SRDC, çeşitli klinik kullanım durumları için uyarlanabilir yapay zeka tabanlı bir araç seti geliştirmeyi amaçlayan H2020 AICCELERATE projesinde ortak olarak yer almaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan proje Ocak 2021’de başlamış olup, projedeki pilot çalışmaları hasta merkezli dijital bakım yollarına ve hasta akış yönetimini optimize etmeye odaklanacaktır.

AICCELERATE konsorsiyumu, Finlandiya, İtalya, İspanya, Türkiye, Hollanda, Almanya ve Belçika’dan bilgi teknolojileri, makine öğrenimi, robotik, nöroloji, pediatri ve cerrahi alanlarında çalışan uzmanlardan oluşmaktadır.

Günümüzde sağlık sistemleri, hastanelerin verimliliği ve hasta bakımının kalitesini artırmasına olanak tanıyan esnek yapay zeka çözümlerinden yoksundur. Mevcut çözümler ancak sınırlı ölçeklenebilirlik sağlamaktadır ve birbirinden izole uygulamalardan oluşmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın daha iyi benimsenmesini sağlamak için veri paylaşımı, entegrasyon, gizlilik ve etiği ele alan ölçeklenebilir modellere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, hastaların kendi sağlıklarının yönetimine katılması ve yapay zekaya yönelik kanıta dayalı güven, projenin önemli bir parçasıdır. Değerlendirme faaliyetleri aynı zamanda yapay zeka çözümlerinin maliyet-fayda analizine de odaklanacaktır.

AICCELERATE, konsorsiyum ortaklarının mevcut dijital çözümlerini geliştirerek ve entegrasyonunu sağlayarak “Smart Hospital Care Pathway (SHCP) Engine” (Akıllı Hastane Bakım Süreci Motoru) platformu geliştirecektir. Bu motor, yapay zeka ve robotik alanda uygulamalar sağlayarak,  bakım/tedavi kalitesi ve sağlık sonuçlarında pozitif artış hedeflemektedir. Ayrıca yalın yönetimi ve etkili karar almayı da sağlayacaktır.

Bu uygulamalar 3 farklı pilot uygulama çerçevesinde test edilecek ve platformun geliştirilmesi için geri besleme sağlayacaktır. Pilot uygulamalar; i) Acil Servis ve Cerrahi bölümlerinde hasta akış ve operasyon yönetiminin sağlanması,  ii) Parkinson hastalığı için dijital bakım yönetimi (care pathway),  iii) Pediatri servisi hasta bakım yönetimi olarak belirlenmiştir.

Pilot uygulamaları proje ortaklarından; Helsinki Üniversite Hastanesi ve Oulu Üniversite Hastanesi (Finlandiya), Bambino Gesù Çocuk Hastanesi ve Padova Üniversite Hastanesi (İtalya), ve Barcelona Çocuk Hastanesi (İspanya) olmak üzere 5 hastanede gerçekleştirilecektir.

SRDC projenin ana Ar&Ge ortaklarından biridir. Birinci iş paketi olan Veri Altyapısı iş paketinin lideridir ve SHCP platformunun veri altyapısının tasarlanması ve geliştirilmesi aktivitelerini yönetecek ve gerçekleştirecektir.

Proje ortakları ve SRDC’nin projedeki rolüyle ilgili daha fazla bilgi için, proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.srdc.com.tr/rndprojects/aiccelerate-tr/