Amaç

RIDE Avrupa genelinde eSağlık bilgi sistemleri arasında birlikte işlerliğin sağlanabilmesi doğrultusunda gerekli hazırlıkların ve aksiyonların alınabilmesi için tavsiyeler vermek üzere yola çıkmış bir yol haritası projesidir. Bu proje, Avrupa Birliği üye ülkelerinin sağlık bilgi sistemleri dahilinde sağlık veri modellerinin, terminoloji sistemlerinin ve klinik uygulamaların ve elektronik sağlık kayıtları arasında anlamsal birlikte işlerliği sağlamasına yönelik bir yol haritası oluşturmuştur. Proje çıktısı olarak oluşturulan yol haritası eHealth Communication COM 356 tarafından oluşturulan aksiyon planına altyapı oluşturmuştur.

Rolümüz

SRDC, proje koordinatörü olarak görev yapmanın yanı sıra, klinik veri modelleri ve terminoloji sistemleri arasında anlamsal birlikte işlerliğin sağlanabilmesi için önerilen metodoloji kısmında liderlik etmiştir.