Amaç

Projenin amacı diyabet hastalarının kendi hastalıklarının yönetiminde ve izleminde daha fazla etkin rol oynamalarını sağlamaktır. Proje hasta odaklı bir proje olup en önemli bileşeni Kişisel Sağlık Kaydı (KSK) Sistemlerinin hastalar tarafından kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Gerekli güvenlik ve onam mekanizmalarıyla doktorların da bu Tedavi/Takip sürecine dahil olmaları sağlanmaktadır. Türkiye ve Almanya’da olmak üzere iki pilot uygulama gerçekleştirilmektedir.

Diyabet hastalığına özgü gereksinimlere göre hastaların günlük yaşamlarını geliştirecek eylemlerin tanımlanması için servisler geliştirilecektir ve Kişisel Sağlık Kaydı, Önerici Motor, Eylem Planı Motoru, Mobil Cihazlar gibi bileşenler ile hastalar doktorlarıyla beraber Web ve telefon üzerinden kendilerine özgü eylem planı geliştirebileceklerdir. Hastaların bu plana ne kadar uyduğunu ölçmeye yönelik, vital bulguları, fiziksel ve zihinsel parametreleri, fiziksel ve günlük aktiviteleri izleyen servisler geliştirilmektedir.

Rolümüz

Biz bu projede diyabet hastalığının takibini kolaylaştıracak ve hızlandıracak Önerici Motoru geliştirdik. Bu motor dünyaca kabul görmüş klinik yönergeleri otomatize ederek doktorlara kolay kullanılabilir arayüzler de sunarak yoğun tempolarında herhangi bir adımı atlamamalarını ve hasta hakkında daha kolay veri girmelerini sağlamaktadır. Ayrıca ilgili onam mekanizmalarını gerçekleştiren standart tabanlu Onam Editörü ve Onam Motoru firmamız tarafında uygulanmıştır.

Ortaklar
1. Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH Avusturya
2. Intracom Telecom Yunanistan
3. Università della Svizzera italiana İsviçre
4. Helmholtz Zentrum München Almanya
5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye
6. SRDC Türkiye
7. GO IN Integrationsmanagement- und Beteiligungs-GmbH Almanya

This article has 1 comments

  1. Pingback: EMPOWER projemiz habelerde! | SRDC