Amaç

İmalat, Avrupa ekonomisinin önemli itici güçleri arasındadır. Avrupa’daki tüm işlerin yaklaşık %20’sini (30 milyonun üzerinde) sağlar ve 25 endüstriyel sektörde 2 milyondan fazla şirket ile yaklaşık 7000 milyar Avro ciro üretir. Endüstriyel modernizasyon, Avrupa’daki ekonomik dinamizm ve AB’deki kalıcı büyüme ve istihdam yaratılması için çok önemlidir. Bununla birlikte, Avrupalı üretim, müşterilerden özelleştirilmiş ürünler için gelen taleplere daha hızlı yanıt vermesini gerektiren değişen piyasa trend baskıları altındadır.

Genel “Dijital Tek Pazar” inisiyatifinde, Digitizing European Industry (DEI), geleceğin üretimi için pan-Avrupa altyapısının geliştirilmesi için stratejik bir program olmuştur. Horizon2020 bünyesindeki Gelecek Fabrikaları (FoF) PPP, 2016 yılında FoF-11 Çağrısı’nın gündemini tanımladı ve bu da tüm Avrupa endüstrisi için İşbirlikçi Üretim ve Lojistik çözümlerini geliştirmeyi amaçlayan 10 dijital platform projesi ile bir proje kümesinin oluşturulmasına yol açtı. DEI girişiminin ilk iki yılını alarak, DEI Çalışma Grubu 2’nin Dijital Endüstriyel Platformlar hakkındaki sonuçları (Ağustos 2017) şunlardır:

1. Üye devletler, dijitalleşme ve dijital endüstriyel platformlardaki Ar-Ge programlarını geliştirmelidirler.

2. Parçalanmayı azaltmak için platform geliştirmenin koordinasyonu ve orkestrasyonu gereklidir.

3. Kritik kütle elde etmek için umut verici girişimleri desteklemek için bir ortam yaratılmalıdır.

4. Dağınık faaliyetlerin birleştirilmesi ve endüstriye yönelik platformların oluşturulması için mekanizmalar geliştirilmelidir.

5. Endüstriyel platformların değerlendirilmesinde sosyo-ekonomik yönler dikkate alınmalıdır.

EFPF projesi, doğrudan 2, 3, 4 ve 5 sonuçlarını ele alacak ve sonuç 1 için etki hedeflerini belirleyecektir (üye devlet inisiyatifleriyle sinerji). EFPF’nin inovasyon odağı (yukarıdaki 2 – 4), FoF-11-2016 kümesinden dört dijital platformu bir araya getirmek ve “federasyon” ve “izin veren açık kaynak” modelleri ile “birlikte çalışmasını” sağlamaktır. Temel platformlara ek olarak, EFPF federasyonu, “lot-size-one” üretimde özel ihtiyaçları karşılamak için proje ortakları tarafından getirilen çoklu endüstriyel platformlara ve açık kaynaklı araçlara da entegre erişim sağlayacaktır.

EFPF, üç tane büyük ölçekli pilot uygulaması aracılığıyla, havacılık, mobilya ve dairesel ekonomi sektörlerinde çevik değer ağlarını (lot-size-one üretimi) ve sürdürülebilir değer ağlarını hedefler. Bu, EFPF platformunun sosyo-ekonomik etki değerlendirmesi için temel oluşturacak ve aynı zamanda gelecekteki sürdürülebilirliğe yönelik hayati önem taşıyan kritik bir kitleye ulaşmak için kademeli olarak finanse edilen açık çağrılarla büyük ölçekli deneyler için bir ekosistemin başlatılmasını sağlayacaktır.

EFPF “Innovation Action” projesinde, öncelikle, (FoF-11-2016) İşbirlikçi Üretim ve Lojistik Kümesi’ndeki 4 platformun gömülü akıllı fabrika araçları ve hizmetleri ile bir federasyonu kurulacaktır. Bu platformlar: (1) entegre bilgi yönetimi için LinkSmart teknolojisiyle COMPOSITION; (2) Eşleştirme ve dağıtılmış üretim planlamasına odaklanan DIGICOR; (3) Federe B2B pazar yerlerine odaklanan NIMBLE; ve (4) fabrika bağlantı araçlarına odaklanan vf-OS’dır. Federasyon, 4 platformun açık API’lerini entegre ederek, hizalayarak ve geliştirerek, dağıtılmış araçların ve hizmetlerin sorunsuz birlikte çalışmasını sağlayacak bir EFPF Data Spine bileşeniyle sunulacaktır. Bu temel platformların federasyonu, bağlantılı akıllı fabrikaların (ör. ValueChain’in iQluster, Siemens’in MindSphere, Fortiss Future Factory) özel ihtiyaçlarını ve proje ortaklarından açık kaynaklı araçları ele alan diğer platformların birbirine bağlanması yoluyla proje sırasında geliştirilecektir.

EFPF projesinin yukarıda açıklanan ana amacının gerçekleştirilmesi aşağıdaki yenilik ve inisiyatifleri gerektirecektir:

  • Teknolojik olarak entegre bir ekosistem sunmak üzere 4 temel platformun hazırlanması
  • Temel platformların sağladığı araçları, yeni pilot senaryolarda çapraz çalışabilecek şekilde hazırlanması
  • Açık bir ekosistemin sürekli güncel olabilmesi için temel platformların pazar yeri işlevlerinin genişletilmesi
  • EFPF platformunun piyasaya sürülmesi, kullanıcı ilgisi ve ileri çözümlerin birlikte oluşturulması için açık çağrı yoluyla test çalışmalarının yapılması
  • Açık ve stratejik olarak önemli platformları birbirine bağlayarak federasyonun ve kullanıcı tabanının büyümesinin teşvik edilmesi
  • EFPF’yi ana dijital iş platformu olarak benimseyen şirketleri çekmek için kapsamlı bir yaygınlaştırma ve pazarlama stratejisi geliştirilmesi

EFPF projesi, EFPF platformunu kullanarak inovatif çözümlerin geliştirilmesi, prototiplenmesi, entegrasyonu ve validasyonu ile ilgili deneyleri yürütmek için imalat firmalarını, KOBİ’leri ve araştırmacıları davet ederek projenin 2. yılının sonuna doğru açık bir çağrı başlatacaktır. Açık çağrı, iki tür deney üzerinde odaklanacaktır:

Akıllı fabrika araç ve hizmetlerinin geliştirilmesi, testi, geçerliliği veya kullanımı için deneyler
EFPF federasyonunda yenilikçi çözümlerin entegrasyonu yoluyla EFPF platformunun geliştirilmesi için deneyler
Deney çalışma istekleri, bir Açık Çağrılar mekanizması ile seçilecektir. EFPF projesi, en iyi uygulamaların en iyi şekilde seçilmesini sağlayacak etkili bir değerlendirme süreci yürütecektir. Üzerinde mutabakata varılan bir sözleşme ile, EFPF projesi bütçesindeki ayrılmış fonlar bu seçilen deney çalışmalarına kademeli fonlama ile aktarılacak ve projeyi tipik olarak 6-12 (azami) aylık bir süre boyunca işletecektir.

Rolümüz

EFPF’de entegre edilecek 4 platformdan biri olan H2020 NIMBLE projesinde kilit ortaklardan biri olarak, şirketler arasında işbirliğine dayalı iş süreci yürütme ve veri alışverişi üzerine çalışacağız. Bunlara ek olarak, SRFG ile birlikte, NIMBLE platformunun birlikte çalışabilirliğini EFPF sistemindeki diğer platformlarla birlikte etkinleştireceğiz.

Ortaklar
1. Information Catalyst for Enterprise Birleşik Krallık
2. Fraunhofer Almanya
3. SRFG Avusturya
4. Airbus Almanya
5. CERTH Yunanistan
6. Siemens Romanya
7. Instituto Superiore Mario Boella İtalya
8. Value Chain Birleşik Krallık
9. Fortiss Almanya
10. NextWorks İtalya
11. Control2K Birleşik Krallık
12. Almende Hollanda
13. Hanse Aerospace Almanya
14. CNet Svenska AB İsveç
15. KLEEMANN HELLAS S.A Yunanistan
16. Eldia SA Yunanistan
17. Ascora Almanya
18. Caixa Magica Portekiz
19. AIDIMME İspanya
20. LAGRAMA İspanya
21. Brimatech Avusturya
22. Elanyo GmbH Almanya
23. SRDC Türkiye
24. Walter Otto Müller GmbH & Co.KG Almanya
25. Innovint Aircraft Interior GmbH Almanya
26. AM Allied Maintenance GmbH Almanya
27. 3D ICOM GmbH & Co. KG Almanya
28. IT Innovation Birleşik Krallık
29. Austrian Standard International Avusturya
30. MIL OIL HELLAS SA Yunanistan

This article has 1 comments

  1. Pingback: Ufuk 2020 programında da başarılıyız! | SRDC