Amaç

ADLIFE’nin vizyonu, yenilikçi entegre akıllı kişiselleştirilmiş bakım sağlayarak ileri kronik hastalıkları olan yaşlı insanların yaşam kalitesini yükseltmektir. ADLIFE, dijital olarak etkinleştirilen bütünsel ve bütünleşik destekleyici bakımın geniş ölçekli bir uygulamasını uygulayacaktır. ADLIFE çözüm kutusu, daha önce konsorsiyum ortaklarından önceki FPVII ve Horizon 2020 projelerinde geliştirilen, gerçek yaşam ortamlarında mevcut, doğrulanmış ve güvenilir kişiselleştirilmiş dijital çözümleri kullanacak ve genişletecektir. Projede HL7 FHIR ve PCHA cihaz standartları gibi uluslararası standartlar kullanılacaktır.

ADLIFE projesinin amacı şöyle özetlenebilir:

  • ADLIFE’ın sağlayacağı bilgi ve iletişim teknolojilileri destekli sonuca dayalı kişiselleştirilmiş entegre bakım modelinin esnek olduğunu ve farklı ortamlarda geniş ölçekte konuşlandırılabileceğini ve çoğaltılabileceğini ve veri erişimi, korunması ve paylaşılması konusunda güvenilir olduğunu gösterilmesi.
  • Hasta sağlığı durumundaki nicel kazanımların elde edilmesinin sağlanması, klinik ve fonksiyonel bozulmanın yavaşlatılması ve Hasta Raporlu Sonuçların (PROM) iyileştirilmesi.
  • Kaynakları daha iyi kullanarak, bakımın tüm kilit paydaşları arasındaki koordinasyonu artırarak ve sağlık personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek verimliliğin artırılması.
  • İşlevselliği koruyarak ve özerkliğin geliştirilmesi, hastaları kendi sağlıkları ile ilgili kararlara katılmaya ve değişen koşullarına ve koşullarına uyum göstermeye teşvik edilmesi.
Rolümüz

SRDC Ekibi projenin ana AR-GE ortaklarından biridir. Projeye katkılarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • İş paketi 4 (Hasta Güçlendirme Platformu ve Kişiselleştirilmiş Öz Yönetim Destek Mekanizmaları) lideridir. SDRC, hastayla bakım planı faaliyetleri hakkında rehberlik etmek, sonuç ve risk takibi ve son olarak da tam zamanında kişiye özel müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırmak için hastayla sürekli iletişim kurmak için Hasta Güçlendirme Platformu’nun geliştirilmesine öncülük edecektir.
  • İş Paketi 3’te, Kişiselleştirilmiş Bakım Planı Yönetim Platformunu (PCPMP) ADLIFE projesinin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için Görev 3.2’ye liderlik edecektir.
  • ADLIFE Projesi için güvenlik ve gizlilik mekanizmalarının oluşturulması için Görev 3.4’e liderlik edecektir.
  • PCPMP ile  pilot bölgelerdeki hasta veri kaynakları arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak için Görev 3.3’te (Warwick Üniversitesi tarafından yönetilmektedir) yer alacaktır.
  • Kılavuz tabanlı klinik tedavi planı önerilerini uygulamak için karar destek servislerinin geliştirilmesi için Görev 5.3’e de aktif olarak dahil olacaktır.
Ortaklar
1. Kronikgune İspanya
2. University of Strathclyde Birleşik Krallık
3. University of Warwick Birleşik Krallık
4. Odense University Hospital Danimarka
5. Falkiewicz Specialist Hospital Polonya
6. OptiMedis AG Almanya
7. Region Jämtland Härjedalen İsveç
8. Assuta Ashdod Hospital İsrail
9. SRDC Türkiye
10. EVERIS İspanya
11. I~HD Belçika