Amaç

SATINE projesi turizm endüstrisinde birlikte çalışabilirliği için geliştirilen Web servis ve P2P Tabanlı bir “Birlikte İşlerlik” platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Günümüzde turizm bilgi servisleri temel olarak Global Dağıtım Sistemleri(GDS-Global Distribution System) tarafından sağlanmaktadır. GDSler kullanıcılarına çeşitli turizm ürünleri için fiyat ve uygunluk bilgisini sağlarlar. Fakat hemen hemen tüm temel ürünler GDSlerin tekeli altındadır. Örneğin, uçak bileti, otel ve araba rezervasyonlarında ve satışlarında GDS sistemleri neredeyse tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. GDSler turizm sektöründeki bu yapısı ile, piyasaya o kadar hakim durumdadır ki, “online” turizm web siteleri bile GDSleri kullanırlar. GDSleri şirket içindeki başka sistemlerle beraber çalıştırmak neredeyse imkansızdır. SATINE projesinin ana amacı, turizm sektöründeki tüm aktörleri, P2P ortamında birleştirip, sundukları tüm servisleri Web Servis teknolojisi yardımıyla, bütün P2P ortamına ve dolayısıyla tüm sektöre açmaktır.

Rolümüz

Projeyi koordine etmenin yanısıra, ODTU-SRDC Ekibi aynı zamanda projenin ana AR-GE ortağıydı. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Turizm Web Servislerinin anlamsal olarak aranabilmesini sağlayan P2P ve anlamsal olarak zenginleştirilmiş UDDI ve ebXML Depolarından oluşan hibrid bir altyapının geliştirilmesi
  • Turizm Web Servislerinin anlamsal olarak zenginleştirilmesi için bir turizm ontolojisinin geliştirilmesi
  • Ontoloji Eşleme uygulamasının geliştirilmesi
  • Hakemli dergi ve konferanslarda pek çok yayın
Ortaklar
1. ODTÜ Yazılım Araştırma Geliştirme Merkezi Türkiye
2. Fraunhofer Institute Almanya
3. European Dynamics Yunanistan
4. Oxymel Fransa
5. Intro Solutions Türkiye
6. Royal Melbourne Institute of Technology Avustralya