SRDC olarak Ufuk 2020 programında da araştırma ve inovasyon proje teklifleri geliştirme aktivitelerimizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. 2007-2012 yılları arasında 7. Çerçeve Programı’nda destek miktarına göre en başarılı şirket olduktan sonra, Avrupa Komisyonu tarafından 31.05.2017 tarihinde yayınlanan resmi verilere göre Haziran 2017 itibariyle Ufuk 2020 programında Türkiye’nin en başarılı ikinci KOBİ’si olduk.

Sağlık ve Bakımın Kişiselleştirilmesi (Personalising Health and Care – PHC) 2015 çağrısına hazırladığımız iki proje teklifinden POWER2DM PHC-28 (tahmin tabanlı öz-yönetim) çağrısındaki 184 proje teklifi içerisinde 15 tam puan alarak 1., C3-Cloud PHC-25 (entegre bakım) çağrısındaki 174 proje teklifi içerisinde 14.5 puan alarak 7. oldu. Ek olarak,  Geleceğin Fabrikaları (Factories of Future – FoF) 2016 çağrısına hazırladığımız proje teklifi olan NIMBLE FoF-11 (dijital otomasyon) çağrısındaki 49 proje teklifi içerisinde 14.5 puan alarak 1.oldu.

Kendi konu başlığı içinde lider olan POWER2DM (Diyabet hastalarının öz-yönetimi için tahmin modelleri tabanlı karar destek sistemi) projemiz Şubat 2016’da, C3-Cloud (Çoklu morbidite ve ilaç kullanımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere katılımcı bir bakım ve tedavi bulut mimarisi) projemiz ise Nisan 2016’da başladı.

Kendi konu başlığı içinde lider olan diğer projemiz NIMBLE (Avrupa’daki Endüstri, Üretim, Lojistik ve İş Sektörleri İçin İş Birliği Ağı) Ekim 2016’da başlayacaktır.