Amaç

Sağlık merkezlerinin bilgi sistemlerin toplanan Elektronik Sağlık Kayıtları, ilaç kullanımına dair çok büyük bir bilgi kaynağı olarak önümüzde durmaktadır; fakat bu bilgi kaynağı henüz verimli olarak kullanılamamaktadır. Bu sağlık kayıtları normalde hasta bakımı ve izlemesi için tutulmasına rağmen ilaç güvenlik ve verimlilik çalışmalarıyla ilgili de bir hayli veri içermektedir. Günümüzde, ilaç güvenlik çalışmaları yan etki (avders etki) raporları üzerinden yapılmaktadır; fakat halihazırda birikmiş olan Elektronik Sağlık Kayıtlarının ilaçlarla ilgili çalışmalarda kullanılması yan etki raporları üzerinden yapılan çalışmalara büyük güç katacaktır. Bildirilen advers etki raporlarıyla karşılaştırıldığında, Elektronik Sağlık Kayıtları hasta ve ilaç kullanımı hakkında zamana yayılmış ve süreğen bir bilgi içermektedir. Bu da, tek bir raporla belirtilemeyecek risk faktörlerini, şüpheli ilaçla birlikte kullanılan diğer ilaçları veya eskiden kullanılmış olan ilaçları, geçirilmiş hastalıkları gibi bilgileri kullanmakta büyük bir avantaj sağlamaktadır.

SALUS projesi Elektronik Sağlık Kayıtlarına erişim sağlanması ve bu kayıtların analizi için yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sayede ilaç güvenlik çalışmalarının direk hasta verisi üzerinden yapılabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Sonuç olarak az rastlanan advers etkilerin erken teşhisi olanaklı kılınıp hasta güvenliği arttırılabilir, ilaç endüstrisi yeni ilaç geliştirme süresini kısaltıp inovasyonu arttırabilir, daha güvenli ilaçlar üretebilir ve zaten yükü fazla olan sağlık çalışanlarının yükü hafifletilebilir.

SALUS’un hedeflerini teknik olarak şu şekilde özetlemek mümkün:

  • Elektronik Sağlık Kayıtlarının paylaşımını olanaklı kılacak fonksiyonel birlikte işlerlik profilleri
  • Paylaşılan Elektronik Sağlık Kayıtlarının otomatik işlenmesini olanaklı kılacak anlamsal birlikte işlerlik çözümleri
  • Elektronik Sağlık Kayıtlarının paylaşımı sorasında gerekli olan, güvenlik ve mahremiyeti sağlayan mekanizmalar
  • İlaç-Hastalık ilişkilerinin zamansal temelde analizinin direkt olarak Elektronik Sağlık Kayıtları üzerinde yapılabilmesi
  • İlaçların pazar sonrası güvenlik araştırmalarının yapılması için iyi tanımlanmış kullanım senaryolarına uygun yazılımların geliştirilmesi
Rolümüz

Proje koordinatörü olarak SRDC’nin temel rolü yönetimsel aktiviteleri sürdürmek ve proje ortakları arasındaki uyumu sağlayarak projenin hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamaktır. Proje yönetimine ek olarak, SALUS’un yapısal tasarımı ve geliştirilen farklı araç ve bileşenlerin entegrasyonu da SRDC’nin sorumluluğundadır.

Ortaklar
1. SRDC Türkiye
2. European Institute for Health Records Fransa
3. The Uppsala Monitoring Centre (UMC) İsveç
4. OFFIS Almanya
5. AGFA Healthcare N.V. Belçika
6. Electronic Record Services BV Hollanda
7. Lombardia Informatica S.p.A. İtalya
8. Institut National de la Sante et de la Recherce Medical Fransa
9. Technische Universitaet Dresden Almanya
10. F. Hoffmann-La Roche AG İsviçre

This article has 1 comments

  1. Pingback: SALUS projesi başarıyla tamamlandı! | SRDC