Amaç

BlogForever projesinin amacı bloglar için dijital ortamda saklama, yönetim ve yaygınlaştırma imkanları sağlayan güçlü bir platform geliştirmektir. Bu platformun, blogların dinamik ve sürekli evrilen doğasını, iletişim ağı ve sosyal yapısını, günümüz Web Arşivleme teknik ve çözümleri tarafından es geçilen bilgi ve fikir alışverişini teşvik eden içeriklerini elde edebilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki bilimsel ve teknolojik amaçlar belirlenmiştir:

  • Blogların anlamsal yapısı üzerinde çalışmak
  • Bloglar için güçlü bir dijital saklama politikası belirlemek
  • Bloglar için dijital saklama deposu geliştirmek
  • Geliştirilen sistem ile çeşitli örnek çalışmalar yapmak
Motivasyon

Bloglar web tabanlı bir iletişim aracı olarak görülen, genç ve dinamik bir medya türüdür. Blogosphere olarak da bilinen blog topluluğunun hızlı büyümesine rağmen, blogların dijital ortamda arşivlenmesi, saklanması ve yaygınlaştırılması konularında efektif bir çözüm bulunmamaktadır. Günümüz blog arşivleme araçları ve teknikleri blogların “geçici” yapısını ve içerik ilişkilerini görmezden geldikleri için yetersiz kalmakta ve blogların dijital ortamda saklanmasını hakkıyla yerine getirememektedirler. Bu sorunları çözmek için, BlogForever projesi tamamen blogları hedef alan, blogların yapı elemanlarını tanıyabilen; karakteristik özelliklerini toplayabilen, saklayabilen, yönetebilen ve yaygınlaşmasını sağlayabilen ve bu bilgiler ışığında çeşitli analizler yapabilen bir dijital arşivleme aracı geliştirilmesini amaçlamıştır.

Rolümüz

SRDC, BlogForever projesinin en önemli parçası olan blog dijital saklama deposunun gereksinim analizi, tasarımı ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, geliştirilen bu platformun test aktivitelerinde de görev almıştır.

Ortaklar
1. Aristotle University of Thessaloniki Yunanistan
2. CERN İsviçre
3. University of Glasgow Birleşik Krallık
4. The University of Warwick Birleşik Krallık
5. University of London Birleşik Krallık
6. Technische Universitat Berlin Almanya
7. Cyberwatcher Norveç
8. SRDC Türkiye
9. Tero Yunanistan
10. Mokono GMBH Almanya
11. Phaistos Yunanistan
12. Altec Yunanistan