Amaç

C2-SENSE projesinin temel amacı komuta kontrol sistemleri (C2 systems), sensör sistemleri ve diğer acil durum/kriz yönetim sistemlerinin işlevselliklerini ortaya çıkarmak için mevcut standartları ve anlamsal olarak zenginleştirilmiş Web servisleri kullanarak profil tabanlı bir Acil Durum Birlikte Çalışabilirlik Sistemi (Emergency Interoperability Framework) geliştirmektir. Bu üç aşamada geliştirilecektir: (1) İlk olarak güvenlik alanındaki farklı senaryolar için mevcut standartlar, gerçek yaşamdaki sensör kullanım senaryoları, cihazlar, komuta kontrol sistemleri ve acil durum yönetim yapıları incelenerek Acil Durum Alanı Envanter’i (Emregency Domain Inventory) oluşturulacaktır. (2) Daha sonra, bu envanterden yola çıkarak, tüm ilgili tarafların bilgi birikimini özgün ve esnek bir veri modelinde toplamak için genel bir Acil Durum Alanı Ontolojisi (Emergency Domain Ontology) geliştirilecektir. (3) Son olarak, bu ontolojideki kavramlar kullanılarak; fonsiyonel ve işlemsel gereksinimler, farklı ülkelerin kültürel, dilsel ve yasal durumları da hesaba katılarak, sistemi oluşturacak olan Acil Durum Birlikte Çalışabilirlik Profilleri (Emergency Interoperability Profiles) geliştirilecektir. C2-SENSE Acil Durum Birlikte Çalışabilirlik Sistemi’nin, Sensör Sistemleri ve Komuta Kontrol Sistemlerinin birlikte çalışabilirliği için standart spesifikiasyonlara dönüşmesi için gerekli olan standardizasyon aktiviteleri başlatılacaktır. C2-SENSE, geliştirilen teknolojilerin genel olduğuna ve gerçek bir sistemde uygulanabilirliğine emin olmak için sonuçlarını İtalya’da gerçekleştilecek olan bir “Sel Senaryosu” pilotunda değerlendirecektir.

Motivasyon

Acil durumların, krizlerin ve felaketlerin etkili yönetimi, gerektiğinde müsait, güvenilir ve anlaşılır bilgiye bağlıdır. Bunu başarmak için farklı Komuta Kontrol Sistemleri ve Sensör Sistemlerine sahip farklı organizasyonlar iş birliği yapmalıdır ve bu ancak birlikte çalışabilirlik ile mümkündür. Ancak, standartlar ve iyi tanımlanmış spesifikasyonlar olmadan bu sistemlerin birlikte çalışabilirliği uğraştırıcı, teknolojik olarak karmaşık, zaman harcayıcı ve pahalı olabilir. Ayrıca, komuta kontrol, sensör ve acil durum yönetim alanında yaygın olarak kullanılan standartlar ve spesifikasyonlar olmasına rağmen, acil bir durum olması halinde bu standartların birlikte kullanımı hakkında tek bir spesifikasyon bulunmamaktadır. Bu alandaki dağılmış standartlar ve spesifikasyonlar çok kritik bir birlikte çalışabilirlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. C2-SENSE projesinde, bu sorunu çözmek ve kusursuz bir birlikte çalışabilirlik sağlayabilmek için, iletişim yığıtının tüm katmanlarını içeren “Profil”ler oluşturulacak ve kullanılacaktır.

Rolümüz

C2-SENSE projesinde SRDC, acil durum profillerini ve Bilgi Birlikte Çalışabilirlik Katmanı’yla (Information Interoperability Layer) ilgili yazılım araçlarını geliştirecektir. Daha detaylı bir biçimde, Anlamsal Birlikte Çalışabilirlik Katmanı (Semantic Interoperability Layer) SRDC tarafından geliştirilecektir. SRDC ayrıca Acil Durum Profil Tanımlama Dili’nin (Emergency Profile Definition Language – EPDL) geliştirileceği Bilgi Katmanında (Knowledge Layer) ve genel profillerin özel şirket ya da olaylar için özelleştirileceği Prosedür Katmanı’ında (Aligned Procedure Layer) aktif olarak rol alacaktır. Sertifika alanında geniş bir tecrübeye sahip olan SRDC, Uygunluk ve Birlikte Çalışabilirlik Test Mekanizması (Conformance and Interoperability Testing Mechanism) ve Sertifikasyon Mekanizması’nın geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. C2-SENSE GITB’deki geliştirmeleri yakından takip edecek ve Birlikte Çalışabilirlik Yığıtı’nın (Interoperability Stack) üst katmanlarını da içeren TestBATN Sistemini kullanacaktır.

Ortaklar
1. SAGEM Defense Securite Fransa
2. LUTECH İtalya
3. Austrian Institute of Technology Avusturya
4. SRDC Türkiye
5. Regione Puglia İtalya
6. Innova Puglia İtalya
7. Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow Polonya
8. Regola İtalya