Amaç

Medolution projesinin amacı farklı veri yapılarına uygun muhafaza edilen sağlık verilerini toplayan, uygun şekilde birleştiren ve analiz eden bir sistemler sistemi geliştirmektir. Bu büyük sistem, profosyonel sağlık görevlilerine gerçek zamanlı ve anlamlı bilgiyi anlaşılması kolay biçimde sunmayı ve sağlık görevlilerinin daha uygun kararler vermesini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Medolution projesinin hedefleri:

  • Tıbbi sensör cihazlarından hastane bilgi sistemlerine farklı yapıda ve amaçta bir çok kaynaktan veri aktarımının sağlanması. “Big Dependable System” uygulaması ile bu kaynakların entegre edildiği sistemin stabil kalabilmesi, sürekli ulaşılabilir olması ve çalıştırıldığı platformun gerçek zamanlı hizmet vermesi sağlanacaktır.
  • Sağlık görevlileri ve hastalar için gerçek zamanlı veri analizleri kullanılarak bir tıbbi karar destek sisteminin oluşturulması. Büyük veri teknikleri kullanılarak farklı kaynaklardan toplanan muazzam büyüklükteki veri, sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasını kolaylaştırma amacıyla işlenecek, sağlık görevlileri ve hastaların kullanımına sunulacaktır.
  • Bulut tabanlı altyapının kullanılması. Medolution projesi kapsamında geliştirilen bileşenler bulut sistemlerini kullanacak şekilde tasarlanacak, bu şekilde farklı bileşenlerin yönetimi ve entegrasyonu daha kolay yönetilebilir ve ölçeklendirilebilir bir hale gelecektir.
Motivasyon

Kronik hastalıklara sahip insanların sayısı gün geçtikçe artmakta, yaşlı nüfus arttıkça daha fazla tıbbi bakım ihtiyacı ortaya çıkmakta, bunun sonucunda sağlık hizmeti harcamaları hızla yükselmektedir. Bu durum sağlık sektöründe ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla karşılaşılmasına sebep olmaktadır.

Giyilebilir teknolojiler, mobil uygulamalar ve sosyal ağların yaygınlaşması ile muazzam büyüklükte kişisel veri üretilmektedir; fakat bu verinin, hastaların ve sağlık uzmanlarının yararına kullanılmasının önünde güvenlik sorunları, gerekli bilgilerin doğru şekilde filtrelenmesi ve veri kaynaklarının farklı yapılarda olması gibi engeller bulunmaktadır.

Medolution projesinin temel hedefleri, sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürüp etkinliğini artırmak ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmektir. Bu hedefler doğrultusunda tıbbi ve kişisel verilerin entegrasyonu sağlanarak, sağlık görevlilerini ve hastaları teşhis, tedavi ve gözlem süreçlerinde destekleyici, akıllı bir platform geliştirilecektir. Medolution projesi, tıbbi bilgilerin bulut tabanlı erişimi için işbirliği çözümleri sağlayan Medusa projesinin sonuçlarını kullanacak, uzun vadeli veri analizi ve tıbbi karar destek mekanizmaları geliştirecektir.

Rolümüz

Medolution projesinde SRDC olarak iki ana rolümüz bulunmaktadır:

  • SRDC Gereksinim Analizi iş paketini yönetecektir, resmi gereksinimlerin ve kullanıcı senaryolarının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. SRDC ayrıca şablonlar sağlayarak fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan pilot gereksinimlerini toplamak için son kullanıcı sitelerine rehberlik edecektir.
  • SRDC “Health Data Ingestion stack” adı verilen, çeşitli sensörlerden, kişisel aktivite takip cihazlarından ve sağlık hizmeti bilgi sistemlerinden gelen değişik tipte verileri, Medolution tarafından sağlanacak olan Büyük Veri platformuna aktaracak olan sistemi geliştirecektir.
Ortaklar
1. Bull Fransa
2. Institut Mines-Télécom Fransa
3. Maidis Fransa
4. Prologue Fransa
5. UPEC University Fransa
6. Atos IT Solutions and Services GmbH Almanya
7. Hannover Medical School Almanya
8. Materna GmbH Almanya
9. OFFIS Almanya
10. Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Almanya
11. TU Dortmund Almanya
12. Philips Healthcare Hollanda
13. Sopheon Hollanda
14. Target Holding Hollanda
15. Technolution Hollanda
16. University of Amsterdam Hollanda
17. SRDC Türkiye
18. ARGEDOR Information Technologies Ltd. Türkiye
19. Norima Consulting Inc Kanada