Amaç

Projemiz Eureka ITEA2 kümesi tarafından fonlama için etiketlenen RECONSURVE (A Reconfigurable Surveillance System with Smart Sensors and Communication, No: 09036) isimli projenin ulusal konsorsiyum alt projesi olup, sensörleri kontrol etmek ve işleme sonrası çıktılarını semantik olarak düzenleme ve yönetmeye yönelik bir Semantik Durumsal Farkındalık Destekli Sensör Yönetim Sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde aralarında insansız hava araçları (İHA) da bulunan platformlara yerleştirilmiş elektro-optik sensörlerden gelen veriler işlenerek temel öznitelikler belirlenir, daha sonra bu öznitelikler eşleştirilerek objeler tespit edilir ve daha sonra bu objelerin hareket bilgilerinden durumsal farkındalık bilgisi türetilir ve anlamlandırılır. Bu sistem, özellikle küçük tekneler kullanarak gerçekleştirilen yasadışı göçü engellemek, heterojen sistemler arasında birlikte işlerliği sağlamak, otomatik maliyet-etkin ve etkili karar destek vermek gibi deniz gözetim sorunlarını çözmede önemli bir görev üstlenmektedir.

Rolümüz

Bu projedeki firmamızın görevi sensörler tarafından saptanan gemiler hakkında Internet’ten otomatik olarak veri toplayan ve bu gemilerin hareket ve davranışlarını da göz önünde bulundurarak gemiyi şüpheli olarak saptayabilen Durumsal Farkındalık bileşinini geliştirmektir. Ayrıca komuta kontrol sistemleri arasındaki birlikte işlerliği sağlayacak arayüzler firmamız tarafında geliştirilmiştir.

Ortaklar
1. Aselsan Türkiye
2. Cassidian Fransa
3. Ecole Navale Fransa
4. Evitech Fransa
5. GMT Kore
6. GREYC Fransa
7. Institut Mines-Télécom Fransa
8. SRDC Türkiye
9. Thales Fransa