Amaç

Bugün varolan rekabetçi dijital iş dünyasında varlıklarını sürdürebilmek için şirketlerin özellikle KOBİ’lerin daha atik ve tedarik zincirindeki değişikliklere hızla cevap verebilir olmaları gerekmektedir. Tedarik zincirindeki bu rekabetçi yapıyı kurmak ve devamlılığını sağlamak aslında tek bir KOBİ’nin başarabileceği bir şey değildir, bu ancak tüm zincir tarafından gerçekleştirilebilir. Bu yüzden tedarik zincirinde yer alan birimler tedarik ve talep tahminlerini daha iyi düzenlemek ve istisnai durumları üstesinden gelmek için beraber çalışmak zorundadırlar. Her ticari ortağın kendi iş stratejisine ve yatırımlarına göre değişik yetenekleri vardır; aynı zamanda değişik bilgi kaynakları ve birbirleriyle örtüşmeyen pazar görüşleri vardır. Bu ticari ortakların bir arada çalışabilmesi, planlamanın, müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi için bu dağınık bilginin ortak olarak kullanılması lazımdır.

Bu ihtiyaçlara cevap olarak, iSURF projesinde KOBİler için bilgiye dayalı bir tedarik zinciri kolaborasyon altyapısı kurulmuştur. Bu altyapı aracılığıyla Kobiler tedarik zincirinin her aşamasında (üretüm ve dağıtım gibi) mallarının bulunduğu durum ve konumu hakkındaki biliigileri, bireysel satış ve sipariş varsayımlarını, bu varsayılarını etkileyebilecek beklenmedik olayları istediği ortaklarıyla güneli ve kontrollü bir şekilde paylaşabilmektedir.

Rolümüz

Projeyi koordine etmenin yanısıra, SRDC Ekibi aynı zamanda projenin ana AR-GE ortağıydı. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • “CPFR®” yönergelerine dayalı servis tabanlı mimaride bir Birlikte Tedarik Zinciri Planlama Süreç Tanımlama ve Çalıştırma Platformunun geliştirilmesi
  • Şirketler arasında değiştirilmesi gereken ve farklı standartlara dayalı olabilen tedarik zinciri planlama dokümanlarının birbirlerine kolaylıka dönüştürülmesini sağlayan bir Birlikte İşlerlik Altyapısı geliştirilmesi
  • Şirketler arası geçici ortaklıkların dinamik olarak oluşturulmasına olanak kılan bir ortak çalışma ortamı geliştirilmesi
  • 1 Doktora, 3 Yüksek Lisans ve pek çok yayın
Ortaklar
1. ODTÜ Yazılım Araştırma Geliştirme Merkezi Türkiye
2. SRDC Türkiye
3. INTEL Performance Learning Solutions Limited İrlanda
4. TXT e-solutions S.P.A İtalya
5. Fraunhofer-Gesellschaft Institute Manufacturing Engineering and Automation Almanya
6. Uninova – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias Portekiz
7. Fratelli Piacenza S.p.A İtalya