Amaç

BII (Business Interoperability Interfaces – Birlikte İşlerlik Arayüzleri) çalıştayı Avrupa’da standartlaşmadan sorumlu Comité européen de normalisation (CEN) tarafından desteklenmekte olup amacı Avrupa’da birlikte işlerliğe yönelik ortak iş süreçlerini, doküman formatlarını ve kod listelerini tanımlamaktır. Çalıştay kendi alanlarında uzman firmamızdan Dr. Yıldıray Kabak’ın da dahil olduğu 6 kişilik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu ekibe ayrıca üretilen standartları uygulamak isteyen Avrupa’da kilit noktalarda bulunan yaklaşık 40 kişilik bir grup eşlik etmektedir.

BII çalıştayı çalışmalarını iki ana gruba ayırmaktadır: (1) ihale öncesi ve (2) ihale sonrası. İhale öncesi iş süreçleri ihale duyuru, ihaleye başvuru ve ihale sonucu gibi tüm süreç ve dokümanları içermektedir. Diğer taraftan ihale sonrası süreçler genel olarak katalog, sipariş, fatura ve teslimat süreçlerini kapsamaktadır. BII bu bahsi geçen süreçlerdeki tüm veri modellerini var olan standartları (UBL 2.1 ve UN/CEFACT XML) kullanarak gerçekleştirmektedir. İlgili tüm uygulama kılavuzları her hangi bir belirsizliğe yol vermeyecek şekilde uygulamacılara profil olarak adlandırılan dokümanlarda sunulacaktır.

Hali hazırda bu çalıştayın sonuçları Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin PEPPOL ve eSENS pilot projeleri).

Rolümüz

Firmamızdan Dr. Yıldıray Kabak bu projede ihale sonrası (post-award) süreçlerdeki dokümanları UBL 2.1 ve UN/CEFACT XML standartarındaki dokümanları (Order – Sipariş, Invoice – Fatura, Despatch Advice – İrsaliye, Catalogue – Katalog gibi) kullanarak modelleyecek ve ilgili Uygulama Kılavuzlarını hazırlayacaktır.