Amaç

epSOS projesinin amacı Avrupa çapında, sağlık verileri için bir birlikte çalışabilirlik altyapısı oluşturmak ve bu altyapı üzerinden elektronik hasta özet sağlık verileri ile ilaç reçetelerinin Avrupa ülkeleri arasında alışverişini gerçekleştirmektir. 7. Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Politika Destek Programı tarafından desteklenen epSOS, 25 Avrupa ülkesinden 50 kurumun katıldığı çok büyük ve prestijli bir projedir. Projenin ilk fazı Temmuz 2008’de başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile birlikte SRDC, Ocak 2011’de başlayan ikinci fazından itibaren epSOS projesine dahil olmuşlardır.

Proje süresince pek çok Avrupa ülkesi gerçek ulusal/bölgesel altyapıları üzerinden ülkeler arası hasta verisi alışverişi gerçekleştirmiştir. Proje Haziran 2014 itibarıyla sonuçlanmıştır, ancak çıktıları ve etkisi e-SENS, EXPAND ve Trillium Bridge gibi pek çok yeni proje vasıtasıyla yaşatılmaktadır.

Motivasyon

epSOS temel olarak seyahat eden bir Avrupa vatandaşının ziyaret ettiği ülkelerde kritik sağlık verilerinin erişilebilir olmasını hedeflemektedir. Bu veriler halihazırda pek çok Avrupa ülkesinde ulusal ve bölgesel sağlık bilgi sistemlerinde zaten mevcuttur. epSOS projesinin motivasyonu hastaya daha kaliteli ve doğru sağlık hizmetleri sunabilmek için hasta sağlık verilerini Avrupa’nın tamamında yetkili sağlık uzmanlarının erişimine sunarak bu verilerden daha fazla fayda sağlamaktır. Ülkeler arası paylaşılacak en kritik sağlık verisi olarak elektronik hasta özeti ve reçete dokümanları tespit edilmiştir.

Örneğin, Türkiye’yi zirayet eden bir Avusturya vatandaşı ülkemizde bir sağlık problemiyle sağlık kuruluşuna gittiğinde, tıbbi bir işlem uygulamadan önce görevli Türk hekimi Avusturya vatandaşının normalde Almanca olarak sağlanmış temel sağlık verilerine (örn. tanı, alerji, ameliyat, ilaç geçmişi; tıbbi cihaz kullanımı, vital bulgular) bu vatandaşın da onayıyla saniyeler içinde Türkçe olarak ulaşabilir, ve bu sayede hastayla ilgili bir kanıya varmadan önce gerekli bilgilere erişmiş olur.

Rolümüz

SRDC olarak Ocak 2011’de ikinci fazından itibaren epSOS’a dahil olsak da, ulusal ve uluslararası aktivitelerimizle projenin gidişatını değiştiren katkılar sağladık. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Ülkeler arası hasta verisi alışverişi için tanımlanan epSOS birlikte çalışabilirlik spesifikasyonlarının ilk ve tek açık kaynaklı gerçekleştirimi. 2011’de tamamen şirket kaynaklarıyla yaptığımız bu gerçekleştirim, kaynak kodları bağışlamamız sonrası 2012’de OpenNCP adında çok uluslu bir açık kaynak projesine dönüştü. “Genç Türkler” adındaki bu makale bu kapsamdaki başarılarımızın kısa bir özetini sunmaktadır.
  • Ülkeler arası hasta özeti alışverişi yapmak için Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi üzerine iki kez Türkiye epSOS pilotunun gerçekleştirilmesi; önce SağlıkNet’teki ilk sürüm ulusal sistem üzerinde, daha sonra ise SağlıkNet 2.0 kapsamında tamamen baştan geliştirilen yeni sürüm üzerinde
  • Onlarca Avrupa ülkesi ile elektronik hasta özeti dokümanı alışverişi
  • Türkiye epSOS pilotunun eSağlıkKaydım Kişisel Sağlık Kaydı uygulamamız ile entegrasyonu
  • Doğrulama İş Paketinin liderliği
  • epSOS Test Stratejisinin CEN Global Interoperability Test Bed (GITB) girişimi ile uyumlu hale getirilmesi için revize edilmesi, ve IHE Avrupa ile Gazelle test araçlarının revize edilen Test Stratejisine göre güncellenmesi için iş birliği
  • Tüm epSOS ülkelerinin ülkeler arası elektronik hasta özeti ve reçete alışverişi yapabilmek için katıldıkları birlikte çalışabilirlik test aktivitelerinin koordine edilmesi. epSOS’ta iki çeşit test aktivitesi mevcuttur: (1) IHE Avrupa Connectathon’ları ile paralel ve yüz yüze gerçekleştirilen Projectathon’lar, ve (2) çevrimiçi düzenlenen Pilot Öncesi Test aktiviteleri.
  • Bilgi birikimimiz ile pek çok Avrupa ülkesinin ulusal pilot gerçekleştirimleri esnasında teknik olarak desteklenmesi
  • Uluslararası seviyedeki gereksinim analizi ve tasarım aktivitelerine katılım
Ortaklar
1. Austrian Federal Ministry of Health Avusturya
2. ELGA Avusturya
3. Plate-forme eHealth Belçika
4. RECIP-E VZW Belçika
5. Integrating the Healthcare Enterprise-Europe AISBL Belçika
6. Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje Hırvatistan
7. Internet Access to Patient Electronic Health Record Çek Cumhuriyeti
8. Danish National Board of e-Health Danimarka
9. Ministeriet for sundhed og forebyggelse Danimarka
10. Danish National Health Data Network Danimarka
11. Eesti e-Tervise Sihtasutus Estonya
12. THL Finlandiya
13. French Ministry of Health Fransa
14. ASIP Santé Fransa
15. German Federal Ministry of Health Almanya
16. Fraunhofer ISST Almanya
17. Gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH Almanya
18. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung Almanya
19. empirica Gesellschaft für Kommunikations und Technologieforschung mbH Almanya
20. Pharmaxis Yunanistan
21. Aristotelean University of Thessaloniki Yunanistan
22. Egeszsegugyi Strategiai Kutatointezet Macaristan
23. Region of Lombardy İtalya
24. Lombardia Informatica İtalya
25. LUNA Lüksemburg
26. Ministry for Health Malta
27. Helsedirektoratet Norveç
28. Narodowy Fundusz Zdrowia Polonya
29. Instytut Logistyki I Magazynowania Polonya
30. PTNA Portekiz
31. SPMS Portekiz
32. Universidade De Aveiro Portekiz
33. Institut Za Varovanje Zdravja Republike Slovenije Slovenya
34. National Health Information Centre Slovakya
35. Spanish Ministry of Health and Consumer Affairs İspanya
36. Fundació TicSalut Catalonia İspanya
37. Regional Healthcare Service of Andalucia İspanya
38. Regional Healthcare Service of Castilla La Mancha İspanya
39. Catalan Agency for Health Information and Assessment and Quality İspanya
40. Agencia Valenciana De Salud İspanya
41. Servei De Salut De Les Illes Balears İspanya
42. Swedish Association of Local Authorities and Regions İsveç
43. Swedish Ministry of Health and Social Affairs İsveç
44. Les Hopitaux Universitaires De Geneve İsviçre
45. Federal Office of Public Health İsviçre
46. National IT Institute for Healthcare in the Netherlands Hollanda
47. Dutch Ministry of Health and Welfare and Sport Hollanda
48. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye
49. SRDC Türkiye
50. Department of Health Birleşik Krallık