PALLIAKID bir Ufuk Avrupa sağlık projesi (Hibe No. 101137169) olup, temel amacı palyatif ve yaşamın son dönemi bakım ihtiyaçlarına sahip çocuklar ve gençlerin yaşam kalitesini ve refahını artırmaya yönelik yeni müdahaleleri araştırmaktır. Projenin odak noktası, hastalar ve aile bakıcıları ile etkileşim kurmaktadır. Avrupa Birliği tarafından sağlanan yaklaşık 7 milyon avroluk bir bütçe ile finanse edilen bu girişim, Aralık 2023’te başlamıştır ve 4.5 yıl sürecektir.

Konsorsiyum, İspanya, İtalya, Danimarka, Finlandiya ve Letonya’da bulunan beş klinik site de dahil olmak üzere 12 Avrupa ülkesinden toplam 17 ortak içermektedir. Innovate UK, projeyi Birleşik Krallık’ta finanse etmektedir.

PALLIAKID üç ana çalışma alanına odaklanmaktadır

İlk olarak, proje, önceden belirlenmiş modellerin oluşturulması aracılığıyla karmaşık palyatif bakım ihtiyacına sahip hastaların erken tanısını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu modeller, hastaları karmaşıklık düzeylerine göre ayırt edecek ve böylece hızlı, kapsamlı ve planlı yardım sağlamayı mümkün kılacaktır.

Projenin ikinci odak noktası, hastaları ve ailelerini, gereksinimlerin ve beklentilerin daha kesin bir değerlendirmesi için araçlar geliştirmeye dahil etmektir. Bu, etkileşimi ve sağlık ekibiyle tamamen işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Son olarak, proje ileri bakım planlamasına odaklanacak, hastalığın seyri boyunca çocuklar, aileler ve sağlık ekipleri arasındaki etkileşimi teşvik edecektir. Ayrıca, hastanın katılımını artırmak ve işbirlikçi karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla bir dijital yardım aracı olan Patient Journey platformu geliştirilecektir.

17 ortak projenin başlangıç toplantısı için Barselona’da buluştu

Projenin ilk yüz yüze toplantısı, 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde Barselona’da gerçekleşti. SJD Barselona Çocuk Hastanesi, yaklaşık 50 Avrupa uzmanının katıldığı iki günlük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu iki gün boyunca, 17 ortak proje hedeflerini sundu, tartışmalara katıldı ve proje kapsamını ve boyutunu belirledi. Bu oturumlar, konsorsiyumu tanıtmak ve başarılı bir işbirliğinin temellerini atmak için ideal bir fırsat sağladı.

Tuncay, Anıl ve Mert, toplantıda SRDC’yi temsil ettiler ve PALLIAKID Erken Tanı Sistemini nasıl geliştirecekleri konusundaki vizyonlarını sundular.

Projemiz hakkında daha detaylı bilgi almak için proje Web sitesini ziyaret edebilir ve projenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz: