni yeteneklerin eklenmesi ve mevcut yeteneklerin ilerletilmesi ile RECONSURVE projesinin çok ötesine gidilmesi planlanmaktadır.

Rolümüz

APPS Projesi kapsamında SRDC genel olarak hedef uygulamalar için veri mühendisliğinin yapılacağı ve ontoloji ve profillerin geliştirileceği İş Paketi 3 Tak – Çalıştır Sensör/Sistem Altyapısı üzerinde çalışacaktır. SRDC dünyada yaygın olarak kullanılan veri standartlarının analizini yapacak ve birlikte işlerlik servislerini gelitirecektir. Proje sonunda SRDC, proje çıktıları olan Durumsal Farkındalık Ontolojisi ve mesaj ve servis arayüzlerini OCG, OASIS gibi standart kuruluşları ile paylaşarak hem geri beseleme alacak hem de standardizasyon faaliyetlerini yürütecektir.

Ortaklar
1. ASELSAN Türkiye
2. NanoBiz Nanobiotechnological Systems Türkiye
3. Otonom Teknoloji Türkiye
4. SRDC Türkiye
5. GMT Cybernetics Güney Kore
6. Thales Nederland B.V. Hollanda
7. ViNotion B.V. Hollanda
8. Technische Universiteit Eindhoven Hollanda
9. Microflown AVISA B.V. Hollanda
10. Microflown Maritime B.V. Hollanda
11. Siqura B.V. Hollanda
12. Tellence Technologies SRL Romanya
13. Prodevelop İspanya
14. NGARO Intelligent Solutions İspanya
15. Instituto Tecnologico de Informatica İspanya
16. NUNSYS İspanya