Amaç

PALANTE Projesi’nin temel hedefi hastaları kendi hastalıkları konusunda yetkilendirmek, bu sayede kendi sağlıkları hakkında karar vermelerini ve kendi bakımlarında aktif rol almalarını sağlamak ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde sağlık uzmanlarıyla etkin bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olmaktır.

PALANTE Projesi Avrupa’nın farklı bölgelerinde 7 ayrı pilotu (Endülüs, Lombardiya, Türkiye, Norveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Bask Bölgesi) ve Fransa ve Danimarka’da şimdiden yürürlükte olan 2 pilotu kapsamaktadır. Pilotlar çeşitli hasta yetkilendirme düzeylerini ve farklı kronik hastalıkları kapsayacak şekilde özenle seçilmiştir. Proje 10 ülkeden toplamda 21 ortağı ve 69.550 potansiyel kullanıcıyı kapsamaktadır. Hem kamu kurumlarından hem de özel şirketlerden oluşan pilot takımları tüm son kullanıcıların eSağlık tedarik sürecine dahil olmasını sağlamaktadır. PALANTE Projesi geniş kapsamlı bir çok pilotu kapsaması sayesinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanım potansiyelini ortaya koymakta ve bu sayede hasta yetkilendirmeye dahil olan tüm süreçlerin önemini vurgulamaktadır.

Avrupa çapında tüm sosyal düzeylerdeki hastaların kendi verilerine erişme ve kendi tedavi süreçlerine dahil olma taleplerinin artması sonucu bu hastalar projenin hedef kitlesine dahil edilmiştir. Bazı pilotlar özel tedavi/destek gerektiren kronik hastalıklar ve hastanın kendi tedavisini üstlenmesine fayda sağlayacak yardımcı araçlar üzerine odaklanmıştır.

Motivasyon

Hastaları yetkilendirerek kendi tedavilerinde aktif rol almalarını sağlamak, hastaların bilincini arttırdığı gibi kendi sağlık hizmetlerini yönetmelerine de imkan sağlamaktadır. Yaşlanan nüfus ve artan kronik hasta sayısı göz önüne alındığında, hasta yetkilendirme sağlık hizmetlerinin masraflarını düşürüp kalitesini ve etkinliğini arttırmak için kilit nokta olarak düşünülebilir. Hastaların sağlıklarında aktif rol alması ulusal ve bölgesel sağlık otoriteleri tarafından desteklenerek Avrupa Birliğinin sağlık stratejisinde başlıca önceliklerinden biri haline gelmiştir.

Rolümüz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) ile birlikte SRDC, projenin Türkiye pilotunu yönetmektedir. Türkiye pilotu temel olarak hastanın hastalığını tanıması üzerine odaklanmaktadır. Hastanın hastalığını tanıması, kendi tedavi sürecinde rol almasındaki kilit noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Hastaya gerekli bilgiler verildikten sonra hastanın genel tedavi planı, bakım sürecindeki seçenekler ve bunların sonuçları, hastalığın şu anki durumu, tedavi süreci, yaşam üzerindeki etkileri gibi konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Türkiye pilotu düzenli bakım gerektiren Ankilozan Spondilit (AS) hastalığı üzerine odaklanmaktadır. AS hastaları SRDC’nin sağladığı eSağlıkKaydım platformu üzerindeki Sanal Artirit Klinik Servisi (SAKS) üzerinden kendi hastalıklarını yönetebilmekte, yine bu sistem üzerinden sağlık uzmanları ve diğer hastalarla sürekli iletişim halinde olabilmektedir. SAKS bir yandan hastalara tedavileriyle ilgili bilgileri sunarken diğer yandan hastaların hissettikleri, yaşadıkları, aldıkları ilaçların ya da yaptıkları egzersizlerin etkileri gibi önemli bilgileri düzenli olarak girebilecekleri bir arayüz sağlamaktadır. Sağlık uzmanları da bu bilgiler sayesinde hastanın durumu hakkında güncel bilgiye sahip olup, gereken durumlarda hastaya çok kısa sürede müdahale edebilmektedir. Bu müdaheleler egzersiz değişimi gibi basit öneriler olabileceği gibi ilaç değişimi veya hastanın bir an önce doktor randevusu alması gibi önemli durumları da kapsamaktadır.

Ortaklar
1. Fundación Progreso y Salud İspanya
2. Servicio Andaluz de Salud İspanya
3. Indra Sistemas İspanya
4. Lombardia Informatica İtalya
5. Politecnico di Milano İtalya
6. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye
7. SRDC Türkiye
8. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Türkiye
9. Oslo Universitetssykehus HF Norveç
10. CSAM Health AS Norveç
11. EMPIRICA Almanya
12. KAGES Avusturya
13. Gesundheitsfonds Steiermark Avusturya
14. FH Joanneum GmbH Avusturya
15. IZIP Çek Cumhuriyeti
16. European Health Management Association İrlanda
17. Servicio Vasco de Salud Osakidetza İspanya
18. ASIP Fransa
19. SUNDHED Danimarka
20. Fondazione Politecnico di Milano İtalya
21. BIOEF İspanya