Amaç

STAGE, çoklu hastalıkların birikmesiyle oluşan hızlı yaşlanmayı önlemek için yaşam boyu bir yaklaşımın önemini ve uygulanabilirliğini göstermeyi hedeflemektedir.  Çoklu morbiditenin yönetimini hedef alan erken teşhis ve tarama, tedavi ve uzun vadeli bakım sistemlerinin veriye dayalı ve kişi merkezli çözümler olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır. Avrupa çapında yaşam boyu kohortlar ve biyobankaların işbirliğini kullanarak, ekspozom ve hastalık ağları analizi ile birlikte yaşlanmanın biyolojisinin analizi gibi, tüm yaşam boyu verilerin incelenmesini temel alan bir perspektifle eyleme geçmeyi amaçlamaktadır. Proje faaliyetleri etik, sosyal, tarihsel ve altyapısal bir çerçeve oluşturulması; çevresel, yaşlanmanın epidemiyolojik ve biyolojik sebep ve sonuçlarının yaşam boyu bir yaklaşımla analiz edilmesi; yapay zeka destekli entegre kişi odaklı çözümler ve uygulamalar geliştirilmesi; kohort temelli klinik çalışmalar; ve FAIR (bulanabilir, erişilebilir, etkileşimli ve yeniden kullanılabilir) yaşam boyu sağlık ve coğrafi veri portalı sağlanması gibi aşamalardan oluşmaktadır.

Rolümüz

SRDC, doktorlar ve yaşlanan vatandaşlar için kişi merkezli uygulamalar sunacak olan İş Paketi 7’nin liderliğini üstlenmektedir. Bu bağlamda SRDC, (i) yaşlanan vatandaşlara risk faktörlerini izlemek için tarama yapılmasını sağlayan, (ii) birinci basamak ve toplum temelli sağlık hizmeti sağlayıcıları için zamanında önleyici tedbirler sunmak için öneriler sunan, kişiselleştirilmiş karar destek araçlarının tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumludur. SRDC, WP6 tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı, veriye dayalı tahmin algoritmalarının klinik iş akışına rehberlik etmek üzere doktorlara sağlanacak olan platforma entegrasyonundan sorumludur. Bu araçlar ile klinisyenlere sunulmak üzere, hastanın Elektronik Sağlık Kayıtlarından (EHR) elde edilen mevcut verileri ve hastanın topladığı yaşam tarzı ve çevresel verileri sorunsuz bir şekilde işlenenerek hastalar olası risk faktörleri tespit edilecektir. SRDC aynı zamanda WP7’de geliştirilen kişi merkezli uygulamaların ve klinisyenler ve yaşlanan vatandaşlara yönelik çözümlerin entegrasyonuna da öncülük etmektedir. Görev 7.2 aracılığıyla toplanan hasta verilerinin, Görev 7.1 tarafından oluşturulan bakım planının paylaşımı için HL7 FHIR standardı tabanlı bir entegrasyon katmanı sağlayacaktır. Son olarak, WP9’da SRDC, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır: FAIR veri noktası çözümü ile veri sağlayıcıların verileri (örneğin kohort verileri, yaşlanma belirtileri, haritalar vb.) bir FAIR veri deposuna meta veriler olarak ekleyebileceği bir veri platformu arayüzü geliştirecektir.

Ortaklar
1. University of Oulu Finlandiya
2. Helmholtz Centre Munich Almanya
3. Erasmus University Medical Center Hollanda
4. University of Turin İtalya
5. Utrecht University Hollanda
6. University of Bristol Birleşik Krallık
7. Stichting VUmc Hollanda
8. Region Hovedstaden Danimarka
9. University Medical Center Groningen Hollanda
10. University of Barcelona İspanya
11. Imperial College London Birleşik Krallık
12. University of Rome Tor Vergata İtalya
13. Technical University of Munich Almanya
14. University of Liege Belçika
15. Ruhr University Bochum Almanya
16. Ab.Acus Srl. İtalya
17. SRDC Türkiye
18. LIVA Healthcare A/S Danimarka
19. WEDO Estonya
20. Beta Technology Ltd. Birleşik Krallık
21. University of Haifa İsrail
22. European Association for the Study of Obesity İrlanda