Amaç

SAPHIRE projesinin amacı kablosuz medikal sensör verileriyle (örn. EKG, tansiyon, SpO2) hastane bilgi sistemlerindeki hasta verilerini entegre eden bir platform üzerinde akıllı sağlık takip ve karar destek sistemi geliştirmektir. Sağlık uzmanlarına sunulan akıllı takip ve karar destek hizmetleri, bilgisayar tarafından çalıştırılabilir bir şekilde modellenen genel kabul görmüş klinik yönergelerin otomasyonu sayesinde gerçekleşmektedir. Bu klinik yönergeler geliştirilen çeşitli akıllı ajan yazılımlar tarafından çalıştırılmakta, ve çok çeşitli sensör verisi ile medikal veriye erişim anlamsal olarak zenginleştirilmiş Web servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Klinik yönerge işleyişinin gerçek zamanlı takibi kullanıcı dostu grafik arayüzler ile sağlanmaktadır. İzleme sistemi ayrıca mobil ve Web tabanlı bildirim mekanizmaları ile sağlık uzmanlarına erişebilmektedir.

Proje çıktıları iki pilot uygulama ile başarıyla gösterilmiştir: (1) Romanya’daki Bükreş Acil Vaka Hastanesinde kalp ve damar hastalarının (spesifik olarak Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliği hastaları) takibi, ve (2) Almanya’daki Schüchtermann Klinik’te kalp ve damar hastalarının (spesifik olarak revaskülarizasyon terapisi sonrası iskemik kalp hastalığı yaşayanlar) evde uzaktan takibi.

Rolümüz

Projeyi koordine etmenin yanı sıra, SRDC Ekibi aynı zamanda projenin ana AR-GE ortağıydı. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Sanal veri noktalarını hastane bilgi sistemi verisi gibi gerçek hasta veri kaynaklarına bağlayarak Guideline Interchange Format (GLIF) standardının iyileştirilmesi, ve bu sayede bilgisayar tarafından çalıştırılabilir hale getirilmesi
  • Genel kabul görmüş kalp ve damar hastalıkları klinik yönergelerinin sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde iyileştirilmiş GLIF formatında modellenmesi
  • Ajan tabanlı akıllı takip ve karar destek sisteminin geliştirilmesi
  • Kullanıcı dostu klinik yönerge işleyiş grafik arayüzlerinin geliştirilmesi
  • Hasta verisine standart tabanlı birlikte çalışabilir bir şekilde erişebilmek için hastane bilgi sistemleri üzerinde anlamsal olarak zenginleştirilmiş Web servislerinin geliştirilmesi
  • Gerek duyulduğunda sağlık uzmanlarına SMS, e-posta ve Web kanallarıyla erişebilmek için alarm ve bildirim mekanizmasının geliştirilmesi
  • Hasta verisinin korunmasını garanti altına almak için standart tabanlı güvenlik ve mahremiyet mekanizmalarının geliştirilmesi
  • 1 Doktora, 3 Yüksek Lisans ve pek çok yayın
Ortaklar
1. ODTÜ Yazılım Araştırma Geliştirme Merkezi Türkiye
2. Cyberfab Fransa
3. OFFIS e.V. Almanya
4. ALTEC S. A. Information and Communication Systems Yunanistan
5. Institute for Automation Bucharest Romanya
6. The Internal Medicine and Cardiology Department of the Emergency Hospital of Bucharest Romanya
7. Schüchtermann-Klinik Almanya
8. Tepe Teknoloji Turkey