Amaç

NIMBLE projesinin temel hedefi tedarik zinciri partnerleri arasındaki iletişim ve iş birliği ağını iyileştirmek ve otomatize etmektir. NIMBLE tedarik zinciri içerisinde yer alabilecek herhangi bir aktörü (üreticiler, tedarikçiler, nakliyecileri, bakım/onarım firmaları ve aynı zamanda endüstriye yönelik yazılım geliştiren firmalar) aynı platform üzerinde birleştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla NIMBLE platformu bu farklı firmaların kendilerine özgü ürün veya servislerini yayınlayabildikleri bir ortak havuz görevi görecektir. NIMBLE kullanıcıları yayınladıkları bu ürün ve servis hizmetleri sayesinde diğer kullanıcılar tarafından keşfedilebilecektir. Bu bağlamda, NIMBLE bulut tabanlı bir platform olup, birden fazla kuruluma sahip olabilecek ve her bir kurulum farklı bölge / ülke / endüstri sektörü / iş modeli gereksinimlerine göre konfigüre edilebilir olacaktır. NIMBLE, bir firmanın tedarik zinciri içerisinde yer alan veya bir endüstri sektörü içerisinde yer alan firmalardan platforma mümkün olduğunca fazla dahil etmeyi ve böylece platform dahilinde bir ağ etkisi (network effect) yaratmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden, proje özellikle tedarik zinciri katılımcılarının büyük çoğunluğunu oluşturan küçük veya ortak ölçekli işletmeleri (KOBİ) hedeflemektedir. Kobiler genellikle gelişmiş bilişim ve iletişim teknolojilerine erişemezler (genellikle finansal limitlerden ve gelişmiş çözümlerin karmaşıklıklarından dolayı). NIMBLE da bu sorunların üstünde gelmeyi ve böylece kobileri dijital tedarik zinciri süreçlerine dahil etmeyi hedeflemektedir.

Kabiliyetler

NIMBLE hedeflerine aşağıdaki özellikleri sayesinde ulaşmayı hedeflemektedir.

 • Tedarik zinciri içerisinde yer alan farklı firmaların ürün veya hizmetlerini web platformu üzerinde yayınlanmasını sağlayacak servisler: Bu servislerle amaçlanan hedef yayınlanan ürün veya servislerin diğer firmalar tarafından keşfedilmesidir. NIMBLE bu bağlamda geleneksel ürün kataloglarının ötesine geçip, farklı tip firmaların kendilerine özgü ürün veya servislerin keşfedilebilir olmasını sağlayacaktır. Örneğin:
  • Lojistik hizmet sağlayıcısı: Çok ağır kargolar için kasasız veya açık kasalı tırlarla nakliye hizmeti
  • Üretici: Metal ürünleri için 6m genişliğe varan CNC üretimi
  • Bakım hizmet sağlayıcısı: Beyaz eşyalar için satış sonrası bakım hizmeti
  • Endüstri yazılım firması: PLC otomasyonu ve süreç görüntülemesi / raporlaması
 • Ürün / servis yayınlama servisi Nesnelerin Interneti (IoT) teknolojilerinden yararlanarak internet erişimi olan varlıkların (makine/sensor/üretim bandı, vs.) anlık olarak kullanılabilirliğini sunulacak web platformu üzerinden sorgulanabilmesini sağlayacaktır
  • 10 renkli, maksimum 150 cm’lik püskürtmeli baskı makinesine sahip paketleme bandı
  • Ankara’da kullanıma hazır, klimalı kasaya sahip 5 tır
 • Gerekli firma, ürün veya servisin kolay ve hızlı bir şekilde bulunması için arama servisleri
 • Tedarik zinciri modellemeye yönelik servisler: Bu bağlamda tedarik zincirleri iş süreçleri olarak ifade edilecek olup, bu iş süreçlerini inşa etmeye yönelik kullanıma hazır iş modeli şablonları platform üzerinden sağlanacaktır. Kobilerin dijital tedarik süreçlerine dahil bu şablonların temel metodolojisi kobiler açısından kolay anlaşılır ve kullanılır olması ve mümkün olduğunca az tıklamada amaçlanan hedefe ulaşmak olacaktır.
 • Modüler iş süreci şablonları aynı zamanda IoT teknolojilerinden yararlanarak yenilikçi iş modellerinin (ortaklaşa üretim veya ortaklaşa lojistik gibi) geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlacaktır.
 • Tedarik zincirindeki operasyonel süreçlere yönelik gerçek zamanlı optimizasyon servisleri: Örneğin tedarikçideki üretim süreçlerinin gerçek zamanlı olarak gözlenmesi ve buna bağlı olarak gelen (inbound) lojistik planının yapılması ve ana fabrikadaki üretimin planlanması.
 • Akıllı arama servisleri farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak NIMBLE platformuna kaydolmuş firmaların tespit edilebilmesine yöneliktir. Örneğin bir firma, ham madde tedarikçisi, taşeron üretici, nakliyeci gibi tedarik sürecinin farklı segmentlerine yönelik partner arayabileceği gibi; hız, kalite, güvenilirlik gibi farklı tedarik süreci gereksinimlerine göre de arama işlemi yapılabilecektir.
 • Kıyaslama servisleri farklı ürün veya servislerin tedarik sürecine etkisininin karlılık, çevresel etki, markete özgü ihtiyaçlar gibi faktörlere yönelik karşılaştırılmasını sağlayacaktır.
 • Ürün yaşam döngüsüne yönelik veri yönetimi servisleri: Bu servisler dizayn, nakliye, üretim, kullanım sonrası gibi farklı aşamalardan verinin toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını sağlayacak ve aynı zamanda bu verinin üzerinde çeşitli görselleştirme ve raporlama fonksiyonaliteleri içerecektir.
 • Farklı firma, ham madde, dizayn alternatiferinin ürün yaşam döngüsü performansına etkisini ölçmeye yönelik analiz servisleri
 • Endüstriye yönelik yazılım geliştiren firmaların NIMBLE platformu üzerinde yeni çözümler geliştirmeleri için yazılım geliştirme kitleri (SDKs), test ortamı ve bulut altyapısı da proje kapsamında sağlanacak servisler arasındadır.

Kullanım Senaryoları

3 yıllık proje süresi içerisinde, NIMBLE 4 farklı endüstriye (modüler evler, beyaz eşya, tekstil ve çocuk mobilyası) yönelik 4 farklı pilot gerçekleştirecek. Dahası, NIMBLE yaygınlaştırma ve yararlandırma planı sayesinde, yine proje süresi dahilinde bahsi geçen tedarik zinciri firmalarından 1000-2000 tanesini platforma dahil etmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamındaki pilotlarda aşağıdaki gibi aktiviteleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz:

 • Yeni bir marketin getirdiği ihtiyaçları göz önünde bulundurarak dinamik bir şekilde tedarikçi bulma ve var olan tedarik sürecine entegre etme
 • Tedarikçi tarafındaki üretim süreçlerinin anlık durumuna bağlı olarak ana fabrikaya malzeme getirecek nakliyenin ve ana fabrikadaki üretimin planlanması
 • Nakliye sırasında sensörlerden elde edilecek veri üzerinde hasar tespit analizinin yapılması
 • Müşterilerin ilettiği kusur / arıza raporları dikkate alınarak ürün yaşam döngüsü verisinin analiz edilmesi

Platform Kullanıcılarına Yönelik Yararlar

Farklı tip tedarik zinciri firmalarını bir araya getiren bir platform olarak NIMBLE bu firmaların süreçlerini geliştirmeyi ve bu firmalar için yeni iş birliği fırsatları yaratmayı hedeflemektedir. Bunun sonucunda ise, hedeflenen kullanıcı segmentleri için NIMBLE aşağıdaki gibi yararlar aşağıdakiler gibi olacak, fakat onlarla sınırlı kalmayacaktır:

 • Tedarikçi firmalar ve servis sağlayıcıları için daha fazla iş alabilme imkanı
 • Tedarikçilerin ve materyallerin daha hızlı temin edilmesi
 • Hızlı tedarikçi bulunması sayesinde daha az üretim maliyetleri
 • Yeni bir markete girmek için gereken sürenin kısalması
 • Tedarik zinciri firmaları arasında otomatik veri transferinde artış
 • Daha az taşeron üretim masrafı
 • Nakliye süresince ortaya çıkan problemlerde azalma
 • Müşteriden gelen siparişlerinin daha az sürede gerçekleştirilmesi
 • Kolay ve açık üretim ve materyal izlenebilirliği
 • Ürünlerin performans ve dayanıklılık açısından markete sürülmesinden sonra daha iyi bir şekilde takip edilmesi
 • Sahadan toplanan veriye bağlı olarak dizayn ve kalitenin iyileştirilmesi
 • Daha hızlı ürün tamir ve bakım süreçleri
 • Ayrık üretim tesislerinin her biri için verimlilik analizi
 • Dizayn hatalarının daha hızlı düzeltilmesi
 • Daha fazla geri dönüşüme gönderilen ürün
 • Yazılım çözümlerinin endüstri şirketleri tarafından daha kolay erişilebilir olması
Rolümüz

Proje süresince SRDC aşağıdaki aktivitelerde yer alacaktır:

 • NIMBLE ortak very modelinin oluşturulması
 • NIMBLE platformları arasındaki birlikte işlerliği sağlayacak açık uyguluma programlama arayüzlerinin (API) dizayn edilmesi
 • Amaçlanan hedef için mümkün olduğunca az tık gerektiren kullanıcı deneyimi dizaynı
 • Bulut tabanlı çekirdek platform altyapısının kurulumu
 • Ürün / servis yayınlama servislerinin ve buna bağlı olarak katalog deposunun geliştirilmesi
 • İşbirlikçi iş modeli modelleme aracının geliştirilmesi, ve bu araç kapsamında kullanıma hazır iş modeli şablonlarının sağlanması
 • NIMBLE bulut platformu üzerinde çeşitli yazılım geliştirme araçlarının entegrasyonu
 • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetlemeyle ilgili güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi
 • İtibar yönetim mekanizmasının geliştirilmesi
Ortaklar
1. SRFG Avusturya
2. IBM İsrail
3. SRDC Türkiye
4. Universitaet Bremen Almanya
5. Lulea Tekniska Universitet İsveç
6. INNOVA SRL İtalya
7. Whirlpool Europe SRL İtalya
8. Lindbacks Bygg AB İsveç
9. Fratelli Piacenza S.P.A. İtalya
10. Micuna s.l. İspanya
11. AIDIMA İspanya
12. HOLONIX SRL İtalya
13. BALance Technology Consulting GMBH Almanya
14. DOMINA SRL İtalya
15. FEVAMA İspanya
16. Blatraden AB İsveç
17. ENEA İtalya

This article has 1 comments

 1. Pingback: Horizon 2020 programında da başarılıyız! | SRDC