Amaç

OSAMI Commons dinamik servis odaklı platformlar geliştirebilmek için açık kaynak ortak kütüphaneler ve araçlar geliştirmeyi amaçlayan bir ITEA projesidir. Geliştirilen yazılımlar kendilerine bulundukları durumlara göre birbirleri ile etkileşim içinde olan yoğun yazılım sistemler (Software-intensive Systems) arasında özelleştire yeteneğine sahiptir. Internet üzerinde gerçekleşen gelişimler yoğun-yazılım sistemlerinin karmaşık ve birlikte işlemez bir hal almasına yol açmıştır. OSAMI Commons projesi farklı dikey alanlarda kullanılabilecek ortak evrensel bir platform geliştirerek mevcut yazılım modüllerinin tekrardan kullanılması ve birlikte işlerliğini sağlamıştır. Projede pilot olarak enerji verimliliğini sağlayan akıllı evler, akıllı şehirler, ortam destekli yaşam (AMI), yazılım geliştirme araçları ve uzaktan eğitim alanları seçilmiştir.

Rolümüz

SRDC projenin Türkiye için geliştirilen pilotunda eSağlık dikey alanında rol almıştır. Projede geliştirilen platform ve araçlar web tabanlı ve modüler bir Kişisel Sağlık Sistemi altyapısının (eSağlıkKaydım) geliştirilmesinde kullanılmıştır. Bu şekilde proje çıktılarının sağlık alanında kullanılabilirliği ve faydası gösterilmiştir.

Ortaklar
1. Telvent İspanya
2. AICIA İspanya
3. Bull Fransa
4. Capricode Finlandiya
5. Cenatic İspanya
6. Corscience Almanya
7. Electricite De France Fransa
8. Eteration Bilişim Çözümleri Türkiye
9. Espotel Finlandiya
10. Fidetia İspanya
11. Fundacion Tecnalia Research & Innovation İspanya
12. Institut Polytechnique de Grenoble Fransa
13. Materna GmbH Almanya
14. OFFIS Almanya
15. Prodevelop İspanya
16. Prosyst Almanya
17. SRDC Türkiye
18. Sampaş Türkiye
19. Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Almanya
20. Siemens Almanya
21. Technical University of Madrid İspanya
22. Telefonica İspanya
23. Telvent Energia S.A. İspanya
24. Thales Fransa
25. Universidad Politecnica de Valencia İspanya
26. University Joseph Fourier Fransa
27. University Madrid Carlos III İspanya
28. University of Malaga İspanya
29. University of Paderborn Almanya
30. University of Rostock Almanya
31. University of Seville İspanya
32. University of Vigo İspanya
33. Universitat Dortmund Almanya
34. VIT Finlandiya
35. Vodafone İspanya
36. mFabrik Research Oy Finlandiya