Amaç

Nesnelerin İnterneti teknolojisi kombine taşımacılık alanında devrim yaratabilecek ve limanların günümüzün modal değişimlerinde oynadığı hayati rolü benimseyebilecek etkiye sahiptir. AB kargolarında 2030 yılına kadar beklenen% 50’lik artış göz önüne alındığında, kentleşme, sürdürülebilirlik ve işgücü yönetimindeki artan baskıların hafifletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, değer zincirinde bulunan çok sayıda operatör, birçok arayüzün ve iletişim araçlarının kullanılmasına yol açmıştır. Farklı dosya biçimleri, sürekli yazılım ayarlamalarına ve veri entegrasyonu sorunlarına neden olmaktadır. Ortaklar arasında ortaya çıkan bilgi aktarımı boşlukları, rekabetçi bir dezavantaj oluşturmakta ve kabulü azaltmaktadır. Bu kapsamda I2PANEMA projesi, mevcut heterojen bilgi teknolojileri sistemlerinin entegrasyonu ile verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışan akıllı port ağlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu sistem, farklı paydaşları birbirine bağlayan genişletilebilir bir mikro hizmet tabanlı sistem mimarisi ile gerçekleştirilecektir. Projede geliştirilecek Veri Ambarı bileşeni sensörlerden ve yönetim sistemlerinden veri toplayacaktır ve analiz edilen sonuçlar Etkileşimli Görselleştirme arayüzlerinde görüntülenecektir. Durumsal Farkındalık Bileşeni gerçek zamanlı durumsal farkındalık kuralları uygulayarak limanın Ortak bir Operasyonel Resmi (COP) oluşturacaktır. Birlikte Çalışabilirlik Katmanı çeşitli kaynaklardan gelen verileri tak ve kullan yöntemiyle birleştirecektir. Bunun için esnek bir şekilde uyarlanabilen sürdürülebilir veri güvenliği ve veri koruma mekanizmalarının uygulanmasını gerekmektedir.

Motivasyon

2020 yılında, dijitalleşmenin dünya çapında nakliye ve lojistik maliyetlerini 61 milyar ABD doları azaltması beklenmektedir. Avrupa limanları Nesnelerin İnternetinin yüzeyini zorlukla çizdiğinden, I2PANEMA bu rakamı büyük ölçüde artıracaktır. Projenin mimari yaklaşımı ve yayma planları, her boyuttaki aktörün bu sistemi kullanmasına izin verecek ve sonuçta işbirlikçi ağlara yol açacaktır. Optimizasyonun ekonomik faydalarının yanı sıra, toplum genelinde bir etkisi hissedilecektir: Vatandaşlar liman çevresindeki gürültü, tıkanıklık ve hava kirliliğinin azaltılmasıyla rahat edecek, daha iyi su, atık ve emisyon yönetimi sürdürülebilirliği artıtacaktır. Seçilen birlikte çalışabilirlik bileşenleri için standartlaştırma faaliyetleri başlatarak, I2PANEMA kombine çok modlu taşımacılığın yapısını kalıcı olarak değiştirmeyi öngörmektedir.

Rolümüz

SRDC, projenin teknik koordinatörüdür. Ayrıca, SRDC Türkiye ülke koordinatörlüğünü de üstlenmiştir. Projede, SRDC temel olarak I2PANEMA iş senaryolarında tanımlanan KPI’ların etkileşimli panolarla sunulduğu Görselleştirme bileşeninden sorumludur. Buna ek olarak, SRDC WP 1: Gereksinim Mühendisliği, Mimari ve Sistem Tasarımı’nın lideridir. Bu iş paketinde SRDC, T1.3 Sistem Tasarımı ve I2PANEMA Mimarisi’nin geliştirilmesinden sorumludur.

Ortaklar
1. Materna Information & Communications Almanya
2. Hamburg Port Authority Almanya
3. Bayernhafen TriCon Container-Terminal Nürnberg Almanya
4. Catkin Almanya
5. DeltaPort Almanya
6. Dortmunder Stadtwerke AG Almanya
7. Federation of German Inland Ports Almanya
8. Fraunhofer Almanya
9. NautilusLog Almanya
10. NXP Semiconductors Almanya
11. University of Rostock Almanya
12. Gijón Port Authority İspanya
13. Prodevelop İspanya
14. ERSTE Türkiye
15. SRDC Türkiye
16. Turkcell Türkiye
17. VTEK Türkiye