Amaç

BIVEE Projesi’nin amacı KOBİ’lerde innovasyon için bir referans sistemi geliştirmek ve servis odaklı bir bilişim platformu oluşturmaktır. BIVEE özellikle Avrupa endüstrisinin temelini oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBI) hedef almaktadır. Avrupalı KOBİ’lerin önünde onları ortak çalışmaya dayalı innovasyonun getireceği yeniliklerden alıkoyan birçok engel bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri KOBİ’lerın sektördeki yüksek dağılımı, KOBİ’ler için ayrılmış kaynakların yetersizliği, araştırma merkezleri ile sistematik ortaklıkların eksikliği ve KOBİ’lerin innovasyon yaklaşımlarının temel düzeyde kalmasıdır. Bir yandan KOBİ’lerde innovasyonu desteklemek ve arttırmak için düzenli bir sistem haline getirilip KOBİ’lerin kullanımına sunulacak kitle kaynaklı çözümler, yeni sosyal ağ formları gibi bir çok yeni iş modeli ortaya çıkmıştır. Üretimin farklı fikir, insan ve kültürleri birleştirecek şekilde yeniden düşünülmesi, Avrupa’nın sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte olan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinin ekonomileriyle baş edebilmesi için tek yoldur.

Motivasyon

Avrupalı şirketlerin krizin üstesinden gelebilmek için kesintisiz gelişim ve inovasyonu benimsemiş olmaları gerekir. Küreselleşen ekonomide rekabetçi kalabilmek için firma içindeki bilgi dağarcının yoğun bir şekilde kullanılması son derece önemlidir.

BIVEE fikir üretiminden başlayıp üretimdeki sürekli ilerlemeye kadar geçen tüm ‘yaratıcı işyeri’ sürecini hedef alır. BIVEE yaklaşımının temeli tüm yaratıcılığı ve becerileri ile kişileri temel almak ve serbest düşüncenin ve karşılıklı etkileşimin kesin hatlarla çizilmiş süreçlerden önemli olduğu bir ortam sağlamaktır.

Rolümüz

İş Paketi 7 – Kullanıcı Gereksinimleri, Uygulama ve Doğrulama Pilotları lideri olarak SRDC son kullanıcılardan gereksinimlerin toplanması, BIVEE Pilot Uygulamalarının tanımlanmaları ve BIVEE Etki Analizi için gerekli metodolojinin tanımlanmasına liderlik etmiştir. Bu çerçevede BIVEE son kullanıcılar ve teknik partnerler arasında bir arabulucu rolü üstlenmiştir. Ayrıca SRDC İş Paketi 5 kapsamında, özellikle de eDoCreator ve BIVEE PIKR entegrasyonun sağlanmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Ortaklar
1. Engineering - Ingegneria Informatica SPA İtalya
2. Bremer Institut Fuer Produktion und Logistik GMBH Almanya
3. BOC Asset Management GMBH Avusturya
4. ATOS Spain SA İspanya
5. Consiglio Nazionale Delle Ricerche İtalya
6. SRDC Türkiye
7. AIDIMA İspanya
8. Loccioni - General Impianti SRL İtalya
9. Universita Politecnica Delle Marche İtalya