Amaç

Günümüzde Implant Kalp Cihazlarının kardiyovasküler aritmilerin tedavisi ve önlenmesi için kullanımı giderek artmaktadır. Bununla parallel olarak kardiyovasküler implant takılı hastaların takibi için yapılan hastane ziyaretlerinin sayısı da giderek artmaktadır. Bu artışlar hastaların uzun sureli güvenliği ve sağlığının takibini sağlarken sağlık ekiplerinin üzerindeki yükü azaltmak ve sağlık harcamalarının düşürülmesi için yeni metodlara ihtiyaç doğurmaktadır.

Boyutlarının küçük olmasının doğurduğu limitli veri işleme kabiliyetlerinden dolayı kardiyovasküler implantlar veri merkezlerinde çalışan yazılımlarla desteklenmektedir. Günümüzde kardiyovasküler implantlarlar ve veri merkezleri arasındaki entegrasyonlar kullanıma özel yazılımlarla gerçekleştirilmektedir. iCARDEA projesinde kardiyovasküler implantlardan gelen veriler standart tabanlı bir şekilde (HL7, ISO/IEEE 11073 standardı ve the IHE IDCO Profiline uyumlu olarak) kullanıma açılarak hastaların uzaktan yarı otamatik bir şekilde kişiye özel takiplerinin yapılabilmesi için kullanılabilmektedir. Uzaktan hasta takibi klinik yol haritalarının otomatize edilmesi yoluyla yürütülmektedir. Böylece sağlık ekibi hasta için otamatik olarak risk analizi gerçekleştirebilmekte ve hastanın durumunu otamatik bir şekilde klinik yol haritalarına uygun olarak değerlendirebilmektedir. Elektronik sağlık kayıtları ile birlikte işlerlik HL7 CDA tabanlı bir yapı ile geliştirilmiştir. Böylece hastaların kişisel sağlık özeti hastanın tüm sağlık geçmişini kapsayacak şekilde hastanelerden toplanabilmekte ve bu bilgiler uzaktan hasta takibi sırasında kullanılabilmektedir. Hastalara ise kendi durumlarını takip edebilmeleri ve tedavilerinde aktif olarak yer alablmeleri için Kişisel Sağlık Katıt Portali sunulmaktadır. Son olarak iCARDEA projesinde kapsamlı güvenlik ve mahremiyeti koruyucu mekanizmalar gerçekleştirilmiştir. Sistemin validasyonu Avurturya’da Sazburg Hastanesinde iki önemli kardiyovasküler implant sağlayıcının (Medtronic ve St. Jude.) katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Rolümüz

Projeyi koordine etmenin yanısıra, SRDC Ekibi aynı zamanda projenin ana AR-GE ortağıydı. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Klinik yol haritaları tabanlı bir Uzaktan Hasta Takip sisteminin geliştirlmesi
  • Elektronik Sağlık Kayıtları ile birilkte işlerlik altyapısının geliştirilmesi- Kod sistemleri arası çevirim arayüzlerinin geliştirilmesi
  • Güvenlik ve Mahremiyet Koruma Mekanizmalarının geliştirilmesi ve Hasta Onam Mekanizmasının geliştirilmesi
  • iCARDEA kompenentlerinin entegrasyonu
  • 2 Doktora, 2 Yüksek Lisans Tezi ve pek çok yayın
Ortaklar
1. SRDC Türkiye
2. OFFIS e.V. Almanya
3. Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H Avusturya
4. Foundation for Research and Technology Hellas – Institute of Computer Science Yunanistan
5. Salzburger Landeskliniken Betriebsges m.b.H Avusturya
6. St. Jude Medical Medizintechnik Ges m.b.H Avusturya
7. Medtronic Ibérica İspanya
8. Hospital Clinic I Provincial de Barcelona İspanya