Amaç

IST-BONUS projesinin temel amaçları şöyle sıralanabilir:

  • Avrupa Birliğinin yeni üye (NMS) ve aday ülkelerinin (ACC), Bilgi Toplumu Teknolojileri tematik öncelikli konularındaki faaliyetlere katılımlarını arttırmak.
  • Yeni üye ve aday ülkelerden organizasyonların, üye ülkelerlerden organizasyonlar ile araştırma ağları kurmalarına ön ayak olmak.
  • Yeni üye ve aday ülkelerdeki organizasyonların, Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) konularında Avrupa araştırmalarına katkılarını artırarak daha rekabetçi ve dinamik bir bilgi ekonomisine geçişlerini hızlandırmak.

IST-BONUS projesi yeni üye ve aday ülkelerden organizasyonların Avrupa Komisyonunun Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) konularındaki aktivetelerine katılımını hem nicel hem de nitel yönden arttırmayı planlamaktadır. Proje, e-iş ve e-çalışma teknolojileri adı altında iki temel konuya odaklanmaktadır.

Bunların yanı sıra Avrupa komisyonun çerçeve programları tarafından belirlenen Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) konuları da hedef alınmaktadır.

Rolümüz
  • AB tarafından desteklenen Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) programlarına Türkiye’den katılımı artırmak
  • Türkiye’deki e-İş politikalarını incelemek
  • Türkiye’deki ARGE politikalarını incelemek
  • Türkiye’deki ulusal e-İş girişimlerini incelemek
  • Ulusal kontakt bilgilerini toplamak
  • e-İş AR-GE aksiyon planlarının çıkarılmasına katkıda bulunmak
  • ‘Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) ARGE Projelerine Başarılı Katılım Yolları’ Eğitim programına katıda bulunmak
Ortaklar
1. International Environment and Quality Services North Greece Ltd Yunanistan
2. ALTEC Information And Communication Systems S.A. Yunanistan
3. Applied Research And Communications Fund Bulgaristan
4. Asociatia Romana Pentru Industria Electronica Si Software Romanya
5. BIC Bratislava SPOL. S. R.O. Slovakya
6. Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem Macaristan
7. Hill And Knowlton Eesti Aktsiaselts Estonya
8. Middle East Technical University Türkiye
9. Politechnika Wroclawska Polanya
10. Santucci & Brown International Malta
11. Universitaet Bremen Almanya
12. University Of Ulster Birleşik Krallık
13.