Amaç

SmartHT, Avrupa Projesi tarafından desteklenen HSMonitor ön ticari satın alma (PCP) projesinin yüklenicilerinden biri olarak SmartHT Konsorsiyumu’nun geliştirmekte olduğu bir çözümdür. HSMonitor, sağlık durumunu iyileştirmek ve hipertansiyon bakımını optimize etmek için yenilikçi Bilgi Teknolojileri destekli izleme çözümlerine yönelik Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) hizmetlerine yatırım yapmaktadır. SmartHT Konsorsiyumu 1. Aşamayı başarıyla tamamlamış ve HSMonitor ihalesinin 2. Aşaması için üç yükleniciden biri olarak seçilmiştir.

SmartHT Projesi, aşağıdakileri iyileştirmek için uçtan uca bir akıllı hipertansiyon yönetimi çözümü sunmaktadır:

  • Riskli popülasyon ve prehipertansiyon hastalarının belirlenmesi için popülasyonun etkili bir şekilde taranmasını sağlayarak ve onları gerekli kişiselleştirilmiş rehberlik ve eğitimle güçlendirerek birincil önleme
  • Tarama özelliklerinin birinci basamak hizmetleriyle etkin entegrasyonu ile zamanında teşhis;
  • Ortak bakım planlamasını mümkün kılan ve klinisyenleri akıllı kişiselleştirilmiş klinik karar destek (CDS) hizmetleriyle destekleyen entegre bir bakım portali,
  • Kendi kendine kan basıncının izlenmesini sağlayan hasta güçlendirme platformu aracılığıyla hipertansiyonun etkin yönetimi, kişiselleştirilmiş koçluk, diyet için kişiselleştirilmiş davranış değişikliği müdahaleleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve tedaviye uyumu güçlendirme,
  • SmartHT çözümü aracılığıyla hipertansiyon hastalarına sunulan karmaşık bakımın kalitesini değerlendiren sonuç göstergelerini takip ederek değere dayalı bakıma giden yolu açan klinik sonuç ölçümlerini ve kalite göstergelerini izleme.

Hipertansiyon yönetimi için etkili bir entegre bakım platformu olarak SmartHT çözümü, aşağıdakileri sağlamak için temel veri kaynaklarıyla (EHR’ler, PHR’ler, tıbbi cihazlar) birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon sağlayacaktır:

  • Hastanın EHR’lerdeki klinik verilerinin entegrasyonu
  • Kablosuz tıbbi sensör cihazları ve fitness takip cihazları ile otomatik entegrasyon
  • Semptomlar ve hasta tarafından bildirilen sonuç ölçütleri gibi hasta tarafından oluşturulan sağlık verilerinin toplanması
  • Bakım planı için kişiselleştirilmiş önerileri etkinleştirmek için hastanın en son klinik bağlamını işleyerek CDS hizmetlerinin yürütülmesi
Rolümüz

SRDC, ESC/ESH Hipertansiyon yönergelerine uygun olarak sağlıklı popülasyonların taranmasını ve hipertansiyon hastalarının izlenmesini koordine etmek için sağlık uzmanları tarafından kullanılacak Entegre Bakım Portalı ve Klinik Karar Destek Hizmetlerini sunacaktır.

Ortaklar
1. INNOVA Türkiye
2. SRDC Türkiye
3. LifeCharger İtalya
4. MCS Grupa Hırvatistan
5. Baskent University Faculty of Medicine Türkiye
6. XYN Group İsveç