E-Ticaret ve B2B'yi bir araya getiriyoruz.

Bir B2B platform olarak NIMBLE, tedarik zinciri aktörleri arasındaki iletişimi dijitalleştirerek iş süreçlerininin hızlandırıldığı bir ekosistem sağlar. NIMBLE bu sayede, şirketlerin ve ürünlerinin marketteki görünülürlüğünü arttırır.


Sektörel Bir Ekosistem

NIMBLE, sektörel birlikler tarafından ilgili tüm sektör aktörlerinin (üreticiler, tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar) birbirini keşfedip iş yapabilecekleri bir ekosistem olarak konumlandırılabilir. Bu modeli birlikler üyelerine katma değerli bir hizmet olarak sunabilirler. NIMBLE, birlik üyelerinin arasındaki görünülürlüğün ve iş hacminin artmasını sağlar.

Ürün / Hizmet Katalogları

Bir e-ticaret platformu olarak NIMBLE, üreticilere ve hizmet sağlayıcılara ürün ve hizmetlerini anlamlı meta verilerle etiketleme, alternatif fiyat tanımlama ve ticari şartlar belirleme seçeneklerini sunar. Sektöre özgü sınıflandırma kodları, ürünleri sektörle ilgili meta verilerle daha da zenginleştirmek için NIMBLE'a entegre edilebilir. Bu sayede ürünler, karakteristik özellikleri, sürdürülebilirlik, şirket derecelendirmesi veya güven endeksi gibi filtrelerle aranabilir hale gelir.

Sorunsuz Tedarik Zincirleri için Kesintisiz B2B

NIMBLE, yalnızca ürünlerin keşfedilmesi ve satın alınmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bilgi sorgulama, pazarlık, sipariş üretimi, nakliye planlama gibi prosedürleri bir paket olarak sunar ve kolayca uygulanmasını sağlayarak geleneksel e-ticaretin ötesine geçer. NIMBLE, satış ve satın alma panellerinde bu prosedürlerden oluşan etkileşim geçmişini göstererek, asıl hedef olan KOBİ'lerin bu prosedürleri kolayca takip edebilmesini ve yönetmesini sağlar.

Gelişmiş Anlaşma / Pazarlık Seçenekleri

Ticari ortaklar arasında güven tesis etmek zordur, bu da genellikle üretici şirketin tesisleri ve / veya ürünlerinden emin olmak için yerinde ziyaretler yapılmasını gerektirir. Güven kurulduktan sonraysa, satın alma süreci tamamlanana kadar olan süreç de fiyat, şartlar ve planlama konusunda anlaşma gerektirdiği için çok eksenli bir çaba ve zaman gerektirir. Firmalar arasındaki ilk güven ilişkisinin kurulması için NIMBLE bilgi sorgulama süreçleri sayesinde ürünün kendisi veya üretim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi alınmasını sağlar. Satın alma süreciyle ilgiliyse, kullanıcılar teslimat koşulları, fiyat, garanti veya sigorta vb. gibi diğer ticari şartlar da dahil olmak üzere şartlar üzerinde müzakere etme olanağına sahiptir. Dahası, şirketler bazı ticaret şartları üzerinde anlaştıklarında, bunları uzun süreler için yeniden otomatik olarak kullanabilirler.

Çok Seviyeli Konfigürasyon

NIMBLE'ın gücü, şirketlerin platformu iş yapış şekillerine göre özelleştirmesine olanak tanıyan çok seviyeli konfigürasyon yeteneklerinden de gelir. NIMBLE aşağıdaki konfigürasyon seçeneklerini sunar:

  • Firmalar platformda destekledikleri B2B prosedürlerini iş yapma şekillerine göre yapılandırabilirler.
  • Şirketler, pazarlık prosedürü için geçerli olacak varsayılan ticaret koşulları belirleyebilirler.
  • Şirketler, pazarlık prosedürü için geçerli olacak varsayılan ticaret koşulları belirleyebilirler.
  • Şirketler, bir varlık kataloğu veya farklı varlıklar için geçerli olacak varsayılan ticaret koşulları belirleyebilirler.

NIMBLE

NIMBLE aslında yukarıda açıklanan NIMBLE platformunun geliştirildiği, AB tarafından finanse edilen Ufuk2020 projesidir. NIMBLE platformunun B2B prosedürleri, katalog yönetimi, arama vb. için birçok modüler teknik bileşenden oluştuğu göz önüne alındığında, SRDC, bileşenlerin çoğunun geliştiricisidir. NIMBLE platformu, üretim süreçlerinin takibi ve geçmişe yönelik izlemenin yanı sıra üretim verilerinin paylaşılması ve ürün yaşam döngüsü yönetimi de dahil olmak üzere nispeten daha deneysel özellikler de sağlar. Ayrıca, NIMBLE, herbiri kendine ait kullanıcı, şirket ve ürünleri barındıran birden çok NIMBLE uygulamasının, birbirleriyle de etkileşim kurabildiği federe bir platformdur.


EFPF

EFPF, tedarik zinciri otomasyonu, eşleştirme ve dağıtık üretim planlama, üretim bilgi yönetimi ve üretim sistemleriyle bağlantı konularında uzmanlaşmış bir dizi B2B platformunu içeren birleşik bir platformdur. EFPF platformu, temel özelliklerin üzerine birleşik bir arayüz sağlar. SRDC’nin bu proje kapsamındaki birincil rolü, NIMBLE platformunun EFPF platformuna entegrasyonudur. SRDC, platformdaki kullanıcı eylemlerini izleyen ve bunların görselleşleştirildiği modül üzerinde de çalışmaktadır. Ayrıca SRDC, şirketlerin sipariş ödemelerini platform üzerinden gerçekleştirebilmesi için bir ödeme yönteminin EFPF platformuna entegrasyonunu gerçekleştirmiştir.


Akıllı fabrikalar konusunda bizimle çalışmak ister misiniz?

Sizinle tanışmaktan mutluluk duyarız.


Bize info@srdc.com.tr adresinden yazın

ya da telefonla ulaşın +90 312 210 17 63

ya da ofisimize buyrun K1-16 Silikon Bina, ODTÜ Teknokent
Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 06800