Amaç

Advers ilaç reaksiyonlarının, sağlık çalışanları ya da hastalar tarafından, mobil cihazlar ve sosyal medya aracılığıyla önce ulusal yetkili makamlara ve pazarlama yetki sahiplerine; daha sonra ise EudraVigilance ağına iletilmesi yeni ve henüz keşfedilmemiş bir konsept. Ayrıca, sosyal medyada üretilen içeriğin büyüklüğü düşünülürse; potansiyel advers reaksiyonların ve ilaçlara dair diğer tıbbi bilgilerin takibi, raporlanması, analizi ve değerlendirmesi iyi tanımlanmış ve dikkatli bir yaklaşım gerektiren bir süreç.

Sosyal medya, yetkili makamlar ve ilaç endüstrisinin, ilaçlara dair yeni gelişmeler ve güvenlik sorunları hakkında sürekli iletişim halinde  olmasını sağlayarak farmakovijilans çalışmalarına yepyeni bir boyut katıyor. Bu iletişim sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olurken sosyal medya, kullanıcılar arasında işbirliği sağlayan bir mekanizma olarak yer alıyor. Fakat bu sosyal etkileşim düzeni, ahlaki ve toplumsal değerler ve kişisel veri gizliliği gibi konuların göz önünde bulundurulmasını beraberinde getiriyor. Kısaca, sosyal medya sayısız fayda sağlarken sağlık çalışanları ve hastalar üzerindeki etkisinin, ve onların reçeteleme ve ilaç kullanımı hakkındaki tutumlarının detaylı incelenmesini şart koşuyor. WEB-RADR da bu noktalara yoğunlaşıyor.

WEB-RADR bu konulara dair bir kılavuz oluşturmanın yanında, mobil cihazlarla advers ilaç reaksiyonlarının raporlanması ve sosyal medya içeriklerinden ilaç güvenlik sinyallerinin fark edilmesi konularındaki potansiyeli değerlendirecek kaliteli ve güvenilir teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında hazırlanacak rehberlerin ve geliştirilecek araçların, geniş bilimsel araştırmalar ve detaylı kullanıcı testleriyle desteklenmesi ve böylece projede yer alan tüm tarafların beklentilerinin karşılanması hedefleniyor.

Rolümüz

SRDC olarak mevcut çalışmalarımızı genişleterek bireysel olgu güvenlilik raporlarının (BOGR), Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) sistemlerinden gelen bilgilerle yarı-otomatik olarak doldurulmasını sağlayan araçlar geliştireceğiz. ESK sistemlerinden alınacak aktif ilaç tedavileri, geçmiş hastalıklar gibi bilgiler hem hasta hakkında daha detaylı tanımların BOGR’da yer almasını sağlayacak hem de form doldurma işlemini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, ESK sistemleri ve yan etki raporlama için kullanılan mobil uygulama arasında veri alışverişinin uygulanabilirliğini ölçmek adına bir pilot hazırlayacağız.

Yakın zamanda IHE Data Element Exchange (DEX) profili gibi, bu tip bilgilerin aktarımını belirleyen veri alışverişi standartlarının yazılmasında yer aldık. Buna, IHE Retrieve Form for Data Capture (RFD) ve IHE Drug Safety Content (DSC) birlikte işlerlik profilleri hakkındaki geniş tecrübelerimizi de ekleyerek gerekli araçların geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Ortaklar
1. Novartis Pharma Birleşik Krallık
2. MHRA Birleşik Krallık
3. Epidemico İrlanda
4. European Organisation for Rare Diseases Fransa
5. Academisch Ziekenhuis Groningen Hollanda
6. University of Liverpool Birleşik Krallık
7. SRDC Türkiye
8. University College London Birleşik Krallık
9. HALMED Hırvatistan
10. Stichting Lareb Hollanda
11. European Medical Agency Birleşik Krallık
12. Uppsala Monitoring Centre İsveç
13. Janssen Pharmaceutica Belçika
14. Bayer Pharma Almanya
15. AstraZeneca İsveç
16. Sanofi-Aventis Research & Development Fransa
17. UCB Biopharma SPRL Belçika
18. Amgen Belçika