Amaç

CAREPATH, hafif bilişsel bozukluğu veya hafif bunaması olan multimorbid hastaların tedavisinde ve yönetiminde klinik uygulamanın optimizasyonu için bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı bir çözüm önermektedir. CAREPATH projesi birden fazla kronik hastalığı olan demans hastalarına mümkün olan en iyi bakımı sunmak için esnek ve modüler bir entegre  bakım sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Projede hasta merkezli yaklaşım takip edilecektir ve bunamayla birlikte seyreden birden fazla kronik hastalığı olan hastaların bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırması hedeflenmektedir.

CAREPATH, üç tamamlayıcı bileşen sunarak yaşlı nüfusta çoklu hastalık ve bunama zorluklarını etkin bir şekilde ele alan bütünsel bir ortam sağlayacaktır. Bu bileşenler şu şekilde özetlenebilir:

  • Gelişmiş Erken Uyarı Akıllı Karar Araçları ile entegre edilmiş bir Ev ve Sağlık İzleme platformu: Bu platform yaşlılar için doğal ve rahat arayüzlerle gerçek zamanlı veri toplanmasını sağlayarak, altta yatan bilişsel ve fizyolojik işlevlerdeki gerilemelerin ve demans profillerinin erken tespitini mümkün kılacaktır.
  • Hastalara kişiselleştirilmiş bakım sunulmasını mümkün kılan Hasta Güçlendirme Platformu: Hastaların bakım planı hedefleri ve faaliyetleri hakkında hatırlatmalar sunulmasını, tedaviye uyumu güçlendirmek için eğitim materyalleri sunulmasını; geriatrik değerlendirmeleri gerçekleştirmek için Hasta Raporlu Sonuç Ölçütlerinin (PROM’lar) tamamlanmasını sağlayacaktır.
  • Uyarlanabilir Entegre Bakım Platformu: Kanıta dayalı klinik kılavuzlara dayalı olarak multimorbiditeyi yönetmek için uyarlanabilir bakım planlarının uygulanmasını sağlamayı hedefler. Hastanın en son bağlamını ev izleme ortamından (türetilmiş demans profili ve içsel kapasite, davranış değişikliği kalıpları), ve hastane bilgi sistemlerinden alınan elektronik sağlık kayıtlarından topladıktan sonra klinik karar destek sistemleri yolu  ile işleyen, ve buna göre kişiye özel tedavi adımları öneren bir sistemdir.
Rolümüz

SRDC İş Kalemi 4.5 ve 4.4 liderlikleri ile “Karar Destek servisleri ile güçlendirilmiş Entegre Bakım Platformu” ve “Hasta Güçlendirme Platformu”nu geliştirecektir.  SRDC aynı zamanda CAREPATH projesinin güvenlik ve gizlilik altyapısının geliştirilmesinden sorumludur. Son olarak İş Kalemi 3.4 liderliği ile “Akıllı erken uyarı algoritmaları”nın klinik karar destek servisleri olarak paketlenmesinden sorumludur.

Ortaklar
1. Eclexys İsviçre
2. Fraunhofer Almanya
3. Klinikum Bielefeld Almanya
4. University of Warwick Birleşik Krallık
5. South Warwickshire NHS Foundation Trust Birleşik Krallık
6. SESCAM İspanya
7. University of Castilla-La Mancha İspanya
8. CITST Romanya
9. SRDC Türkiye
10. Octilium İsviçre