Amaç

GITB projesi e-İş, e-Sağlık, e-Devlet gibi alanlarda IT sistemlerinin ve yazılımların birlikte işlerliği için oluşturulmuş mevcut standard ve teknik şartnameler için gerekli uyumluluk ve birlikte işlerlik test altyapısını, yazılım arayüzlerini ve metodolojileri geliştirmeyi amaçlayan ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşu CEN tarafından desteklenen bir projedir. GITB Projesi’nin amacı;

  • IT sistemlerinin ulusal veya uluslararası standardlarda tüm birlikte işlerlik katmanları (organizasyonel, anlamsal ve teknik birlikte işlerlik) için belirlenen gereksinimlerine uyumluluğunu ve sistemlerin birlikte işlerliğini test etmek
  • GITB altyapısını farklı test altyapılarından oluşmuş bir ağ şeklinde oluşturarak farklı organizasyonlar tarafından geliştirilmiş mevcut tüm test araç ve altyapılarının kapasite ve yeteneklerinden yararlanmak (veya geliştirilicek olan)
  • Avrupa Birliği desteği ve yönlendirmeleri ve Asya ve Kuzey Amerika’dan gelecek organizasyonların işbirliği ile global birlikte işlerlik test altyapısını kurmaktır.
Motivasyon

Giderek globalleşen ve şebekeleşen şirketler ve kurumlardan dolayı, e-İş, e-Sağlık, e-Devlet alanlarındaki iş akışları günden güne karmaşıklaşmakta ve hem endüstriden hem de kamudan daha fazla sayıda kurum arasında etkileşimler oluşmaktadır. Global seviyede bu iş akışları oluşturulurken, kurumlar ve hizmet veren IT sistemleri arasındaki birlikte işlerlik problemi giderek büyümektedir. Bu sebeple, hem özel hem de kamu kuruluşları ve bunlara teknoloji ve yazılım sağlayan kuruluşlar kendi dikey alanları için endüstri standartları geliştirmektedirler. Buna rağmen halen yazılım üreticilerinin ve müşterilerinin belirli bir standarda uyumluluğunu ve diğer sistemler ile birlikte işlerliğini ispatlayabilmesi zor bir süreç gerektirir. Otomize edilmiş uyumluluk ve birlikte işlerlik testleri bu probleme çözüm olarak geliştirilmiştir ve sadece bu testler sayesinde sistemler ve kurumlar arasında birlikte işlerliğin doğru şekilde sağlanabileceği ve sistemlerin uyumluluk açısından belgelendirilebileceği kabul edilen bir gerçektir.

Rolümüz

GITB Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından desteklenen CEN Workshop Aggrement (CWA) projesidir. Proje şu anda üçüncü fazında olup, Prof. Dr. Asuman Doğaç tarafından yönetilmektedir. Ayrıca SRDC projeye iki test altyapı uzmanı ile katılarak, uyumluluk ve birlikte işlerlik test altyapıları konusundaki uzmanlığını sunmaktadır. Bu kapsamda, SRDC, GITB altyapısının tasarlanması ve spesifikasyonların oluşturulması ve açık kaynak referans test altyapısının geliştirilmesini üstlenmiştir.