Hasta ve 5 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilen EMPOWER pilot çalışmaları Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği’nde başarı ile gerçekleştirildi. Pilot çalışmasının sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından başarılı bir çalışma olarak seçilmiştir.