Amaç

C3-Cloud projesinin hedefleri:

 • Sayısal ortamda modellenmiş klinik yönergelerin sistematik ve yarı-otomatik bir biçimde entegre edilmesiyle çoklu morbidite için kişiselleştirilmiş bakım planlarının geliştirilmesini mümkün kılmak
 • Multi-disipliner bakım ekibi üyelerinin çoklu morbidite hastalarının entegre kişiselleştirilmiş bakım planlarını işbirliği içinde yönetebilecekleri yenilikçi bir çevrimiçi platform sağlamak
 • Klinik yönerge entegrasyonu, risk sınıflandırma, çoklu ilaç yönetimi ve hedef koyma ve takip etme özelliklerini hayata geçirerek kişiselleştirilmiş bakım planı geliştirme ve çalıştırmayı mümkün kılacak Klinik Karar Destek Modüllerini sağlamak
 • Hasta Güçlendirme Platformu vasıtasıyla hastaların ve hasta yakınlarının çoklu kronik hastalıklarının yönetimine aktif katılımını sağlamak
 • Teknik, anlamsal ve güvenlik/gizlilik birlikte çalışabilirlik güçlüklerinin üstesinden gelerek var olan sağlık, sosyal bakım, evde bakım ve toplu bakım bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlayacak bir Birlikte İşlerlik Yazılım Katmanı geliştirmek
 • C3-Cloud entegre bakım yaklaşımının ve bu yaklaşımı destekleyen yazılım bileşenlerinin uygulanabilirliğini farklı klinik, teknolojik ve organizasyonel altyapıya ve çeşitli sağlık ve sosyal bakım sistemlerine sahip üç Avrupa bölgesinde (Güney Warwickshire, Bask Bölgesi ve Jämtland Härjedalen Bölgesi) pilot çalışmaları yaparak ispat etmek
 • C3-Cloud hastalarının ve verilerinin analiz edilerek çoklu morbidite hastalarının bakımı konusunda kanıt envanterini güçlendirmek ve daha modern ve optimize yol haritalarının geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Başarılı bir şekilde entegre bakım süreçleri tasarlamayı ve hayata geçirmeyi sağlayacak adaptif entegre bakım ve organizasyonel değişim yönetimi modelleri geliştirmek, deneyimlemek ve iyileştirmek
 • Endüstriyel kıymetlendirme ve pazarlama için yenilikçi bir büyük çaplı etki modelleme aracı geliştirmek ve doğrulamak

Toplamda 3 pilot bölgesinde, yoğun değerlendirme çalışmaları (3. katman) için 150 hasta, büyük çaplı etki analizini destekleyecek kaynak izleme çalışmaları (4. katman) için 600/600 hasta ve 62 multi-disipliner bakım uzmanı pilot yürütme ve değerlendirme aktivitelerine dahil olacaktır.

Motivasyon

OECD ülkelerinin nüfusu gittikçe artan oranlarda 65 yaş ve üstü insanlardan oluşuyor: 2010’da %15; 2020’de %22’ye ulaşması bekleniyor. İlerleyen yaş birden çok kronik hastalık (çoklu morbidite) ve beraberinde artan sayıda fonksiyonel ve zihinsel bozukluk ile özdeşleşmiş durumda. Yaşlıların yarıdan fazlası en az üç kronik hastalık, bunların da ciddi bir kısmı beş veya daha fazla kronik hastalık sahibi. Çoklu morbidite hastaları ve sağlık hizmetlerini zorlayan, farklı ve bazen de çelişen ihtiyaçlar doğuruyor. Sağlık hizmetlerinin çoklu kronik hastalıklarla mücadele etmesi için ve sosyal bakım hizmetlerinin bu hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılamasına yardım etmesi için sürekli artan bir talep var.

Günümüzde klinik yönergelerle yön verilen Avrupa tıbbi modelleri maalesef temel olarak tekil hastalıkları baz alan kısa ve orta vadeli müdahalelere yoğunlaşmış durumda ve kronik hastalıkların bir birleriyle ilişkilerini görmezden gelerek, bakım planlamasını farklı sağlık tedarikçileriyle entegre bir biçimde gerçekleştirmede başarısız kalıyor. Şu anki tedavi methodlarıyla çoklu morbidite yönetimi, bir biriyle efektif bir şekilde iletişim kurmayan ve bilgi paylaşmayan sağlık ve sosyal bakım uzmanlarının oluşturduğu uzmanlık siloları ve parçalı bakım hizmetleriyle sonuçlanıyor. Bu sebeplerden ötürü C3-Cloud projesini motive eden temel güçlük şu şekilde özetlenebilir: İleri bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinden faydalanarak çoklu morbidite ihtiyaçları olan yaşlı hastaların bakımını nasıl daha efektif hale getirebiliriz?

Rolümüz

C3-Cloud projesinin fikir ve teklif sahibi, aynı zamanda kilit bir AR-GE ortağı olan SRDC’nin rolleri şu şekilde özetlenebilir:

 • C3-Cloud Yazılım Mimarisinin teknik ihtiyaçlarının toplanması ve analiz edilmesi sürecinin liderliği
 • C3-Cloud Yazılım Mimarisinin kavramsal tasarımına aktif katılım
 • C3-Cloud Kişiselleştirilmiş Bakım Planı Geliştirme Platformunun gerçekleştirimi
 • Çok-kanallı Hasta Güçlendirme Platformu, Teknik Birlikte İşlerlik Platformu ve Anlamsal Birlikte İşlerlik Platformunun geliştirilmesine katkı sağlanması
 • C3-Cloud Yazılım Mimarisinin geneli için açık kaynaklı güvenlik ve gizlilik mekanizmalarının sağlanması
 • Koordine Bakım ve Tedavi Tedarik Platformunu elde etmek için tüm C3-Cloud yazılım bileşenlerinin entegrasyonu sürecinin liderliği
 • C3-Cloud pilot uygulamalarının tasarımı ve kurulumuna katkı sağlanması
 • Bir sanayi temsilcisi olarak C3-Cloud çıktılarının ticari kıymetlendirme çalışmalarına aktif katılım
 • C3-Cloud başarılarının bilimsel ve teknik makaleler ve diğer etkinlikler vasıtasıyla yaygınlaştırılması
Ortaklar
1. University of Warwick Birleşik Krallık
2. SRDC Türkiye
3. INSERM Fransa
4. EuroRec Fransa
5. empirica Almanya
6. Medixine Finlandiya
7. South Warwickshire NHS Foundation Trust Birleşik Krallık
8. Servicio Vasco de Salud - Osakidetza İspanya
9. Kronikgune İspanya
10. Örebro University İsveç
11. Region Jämtland Härjedalen İsveç
12. Cambio Healthcare Systems İsveç

This article has 1 comments

 1. Pingback: Horizon 2020 programında da başarılıyız! | SRDC