Amaç

POWER2DM projesinin amacı  Diyabet Tip 1 ve Tip 2 hastaları için mobil ve web uygulamaları üzerinden kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş öz-yönetim sistemi (POWER2DM SMSS) geliştirmek ve pilot uygulamalar ile geliştirilen sistemin klinik doğrulamasını gerçekleştirmektir. Sistem aşağıdaki bileşenleri barındacaktır:

 • Diyabet hastaları için kullanılan tahmin modelerinin birleştiren ve bu şekilde hastalığın ilerlemesine yönelik çıkarılacak günlük ve uzun vadeli tahminleri kullanan hastaya yönelik karar destek sistemi,
 • Sağlık davranışları değişim teorileri kullanarak hastaya sürekli olarak otomatik olarak diyabet koçluğu yapacak mobil ve web uygulamaları,
 • Gerçek zamanlı  kişisel veri toplama ve işleme sistemi.

Karar destek sistemi daha önce sağlık uzmanlarının kullanımı için geliştirilmiş tahmin modellerini baz alacaktır. Bu kapsamda KADIS isimli kısa-vadeli kan şekeri tahmin modeli (IDK tarafından geliştirilen), T2D-Marvel isimli hastalığın ilerlemesine yönelik orta ve uzun vadeli tahmin modeli (TBO tarafından FP7 MISSION-T2D projesinde geliştirilen), ve literatürdeki diyabet ile ilgili risk modelleri kullanılacaktır.

POWER2DM SMSS sistemi otomatik olarak yaşam tazı değişiklikleri ve uygulanan tedavi ile ilgili yapılması gereken değişiklikleri içeren aksiyon planları oluşturacak ve bu şekilde kısa vadede optimum metabolic kontrolü uzun vadede de hastalığın ilerlemesini ve oluşabilecek komplikasyonları engellemeyi sağlayacaktır. FP7 EMPOWER projesinde SRDC ve SRFG tarafından geliştirilen “Action Plan Engine” bileşeni bu projede daha da geliştirilerek tahmin modellerinin çıktılarını ve sağlık davranış değişim teorilerini baz alan dinamik müdahele modellerini kullanacak hale getirilecektir. Sistem bu sayede mobil ve web uygulamalar üzerinden hasta özelinde sağlık davranış değişikliğine yönelik müdaheleler uygulayarak hastanın sağlık planına uyumlu kalmasını sağlayacaktır. İlgili tahminler ve tavsiyeler gerçek zamanlı olarak kişisel sağlık cihazları ve mobil uygulamaları yolu toplanacaktır.

Geliştirilen sistem Almanya, Hollanda ve İspanya’da proje ortakları IDK, LUMC, ve SAS koordinasyonunda 3 pilot uygulama dahilinde gerçek hastalar üzerinde denenecektir.

Motivasyon

European Policy Action Network On Diabetes (EXPAND) organizasyonu Diyabet hastalığının önlenmesi ve yaygınlaşmasının yavaşlatılması gerekiliğini göstermek için aşağıdaki istatistiki bilgileri ve gerçekleri yayınlamıştır:

 • Yaygınlaşan Diyabet Vakaları: 2035 yılında, Avrupa’da her 10 hastadan 1’i yani 70 milyon Diyabetli olması beklenmektedir. Özellikle Tip 2 vakasında görülen bu artış artan obesite ve sağlıksız yaşam tarzlarına bağlanmaktadır. .
 • Karşılanmayan Sağlık Gereksinimleri: Diyabet olarak teşhisi koyulmuş hastaların %50’si beklenilen kan şekeri düzeyini yapamamakta ve bu nedenle kalp hastalıkları, kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları ve körlük riski ile karşılaşmaktadırlar.
 • Toplum Üzerindeki Külfeti: Avrupa’da sağlık harcamalarının %10’u Diyabet için yapılmakta, yine yaşanan her 10 ölümün biri Diyabet neticesinde yaşanmaktadır. Bu sonuçlar toplumda üretkenlik açısından büyük kayıplara yol açmaktadır.
 • Diğer Sağlık Etkileri: Diyabet son safha böbrek rahatsızlıklarının, çalışma yaşındaki kişilerde görülen körlüklerin ana sebebi olarak görülmektedir. Buna ek olarak kalp hastalığını riskini 3-5 kat, uzuv kaybı riskini 25 kat artırmaktadır.

POWER2DM projesi ve oluşturulacak yaklaşım Diyabetin yaşam boyu bakımı ve engellemeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak amacı ile aşağıdaki problemlere çözümler arayacaktır:

 • Hali hazırda var olan, hastaları hedeflemeyen ve sadece kan şekeri yönetim sürecine odaklanan karar destek sistemlerinin sınırlı etkilerinin aşılması gerekliliği
 • Yapılan kanıta dayalı çalışmalar ile uygulanan Diyabet tedavi süreçleri arasındaki farklılık ve boşlukların doldurulması gerekliliği
 • Uzun süreli ugulanabilecek etkisini yitirmeyen müdahele yöntemlerinin gerekliliği
 • Optimum tedavi modelinin oluşturulmasında geçen zamanın azaltılması gerekliliği
 • Hastaya yönelik karar destek servisleri için karmaşık kanıta dayalı modellerin uygulanabilmesi
Rolümüz

SRDC proje kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;

 • Sistem mimarisinin tasarımı
 • Proaktif karar destek sisteminin geliştirilmesi
 • Tahmin modeli çıktılarının ve ilgili tavsiye ve müdahelelerin hastaya sunulması için gerekli mobil ve Web arayüzlerinin tasarım ve uygulaması
 • Proje çerçecesinde gerekli veri modelinin oluşturulması ve veri depolama sisteminin uygulanması
Ortaklar
1. TNO Hollanda
2. Institute of Diabetes “Gerhardt Katsch” Karlsburg Almanya
3. SRDC Türkiye
4. Leiden University Medical Center Hollanda
5. SAS Servicio Andaluz de Salud İspanya
6. Salzburg Research Forschungs Gesellschaft Avusturya
7. PrimeData Hollanda
8. iHealth EU Fransa

This article has 1 comments

 1. Pingback: Horizon 2020 programında da başarılıyız! | SRDC