Amaç

Bu projede IP Multimedya Sistemleri (IMS) gibi karmaşık dağınık telekomünikasyon sistemlerinin birlikte işlerliğinin ve uyumluluğunun test edilmesi için genel metodoloji ve altyapı geliştirilmiştir. Geliştirilmiş referans metodoloji IMS alanında uygulanarak ve bir vaka çalışması oluşturulmuştur. Aynı metedoloji GRID ve B2B alanlarında da kullanılarak birlikte işlerliğin sağlanmasına yardımcı olunabilir.

Rolümüz

SRDC projeye B2B alanında otomatik birlikte işlerlik test altyapıları ve süreçleri hakkındaki bilgi ve tecrübesi ile bir danışman uzman görevlendirerek katılmıştır. Bu kapsamda TestBATN ürünümüz proje grubuna sunularak, B2B alanına bazı standartlar üzerinde yaptığımız çalışmalar anlatılmıştır. Bunun yanında projenin Metodoloji ve Genel Çerçeve çıktısının oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.