Amaç

H2020-DT-2018-2020 çağrısında “DT-ICT-12-2020 – AI for the hospitals of the future” konusu altında desteklenen AICCELERATE projesinin temel hedefi farklı hastane içi senaryolar için yapay zeka tabanlı dijital çözümlerin artırılması ve genişletilmesine yönelik bir yaklaşım ve model sunmaktır.

AICCELERATE, konsorsiyum ortaklarının mevcut dijital çözümlerini geliştirerek ve entegrasyonunu sağlayarak “Smart Hospital Care Pathway (SHCP) Engine” (Akıllı Hastane Bakım Süreci Motoru) platformu geliştirecektir. SHCP yapay zeka ve robotik alanda uygulamalar sağlayarak,  bakım/tedavi kalitesi ve sağlık sonuçlarında pozitif artış hedeflemektedir. Bu uygulamalar 3 farklı pilot uygulama çerçevesinde test edilecek ve platformun geliştirilmesi için geri besleme sağlayacaktır. Pilot uygulamalar; i) Acil Servis ve Cerrahi bölümlerinde hasta akış ve operasyon yönetiminin sağlanması,  ii) Parkinson hastalığı için dijital bakım yönetimi (care pathway),  iii) Pediatri servisi hasta bakım yönetimi olarak belirlenmiştir.

Pilot uygulamaları proje ortaklarından; Helsinki Üniversite Hastanesi ve Oulu Üniversite Hastanesi (Finlandiya), Bambino Gesù Çocuk Hastanesi ve Padova Üniversite Hastanesi (İtalya), ve Barcelona Çocuk Hastanesi (İspanya) olmak üzere 5 hastanede gerçekleştirilecektir.

Rolümüz

SRDC projenin ana Ar&Ge ortaklarından biridir. Birinci iş paketi olan Veri Altyapısı iş paketinin lideridir ve SHCP platformunun veri altyapısının tasarlanması ve geliştirilmesi aktivitelerini yönetecek ve gerçekleştirecektir. Bu aktiviteler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • SHCP platformunun veri gereksinimlerini analiz etmek, belirlemek ve pilot senaryolarda kullanılmak üzereilgili ortakların elinde bulunan verilerin dökümünü yapmak
  • Bu gereksinimler ışığında HL7 FHIR standardına uygun olarak veri modelini ve veri paylaşım yazılım arayüzlerini tasarlamak
  • onFhir.io (https://onfhir.io/) ürününü kullanarak SHCP içinde verilerin toplanması ve yönetilmesini sağlayacak FHIR uyumlu sağlık kayıt veri deposunu oluşturmak
  • Pilot uygulamalarda kullanılacak veri kaynaklarından verilerin toplanmasını sağlayacak genişleyebilir veri entegrasyon yazılım paketini sağlamak
  • FHIR uyumlu veri modellerinden yapay zeka algoritmalarının kullanabileceği veri kümlerinin etkin ve hızlı biçimde çıkarılmasını sağlayan Data Extraction Suite yazılım paketini sağlamak
Ortaklar
1. Helsinki University Hospital Finlandiya
2. Northern Ostrobothnia Hospital District Finlandiya
3. Chino Srls İtalya
4. Symptoma GmbH Avusturya
5. Fundació Eurecat İspanya
6. Fundació Sant Joan de Déu İspanya
7. Nuromedia GmbH Almanya
8. NEC Laboratories Europe GmbH Almanya
9. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù İtalya
10. SRDC Türkiye
11. Evondos Finlandiya
12. TICBioMed İspanya
13. NeuroPath Belçika
14. Erasmus University Rotterdam Hollanda
15. University of Padova İtalya
16. Innofactor Software Oy Finlandiya