Amaç

Trillium-II projesinin ana hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde Sağlık sistemlerinin uluslararası birlikte işlerliğini geliştirilmesi
  • Standartlar kuruluşları ve hasta girişimleri arasında öğrenilen deneyimleri ve dersleri paylaşan onaylanmış açık kaynak birlikte çalışabilirlik öğeleri ve araçları ile elektonik sağlıkta birlikte çalışabilirlik standartlarının benimsenmesinin hızlandırılması
  • Kişisel ve toplumsal düzeyde hasta özetlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde paylaşılabilmesi için temel kullanım senaryolarının belirlenmesi
Motivasyon

Trillium-II, Trillium Bridge’in önerilen eylemleri konusunda ilerlemek ve Uluslararası hasta özetinin yaygın ve tutarlı bir şekilde uygulanan standartlar ile desteklenerek benimsenmesini sağlamayı hedeflemenktedir. Trillium-II için başlangıç ​​noktası, dijital sağlık inovasyon pratiğini teşvik eden küresel bir hareket yaratmaktır. Somut olarak projede mevcut ve yeni ortaya çıkan hasta özeti girişimlerinin uzlaştırılması, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ve uluslararası bir hasta özeti standardına doğru ilerlemenmesi amaçlanmaktadır.

Rolümüz

SRDC’nin projedeki rolleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Belirlenen hasta özeti paylaşımı kullanım senaryolarının güvenlik ve mahremiyet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması gereken güvenlik ve mahremiyet mekanizmalarının önerilmesi
  • Hasta özeti paylaşım senaryolarının pilot uygulama çalışmalarına katkıda bulunmak
Ortaklar
1. MedCom Danimarka
2. HL7 International Foundation Belçika
3. NEN/CEN Technical Committee 251 Health Informatics Hollanda
4. IHE Belçika
5. I~HD Belçika
6. empirica Almanya
7. GNOMON Informatics SA Yunanistan
8. Reseau Phast Association Fransa
9. SRDC Türkiye
10. OFFIS Almanya
11. LISPA İtalya
12. THL Finlandiya
13. eSANTE Lüksemburg
14. TicSalut İspanya
15. SPMS Portekiz
16. ECHAlliance Birleşik Krallık
17. Advanced Digital Innovation Ltd. Birleşik Krallık
18. Reliant Medical Group Birleşik Devletler
19. LANTANA Consulting Group Birleşik Devletler
20. Healthcare Services Platform Consortium Birleşik Devletler
21. SmartPHR Birleşik Devletler
22. Sequoia Healtheway Birleşik Devletler
23. Kaiser Foundation Hospitals Birleşik Devletler