POWER2DM projesi sonucunda Diyabet Tip I ve II hastaları için hastaların yaşam boyu bakımı için uygulanabilecek ve kullanılabilecek bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem hastaların kontrol muayeneleri arasında hastalığın özyönetimi için kullanabilecekleri POWER2DM Self Management Support System (SMSS) ve muayeneler sırasında hekim ile beraber ortak tedavi planlama için kullanabilecekleri POWER2DM Shared Decision Making Application (SDMA) uygulamalarından oluşur. SMSS sistemi hastanın günlük olarak tedavi planını takip edebileceği mobil uygulama ve periyodik olarak kendi durumunu değerlendirebileceği web uygulama arayüzlerinden oluşur. Bu uygulamalar SMSS sisteminin modülleri tarafından verilen çeşitli veri erişim ve karar destek servislerini kullanırlar. Bu modüller aşağıda özetlenmiştir;

  • Personal Data Store; Tüm sağlık verilerinin güvenli bir şekilde saklandığı ve diğer modüllerin verilere erişimini sağlayan veri deposu
  • Core Services; Güvenlik ve gizlilik konularında servisleri sağlayan modül
  • Action Plan Engine; Hastanın tedavi planına uyumunu ve özyönetim performansını değerlendiren ve bu doğrultuda dijital tıbbi müdahelerde bulunan karar destek modülü
  • Communication Engine; hastanın günlük tedavi planı uyumunu değerlendiren ve ona günlük yapması gereken aksiyonları hatırlatan ve motive eden karar destek modülü
  • Prediction Services; hastanın risk durumunu ve aldığı karbonhidrat miktarına ve ilaçlara göre kan şekerinin tahmini ve simulasyonunu yapabilen tahmin servisleri

SDMA uygulaması da bu servisleri kullanarak muayene sürecinde hekime ve hastaya yardımcı olur.

POWER2DM projesi Hollanda’da LUMC ve İspanya’da SAS kordinatörlüğünde toplam 230 hasta üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmanın başarılı şekilde tamamlanması ile sona ermiştir. Bu pilot çalışmada hastaların bir kısmı 9 ay boyunca belirlenen klinik protokol çerçevesinde POWER2DM sistemi kullanarak özyönetimlerini gerçekleştirmiş ve belirlene aralıklar ile yapılan kontrol muayenelerinde de yine POWER2DM sistemi üzerinden tedavi ve özyönetim planları oluşturulmuştur. Kontrol grubu olarak seçilen hastalara ise klinklerde uygulanan normal tedavi süreci uygulanmıştır. Çıkan karşılaştırmalı sonuçlar POWER2DM sisteminin hastaların yaşam kalitesi ve sağlık durumlarına önemli oranda fayda sağladığı ve bu faydanın maliyet bakımından uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Klinik sonuçlar yapılacak olan akademik yayınlarla paylaşılacaktır.